بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چای و قهوه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کرده ام تنها توی کافه ای بنشینم از پشت پنجره آدم ها را ببینم قهوه ای تلخ بنوشم و تا خانه با نبودنت پیاده راه بروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی که تلخ باشد تنهایی که سرد باشد قهوه ات هرقدر شیرین و داغ باشد بازهم تلخ و سرد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ منم همچون چای سرد که نگاهش کرده باشی ساعات طولانی و ننوشیده باشی تلخ منم چای یخ که هیچکس ندارد هوسش را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چای ؟ قهوه ؟ نسکافه ؟ نمی دانم! هر کدام دیرتر خنک و تمام شود تا بهانه با تـو بودنم بیشتر شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخم درست مثل خنده بی حوصله مثل قهوه بی شکر مثل شکلات تلخ نگاه تو که بی رحمانه وسوسه ام می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحت قهوه ات را بخور از ته اين فنجان نه کسي آمده ست نه کسي مانده ست فال تو همين طعمي ست که مي چشي …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل درد گـرفـه اَم از بـس فـنـجـان هـای قهوه را سـر کـشـیـده اَم و تو ته هـیچ کـدام نـبـودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ می شود حتی وقتی روبرویم نشسته ای و نگاه تو دور می شود از مماس نگاهم تا فنجان چای …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح و دو فنجون گرم کنج یه کافه ی سرد شب شد و باز نیومدی فنجونا سرد و کافه گرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هات رنگ قهوه ی قجری ست نگاهم که می کنی ذره ذره می میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فنجان چای توام ببین چگونه قند در دلم آب می شود به شوق لبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه ی دیدار وقت قرار دود سیگار میز قمار باختم داشتنت را پای یک میز نفرین شده به او باختم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دنیا فقط کافه هایش را به خوبی می شناسم… فقط آن ها واقعی هستند… این روز ها صبح ها دو قهوه سفارش می دهم… شب می شود… و کافه همچنان گرم و فنجان ها پر سرد می شوند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه چای داغ شب امتحان دوست دارمت اما اضطراب نمی گذارد نه گرمایت را حس کنم و نه آرامشت را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــای نوشیدن با تــو پشت ایـن میــز رو به غـــروب را با تمام جــذابیت های سفر به اهــرام مصــر هـــم عــوض نمــی کنـــم ! بــاور کــن عشــق مــن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي من که فرقي نمي کند نگاهي دور فنجان برقصاني يا دستي با شانه هايم آ شنا اما حالا که آمده اي اين قدر به ساعتت نگاه نکن …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چای و قهوه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کرده ام تنها توی کافه ای بنشینم از پشت پنجره آدم ها را ببینم قهوه ای تلخ بنوشم و تا خانه با نبودنت پیاده راه بروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی که تلخ باشد تنهایی که سرد باشد قهوه ات هرقدر شیرین و داغ باشد بازهم تلخ و سرد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ منم همچون چای سرد که نگاهش کرده باشی ساعات طولانی و ننوشیده باشی تلخ منم چای یخ که هیچکس ندارد هوسش را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چای ؟ قهوه ؟ نسکافه ؟ نمی دانم! هر کدام دیرتر خنک و تمام شود تا بهانه با تـو بودنم بیشتر شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخم درست مثل خنده بی حوصله مثل قهوه بی شکر مثل شکلات تلخ نگاه تو که بی رحمانه وسوسه ام می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحت قهوه ات را بخور از ته اين فنجان نه کسي آمده ست نه کسي مانده ست فال تو همين طعمي ست که مي چشي …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل درد گـرفـه اَم از بـس فـنـجـان هـای قهوه را سـر کـشـیـده اَم و تو ته هـیچ کـدام نـبـودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ می شود حتی وقتی روبرویم نشسته ای و نگاه تو دور می شود از مماس نگاهم تا فنجان چای …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح و دو فنجون گرم کنج یه کافه ی سرد شب شد و باز نیومدی فنجونا سرد و کافه گرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هات رنگ قهوه ی قجری ست نگاهم که می کنی ذره ذره می میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فنجان چای توام ببین چگونه قند در دلم آب می شود به شوق لبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه ی دیدار وقت قرار دود سیگار میز قمار باختم داشتنت را پای یک میز نفرین شده به او باختم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دنیا فقط کافه هایش را به خوبی می شناسم… فقط آن ها واقعی هستند… این روز ها صبح ها دو قهوه سفارش می دهم… شب می شود… و کافه همچنان گرم و فنجان ها پر سرد می شوند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه چای داغ شب امتحان دوست دارمت اما اضطراب نمی گذارد نه گرمایت را حس کنم و نه آرامشت را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــای نوشیدن با تــو پشت ایـن میــز رو به غـــروب را با تمام جــذابیت های سفر به اهــرام مصــر هـــم عــوض نمــی کنـــم ! بــاور کــن عشــق مــن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي من که فرقي نمي کند نگاهي دور فنجان برقصاني يا دستي با شانه هايم آ شنا اما حالا که آمده اي اين قدر به ساعتت نگاه نکن …