بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پسرونه و ضد دختر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تروریستها وحشتی ندارم ، من دو ساله ازدواج کردم(سام کینیسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻪ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺩﺍﺩﻩ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره منو اد کرده و…دختره: سلاممن: سلامدختره: نه مثل اینکه کم کم داره ازت خوشم میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره با کیلیپس وایساده بوده جلو ساختمون کشف پرندگان عجیب الخلقههمون جا گرفتن به عنوان “کفتر کیلیپس به سر” ثبتش کردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره پشت کوله پشتی دانشگاهش نوشته:عاقبت شوهر نکردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دختر” چیست !؟موجود مهمی نیست ! فکر خودتو درگیر نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره بالای عکسش نوشته: بدون آرایش چطورم؟بعد قریب به 90 درصد نفرات آنفرندش کردن و یه تعدادی هم به کل بلاکش کردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره کلیپسشو از شیشه اتوبوس انداخته بیرون، اتوبوس چپ کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفادارترین زن ها نه موطلایی ها هستند، نه مو خرمایی ها و نه مو مشکی ها…وفادارترین زن ها مو خاکستری ها هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن همسایه چیست ؟زن همسایه موجودی است که ساعتها دم در حرف میزنه اما نمیشینه ، چون دیرش میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی اینقدری که الان دخترها دنبال شوهر میگردناون سنجابه تو عصر یخبندان دنبال فندوق نمیگشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره موش دیده کلیپسشو انداخته زمیناز ترس رفته بالای کلیپسش وایساده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره بنده چکمشو سفت بسته خفه شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم …دختره یک جفت جوراب داخل جهیزیش بوده برای روز مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از دخترا همچین زیر چشمشمون رو خط میکشن که انگار قراره تو امتحان بیاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روایت داریم فردوسی داشته تو خیابون راه میرفته دختره بهش گفته:فلدوسی عجیجم اینجا ته تال میتنی؟فردوسی هم در جواب گفته: خدایا منو بکش راحت شم ، این روزا رو نبینم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پسرونه و ضد دختر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تروریستها وحشتی ندارم ، من دو ساله ازدواج کردم(سام کینیسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻪ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺩﺍﺩﻩ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره منو اد کرده و…دختره: سلاممن: سلامدختره: نه مثل اینکه کم کم داره ازت خوشم میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره با کیلیپس وایساده بوده جلو ساختمون کشف پرندگان عجیب الخلقههمون جا گرفتن به عنوان “کفتر کیلیپس به سر” ثبتش کردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره پشت کوله پشتی دانشگاهش نوشته:عاقبت شوهر نکردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دختر” چیست !؟موجود مهمی نیست ! فکر خودتو درگیر نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره بالای عکسش نوشته: بدون آرایش چطورم؟بعد قریب به 90 درصد نفرات آنفرندش کردن و یه تعدادی هم به کل بلاکش کردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره کلیپسشو از شیشه اتوبوس انداخته بیرون، اتوبوس چپ کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفادارترین زن ها نه موطلایی ها هستند، نه مو خرمایی ها و نه مو مشکی ها…وفادارترین زن ها مو خاکستری ها هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن همسایه چیست ؟زن همسایه موجودی است که ساعتها دم در حرف میزنه اما نمیشینه ، چون دیرش میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی اینقدری که الان دخترها دنبال شوهر میگردناون سنجابه تو عصر یخبندان دنبال فندوق نمیگشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره موش دیده کلیپسشو انداخته زمیناز ترس رفته بالای کلیپسش وایساده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره بنده چکمشو سفت بسته خفه شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم …دختره یک جفت جوراب داخل جهیزیش بوده برای روز مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از دخترا همچین زیر چشمشمون رو خط میکشن که انگار قراره تو امتحان بیاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روایت داریم فردوسی داشته تو خیابون راه میرفته دختره بهش گفته:فلدوسی عجیجم اینجا ته تال میتنی؟فردوسی هم در جواب گفته: خدایا منو بکش راحت شم ، این روزا رو نبینم