بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پست های فیسبوکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کن اگر دوست دخترت ،میتونست فکرت رو بخونه! . . . . . . . . اون وقت هر ۵ دقیقه ممه هاشو میچپوند تو دهنت میگفت بخوررر ممه ندیده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترا عاشق حرفای پسرا میشن؟؟ پسرا هم عاشق زیبایی دخترا؟؟؟ هردوشون غلط زیادی کردن.. آدم باید عاشق ولایت فقیه باشه. بگو مرگ بر آمریکا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺑﯽ، ﻣﯿﮕﻢ ﭼﻄﻮﺭﯾﻪ؟ . . . . ﻣﯿﮕﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﻧﯿﺪ ﻓﻮﺭ ﺍﺳﭙﯿﺪ ﭘﻮﻟﻢ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﻪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﭽﻪ : ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺖ ﭼﯽ ﺑﻮﺩ؟؟ !! . . . . . . . . . . . ﻣﺎﻣﺎﻥ " :ﻣﺮﺳﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﮐﺴﭙﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا از ناتوانی جنســــــــــی رنج میبرید؟؟؟ . . . . . . . . . . . . . به درک که رنج میبرید مگه اون موقه که از رابطه جنسی لذت میبردی حالی از ما پرسیدی؟؟؟ والا چه رویی هم دارنا :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا یه سوال... این سینه قبرستون که میگن سایز ممه هاش چنده ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم جنوب تنگه هرمزو از نزدیک دیدم.. زیادم تنگ نیست، ادای تنگارو در میاره.:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر امتحان شهری دختره اومد نشست پشت فرمون سرهنگه گفت خانوم روشن کن برو عقب...روشن کرد پیاده شد رفت عقب نشست............ اسید لطفا :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دختره ﻣﯿﮕم ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻨﻘﺪ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻱ ؟ . . . میگه : ﺧﻮ ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺗﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻨﻮ ﺑﮕﻴﺮ تا حالا اینقدر قانع نشده بودم ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﮕﻤﻮ ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ ! ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ !!! . . .. . دختره ﺯﯾﺮﺵ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ : ﮐﺪﻭﻣﺶ ﺗﻮﯾﯽ؟؟؟ ﻣﻨﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻩ ...... ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ! ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻼﮎ ﺷﺪﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اورده اند که.......... . . . . . . . . . . . . . ببخشید .هیچی نیاورده اند .تازه 3هزار میلیاردهم برده اند ...!! فک کردین یادمون میره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو ابر نوشتم دوستت دارم... باران بارید ... پرسیدم تعبیرش چیست؟! گفت : یعنی بشاش تو این حرفا ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر همسایمون قیافه اش عین خر شرکه-:)))))! بعد از من میپرسه: بنظرت اگه برم دانشگاه چه کار کنم که پسرا مزاحمم نشن؟ خدایا همه از خاکیمو به خاک برمیگردیم فقط زودتر plz

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺍﺷﺘﻢ . . . ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺩﻡ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻭﻣﺎﺩﻩ ﯾﺎ ﻋﺮﻭﺱ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز‌ یه ایرانی‌ رو مجبور‌ کردن سرش به کار خودش باشه . . . . . مُرد :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ایرانی ها که ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻌﺐ ﺍﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ؟! ؟! ؟! ؟! ؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پست های فیسبوکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کن اگر دوست دخترت ،میتونست فکرت رو بخونه! . . . . . . . . اون وقت هر ۵ دقیقه ممه هاشو میچپوند تو دهنت میگفت بخوررر ممه ندیده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترا عاشق حرفای پسرا میشن؟؟ پسرا هم عاشق زیبایی دخترا؟؟؟ هردوشون غلط زیادی کردن.. آدم باید عاشق ولایت فقیه باشه. بگو مرگ بر آمریکا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺑﯽ، ﻣﯿﮕﻢ ﭼﻄﻮﺭﯾﻪ؟ . . . . ﻣﯿﮕﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﻧﯿﺪ ﻓﻮﺭ ﺍﺳﭙﯿﺪ ﭘﻮﻟﻢ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﻪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﭽﻪ : ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺖ ﭼﯽ ﺑﻮﺩ؟؟ !! . . . . . . . . . . . ﻣﺎﻣﺎﻥ " :ﻣﺮﺳﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﮐﺴﭙﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا از ناتوانی جنســــــــــی رنج میبرید؟؟؟ . . . . . . . . . . . . . به درک که رنج میبرید مگه اون موقه که از رابطه جنسی لذت میبردی حالی از ما پرسیدی؟؟؟ والا چه رویی هم دارنا :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا یه سوال... این سینه قبرستون که میگن سایز ممه هاش چنده ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم جنوب تنگه هرمزو از نزدیک دیدم.. زیادم تنگ نیست، ادای تنگارو در میاره.:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر امتحان شهری دختره اومد نشست پشت فرمون سرهنگه گفت خانوم روشن کن برو عقب...روشن کرد پیاده شد رفت عقب نشست............ اسید لطفا :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دختره ﻣﯿﮕم ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻨﻘﺪ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻱ ؟ . . . میگه : ﺧﻮ ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺗﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻨﻮ ﺑﮕﻴﺮ تا حالا اینقدر قانع نشده بودم ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﮕﻤﻮ ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ ! ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ !!! . . .. . دختره ﺯﯾﺮﺵ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ : ﮐﺪﻭﻣﺶ ﺗﻮﯾﯽ؟؟؟ ﻣﻨﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻩ ...... ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ! ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻼﮎ ﺷﺪﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اورده اند که.......... . . . . . . . . . . . . . ببخشید .هیچی نیاورده اند .تازه 3هزار میلیاردهم برده اند ...!! فک کردین یادمون میره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو ابر نوشتم دوستت دارم... باران بارید ... پرسیدم تعبیرش چیست؟! گفت : یعنی بشاش تو این حرفا ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر همسایمون قیافه اش عین خر شرکه-:)))))! بعد از من میپرسه: بنظرت اگه برم دانشگاه چه کار کنم که پسرا مزاحمم نشن؟ خدایا همه از خاکیمو به خاک برمیگردیم فقط زودتر plz

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺍﺷﺘﻢ . . . ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺩﻡ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻭﻣﺎﺩﻩ ﯾﺎ ﻋﺮﻭﺱ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز‌ یه ایرانی‌ رو مجبور‌ کردن سرش به کار خودش باشه . . . . . مُرد :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ایرانی ها که ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻌﺐ ﺍﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ؟! ؟! ؟! ؟! ؟!