بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پسرونه و ضد دختر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد به زن : عزيزم ممنونم ازت ! تو اعتقاد به دين رو به زندگيم آوردي! چون من قبل از ازدواج معتقد بودم جهنم اصلا' وجود نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان به خوبي مردان ميتوانند اسرار را حفظ كنند ولي به يكديگر مي گويند تا در حفظ آن شريك باشند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترها هر چقدر هم كه با هم فرق داشته باشن تو يه چيزي مشتركن....اونم اينه كه همشون ميگن كه با بقيه فرق دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا رو بدون خانمها تصور كن:1بازارها خلوت2.پولهامحفوظ3. اعصابها آرام4.مخابرات ورشكسته 5 شيطان بيكار 6.همه ميرن بهشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بميرد دختري از قبر او رويد گلي! گر بميرند دختران دنيا گلستان ميشود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها دو وقت گريه مي کنن : 1. وقتي فريب مي خورن ! 2. وقتي مي خوان فريب بدن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني چرا زنها بيشتر از مردها عمر مي کنند؟ . . . چون زن ندارن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد عاشق تا وقتي ازدواج نكرده نا تمام است وقتي كه ازدواج كرد كارش تمام است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه ضرب المثل آموزنده هست که مي گه : مردن براي زني که عاشقشي از زندگي باهاش آسون تره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا مي دانيد كه تفاوت پير دختر با پير پسر چيست؟ اولي موفق نشده ازدواج كنه ولي دومي موفق شده ازدواج نكنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد اين جمعه بيايد شايد ... ... ... دعاي دختران دم بخت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن از ديدگاه شركت نيرو برق! زن عقدي:روشنايي خانه زن صيغه اي:لامپ كم مصرف زن چاق:لامپ حبابي زن لاغر:لامپ مهتابي زن مطلقه:لامپ سوخته زن خوشل:نورافكن زن زشت:چراغ خواب زن خياباني:چراغ اضطراري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دختره مي پرسن شوهر چند حرف داره؟ ميگه اگه پيدا بشه حرف نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه مرد احمق به يه زن ميگه ساكت باش اما يك مرد دانا به يه زن ميگه نمي دوني وقتي لبهات بسته اند چقدر خوشگل ميشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقيقات نشان داده که فقط 20% مردها عقل دارند ! 80% بقيه زن دارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولي: امان از دست اين زنها! زنم تمام دارائي ام را برداشت و رفت. دومي: خوش به حالت! زن من تمام دارائي ام رو برداشت و نرفت!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پسرونه و ضد دختر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد به زن : عزيزم ممنونم ازت ! تو اعتقاد به دين رو به زندگيم آوردي! چون من قبل از ازدواج معتقد بودم جهنم اصلا' وجود نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان به خوبي مردان ميتوانند اسرار را حفظ كنند ولي به يكديگر مي گويند تا در حفظ آن شريك باشند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترها هر چقدر هم كه با هم فرق داشته باشن تو يه چيزي مشتركن....اونم اينه كه همشون ميگن كه با بقيه فرق دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا رو بدون خانمها تصور كن:1بازارها خلوت2.پولهامحفوظ3. اعصابها آرام4.مخابرات ورشكسته 5 شيطان بيكار 6.همه ميرن بهشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بميرد دختري از قبر او رويد گلي! گر بميرند دختران دنيا گلستان ميشود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها دو وقت گريه مي کنن : 1. وقتي فريب مي خورن ! 2. وقتي مي خوان فريب بدن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني چرا زنها بيشتر از مردها عمر مي کنند؟ . . . چون زن ندارن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد عاشق تا وقتي ازدواج نكرده نا تمام است وقتي كه ازدواج كرد كارش تمام است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه ضرب المثل آموزنده هست که مي گه : مردن براي زني که عاشقشي از زندگي باهاش آسون تره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا مي دانيد كه تفاوت پير دختر با پير پسر چيست؟ اولي موفق نشده ازدواج كنه ولي دومي موفق شده ازدواج نكنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد اين جمعه بيايد شايد ... ... ... دعاي دختران دم بخت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن از ديدگاه شركت نيرو برق! زن عقدي:روشنايي خانه زن صيغه اي:لامپ كم مصرف زن چاق:لامپ حبابي زن لاغر:لامپ مهتابي زن مطلقه:لامپ سوخته زن خوشل:نورافكن زن زشت:چراغ خواب زن خياباني:چراغ اضطراري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دختره مي پرسن شوهر چند حرف داره؟ ميگه اگه پيدا بشه حرف نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه مرد احمق به يه زن ميگه ساكت باش اما يك مرد دانا به يه زن ميگه نمي دوني وقتي لبهات بسته اند چقدر خوشگل ميشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقيقات نشان داده که فقط 20% مردها عقل دارند ! 80% بقيه زن دارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولي: امان از دست اين زنها! زنم تمام دارائي ام را برداشت و رفت. دومي: خوش به حالت! زن من تمام دارائي ام رو برداشت و نرفت!