بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چای و قهوه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را چه دیدی شاید یک روز در کافه ای دنج و خلوت این کلمه ها صوت شدند برای گوش های تو که روی صندلی رو بروی من نشسته ای و برای یک بار هم که شده چای تو سرد شد … بس که خیره ماندی به من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دو قهوه داغ و تلخ روی میز هستند اما تو نیستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی … امشب قهوه نمی خواهم فقط بگو امروز به کافه ات سر زد؟ روی  کدام صندلی نشست؟ آهای کافه چی حواست هست؟ قهوه نمی خواهم جواب می خواهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها تلخ ترم از قهوه ای که تو را قسمت فال من نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شود به فنجانی قهوه مست شوی و به سیگاری نشئه و به لبخندی کامیاب! اگر اویی که باید روبرویت نشسته باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر بارون بهاری توی کافه پیشه تو بودن برای من مثل یه رویاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فنجان خالی می شوم شبیه عابران خسته مرا قورت می دهی و من راه قلبت را پیش می گیرم در قهوه ای که به رگ هایت جاریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یک فنجان قهوه است که با لذت می نوشیم و عشق همان قهوه اما غلیظ تر! نوازش عاشق همان شیر است ! و عاشقانه هایش سیگاری است که پس از آن می کشیم نفس گیر اما دلچسب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جیره مختصریست مقل یک فنجان چای و کنارش عشق است مثل یک حبه قند زندگی را با عشق نوش جان باید کرد سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک حبه قند در فنجان قهوه ی تلخ شیرین نمی شود دو حبه قند در فنجان قهوه ی تلخ شیرین نمی شود سه حبه ، چهار ، پنج … اصلا تو بگو یک دنیا قند در این دنیای تلخ نه… اگر تو نباشی فال این زندگی شیرین نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شیفته ی میز های کوچک کافه ای هستم که بهانه ی نزدیک تر نشستنمان می شود و من روبروی تو می توانم تمام شعر های ناگفته ی دنیا را یک جا بگویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی تو که در مشام قهوه خانه می پیچد بهار با هر چه گل و پرنده از پوست ما می گذرد تو اگر نبودی آسمان ما ستاره نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کافه ، کنج دیوار ، روبروی هم و چه خوب قهوه را نخوردیم! حرف هایت به اندازه ی کافی تلخ بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی کافه چی ! میزهایت را تک نفره کن … نمیبینی همــــــه تنهاییـــــــــــــــم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت میز همیشگی، رو به صاحب کافه : روز برفی قشنگیست فقط آمده ام یک ساعت سکوت کنم و کمی هم آرامش لبخند می زند : روز برفی قشنگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا با این بالش و این دو تا ملافه و این سه تا شکلات روی میزت راه می دهی؟ می شود وقتی می نویسی دست چپت توی دست من باشد؟ اگر خوابم برد موقع رفتن جا نگذاری مرا روی میز كافه ! از دلتنگیت می میرم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چای و قهوه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را چه دیدی شاید یک روز در کافه ای دنج و خلوت این کلمه ها صوت شدند برای گوش های تو که روی صندلی رو بروی من نشسته ای و برای یک بار هم که شده چای تو سرد شد … بس که خیره ماندی به من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دو قهوه داغ و تلخ روی میز هستند اما تو نیستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی … امشب قهوه نمی خواهم فقط بگو امروز به کافه ات سر زد؟ روی  کدام صندلی نشست؟ آهای کافه چی حواست هست؟ قهوه نمی خواهم جواب می خواهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها تلخ ترم از قهوه ای که تو را قسمت فال من نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شود به فنجانی قهوه مست شوی و به سیگاری نشئه و به لبخندی کامیاب! اگر اویی که باید روبرویت نشسته باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر بارون بهاری توی کافه پیشه تو بودن برای من مثل یه رویاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فنجان خالی می شوم شبیه عابران خسته مرا قورت می دهی و من راه قلبت را پیش می گیرم در قهوه ای که به رگ هایت جاریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یک فنجان قهوه است که با لذت می نوشیم و عشق همان قهوه اما غلیظ تر! نوازش عاشق همان شیر است ! و عاشقانه هایش سیگاری است که پس از آن می کشیم نفس گیر اما دلچسب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جیره مختصریست مقل یک فنجان چای و کنارش عشق است مثل یک حبه قند زندگی را با عشق نوش جان باید کرد سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک حبه قند در فنجان قهوه ی تلخ شیرین نمی شود دو حبه قند در فنجان قهوه ی تلخ شیرین نمی شود سه حبه ، چهار ، پنج … اصلا تو بگو یک دنیا قند در این دنیای تلخ نه… اگر تو نباشی فال این زندگی شیرین نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شیفته ی میز های کوچک کافه ای هستم که بهانه ی نزدیک تر نشستنمان می شود و من روبروی تو می توانم تمام شعر های ناگفته ی دنیا را یک جا بگویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی تو که در مشام قهوه خانه می پیچد بهار با هر چه گل و پرنده از پوست ما می گذرد تو اگر نبودی آسمان ما ستاره نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کافه ، کنج دیوار ، روبروی هم و چه خوب قهوه را نخوردیم! حرف هایت به اندازه ی کافی تلخ بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی کافه چی ! میزهایت را تک نفره کن … نمیبینی همــــــه تنهاییـــــــــــــــم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت میز همیشگی، رو به صاحب کافه : روز برفی قشنگیست فقط آمده ام یک ساعت سکوت کنم و کمی هم آرامش لبخند می زند : روز برفی قشنگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا با این بالش و این دو تا ملافه و این سه تا شکلات روی میزت راه می دهی؟ می شود وقتی می نویسی دست چپت توی دست من باشد؟ اگر خوابم برد موقع رفتن جا نگذاری مرا روی میز كافه ! از دلتنگیت می میرم