بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پست های فیسبوکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﯾﻨﮓ ﺭﯾﻨﮓ ﺭﯾﻨﮓ . . . - ﻛﻮﺷﺎ ﺟﺎﻥ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺕ ! + ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮ؟ ! - ﺑﻠﻪ ! ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﻩ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺶ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺭﻭ ﻫﻢ + ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻩ؟ - ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺙ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمينها به بهشت ميروند» . . . . . . . . . . لامصب همش آنلاينن،فرصت گناه کردنم ندارن:)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﯼ ﮐﻞ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ : ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻭ ﭘﺍﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺍﻥ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ . . . . . ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﺭﻣﻮﻥ ﺩﺭﺍﻭﻣﺪ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﺧﻼﻓﯽ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻃﺮﻑ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﺯﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻢ . ﻻﺑﺪ ﺍﻟﮑﺴﯿﺲ ﺗﮕﺰﺍﺳﻢ فاحشه ﻧﯿﺴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﻪ والا بقران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾﺸﺐ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮﯼ ﻣﯿﺎﺩ ...!!! . . . . . . . . . ﻧﮕﻮ pou ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮ ﺍﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﻧﻪ ... :| این همه به پسرم رسیدگی کردم اینجوری جواب داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز یه فیلم میدیدم همش ذکر خدا بود . . . . . . . . . از اول تا آخرش میگفتن Oh My God :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2015 ﻋﺎﻗﺪ : ﺁﻳﺎ ﻭﮐﻴﻠﻢ ﭘﺮﻭﻓﺎﻳﻞ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ single ﺑﻪ married ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻢ؟ ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﻠﻪ . ﭘﺴﺮ : ﺑﻠﻪ . ﻣﺮﺩﻡ : ﺣﺎﻻ ﻻﻳﮏ ﻻﻳﮏ ... ﻻﻳﮏ ﻻﻳﮏ ﻻﻳﮏ ﻻﻳﮏ . ﺣﺎﻻ ﻻﻳﮏ ﻻﻳﮏ ... ﻻﻳﮏ ﻻﻳﮏ ﻻﻳﮏ ﻻﻳﮏ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پسرا بهت میگن دوست دارن,2 حالت داره . . یا راستِ . . یا راسته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز سوار تاکسی بودم راننده از دختره پرسید خانم کجا میرید؟ . . . . . . . . . . دختره با حالت ذوق مرگی جواب داد : میرم شال صورتی بخرم !!!!!!!!!!! خدایا خواستی شفا بدی اینو بزار توی اولویت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳــﺎﭘــﻮﺭﺕ + ﻣــﺎﻧــﺘــﻮ ﺟــﻠﻮ ﺑــﺎﺯ + ﻭﺯﺵ ﺑـــﺎﺩﺩﺩﺩﺩ . . . . . . . . . . . . ﺁﺥ ﺁﺥ ﺁﺥ ﺁﺥ ﺁﺥ ﻳﻪ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺧﺘﻢ ﻛﻨﻴﺪ ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نحوه شمردن پسرا تو باشگاهو یادتونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حالا شـُمارش دخترا تو باشگاه بدنسازی: . . یک . . . . . تـــق . . . . وزنه افتاد . صلوات بفرستید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیوه جدید شمردن از ده تا یک: ده ؛ نه ؛ هشت ؛ برزیل ؛ استقلال ؛پنج ؛ چهار ؛ سه ؛ دو ؛ یک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪﺩ دخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺭ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﮎ ﺑﺮﺳﺮﯼ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ .... . . . . . . . . . . ﮐﺎﺭﺵ ﺭﺍﺣﺘﻪ ! ﺧﺎﮎ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﻩ ، ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ﺭﻭ ﺳﺮ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺪ ﮐﺮﺩﻥ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﯿـــﻠﯽ ﺩﻟـــﻢ ﻣـــﯿـــﺨـــﻮﺍسـت ﺍﻟـــﺎﻥ ﮐـــﺎﻧــــﺎﺩﺍ ﭘـــﯿـــﺶ ﺧـــﺎﻧـــﻮﺍﺩﻡ ﺑﺎﺷﻢ ... ﻭﻟــــﯽ ﺣﯿـــﻒ ﺍﻭﻧﺎﻡ ﺍﯾـــﻨـــﺠـــﺎﻥ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اووووووووف، آبم اومد ...... . . . . . . . . . . . عکس العمل پدر موقع دیدن قبض آب :| :| :||| منحرف بد بخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎ ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﻡ ... . . . . . . . . . . . ﺍﺳﻤﺶ ﺭﻭ ﻛﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻛﺜﻴﻒ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻭﻣﺪ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﻢ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻗﻄﻊ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻛﺮﺩﻡ ﻻﻣﺼﺐ ﺍﺳﻤﺶ " ﮔﻠﻨﺎﺭ " ﺑﻮﺩ .. ﮐﻤﺮﻡ ﺍﺯ ﭘﻬﻨﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺍﺻﻦ |:

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پست های فیسبوکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﯾﻨﮓ ﺭﯾﻨﮓ ﺭﯾﻨﮓ . . . - ﻛﻮﺷﺎ ﺟﺎﻥ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺕ ! + ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮ؟ ! - ﺑﻠﻪ ! ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﻩ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺶ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺭﻭ ﻫﻢ + ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻩ؟ - ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺙ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمينها به بهشت ميروند» . . . . . . . . . . لامصب همش آنلاينن،فرصت گناه کردنم ندارن:)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﯼ ﮐﻞ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ : ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻭ ﭘﺍﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺍﻥ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ . . . . . ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﺭﻣﻮﻥ ﺩﺭﺍﻭﻣﺪ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﺧﻼﻓﯽ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻃﺮﻑ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﺯﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻢ . ﻻﺑﺪ ﺍﻟﮑﺴﯿﺲ ﺗﮕﺰﺍﺳﻢ فاحشه ﻧﯿﺴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﻪ والا بقران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾﺸﺐ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮﯼ ﻣﯿﺎﺩ ...!!! . . . . . . . . . ﻧﮕﻮ pou ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮ ﺍﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﻧﻪ ... :| این همه به پسرم رسیدگی کردم اینجوری جواب داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز یه فیلم میدیدم همش ذکر خدا بود . . . . . . . . . از اول تا آخرش میگفتن Oh My God :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2015 ﻋﺎﻗﺪ : ﺁﻳﺎ ﻭﮐﻴﻠﻢ ﭘﺮﻭﻓﺎﻳﻞ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ single ﺑﻪ married ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻢ؟ ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﻠﻪ . ﭘﺴﺮ : ﺑﻠﻪ . ﻣﺮﺩﻡ : ﺣﺎﻻ ﻻﻳﮏ ﻻﻳﮏ ... ﻻﻳﮏ ﻻﻳﮏ ﻻﻳﮏ ﻻﻳﮏ . ﺣﺎﻻ ﻻﻳﮏ ﻻﻳﮏ ... ﻻﻳﮏ ﻻﻳﮏ ﻻﻳﮏ ﻻﻳﮏ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پسرا بهت میگن دوست دارن,2 حالت داره . . یا راستِ . . یا راسته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز سوار تاکسی بودم راننده از دختره پرسید خانم کجا میرید؟ . . . . . . . . . . دختره با حالت ذوق مرگی جواب داد : میرم شال صورتی بخرم !!!!!!!!!!! خدایا خواستی شفا بدی اینو بزار توی اولویت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳــﺎﭘــﻮﺭﺕ + ﻣــﺎﻧــﺘــﻮ ﺟــﻠﻮ ﺑــﺎﺯ + ﻭﺯﺵ ﺑـــﺎﺩﺩﺩﺩﺩ . . . . . . . . . . . . ﺁﺥ ﺁﺥ ﺁﺥ ﺁﺥ ﺁﺥ ﻳﻪ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺧﺘﻢ ﻛﻨﻴﺪ ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نحوه شمردن پسرا تو باشگاهو یادتونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حالا شـُمارش دخترا تو باشگاه بدنسازی: . . یک . . . . . تـــق . . . . وزنه افتاد . صلوات بفرستید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیوه جدید شمردن از ده تا یک: ده ؛ نه ؛ هشت ؛ برزیل ؛ استقلال ؛پنج ؛ چهار ؛ سه ؛ دو ؛ یک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪﺩ دخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺭ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﮎ ﺑﺮﺳﺮﯼ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ .... . . . . . . . . . . ﮐﺎﺭﺵ ﺭﺍﺣﺘﻪ ! ﺧﺎﮎ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﻩ ، ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ﺭﻭ ﺳﺮ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺪ ﮐﺮﺩﻥ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﯿـــﻠﯽ ﺩﻟـــﻢ ﻣـــﯿـــﺨـــﻮﺍسـت ﺍﻟـــﺎﻥ ﮐـــﺎﻧــــﺎﺩﺍ ﭘـــﯿـــﺶ ﺧـــﺎﻧـــﻮﺍﺩﻡ ﺑﺎﺷﻢ ... ﻭﻟــــﯽ ﺣﯿـــﻒ ﺍﻭﻧﺎﻡ ﺍﯾـــﻨـــﺠـــﺎﻥ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اووووووووف، آبم اومد ...... . . . . . . . . . . . عکس العمل پدر موقع دیدن قبض آب :| :| :||| منحرف بد بخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎ ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﻡ ... . . . . . . . . . . . ﺍﺳﻤﺶ ﺭﻭ ﻛﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻛﺜﻴﻒ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻭﻣﺪ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﻢ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻗﻄﻊ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻛﺮﺩﻡ ﻻﻣﺼﺐ ﺍﺳﻤﺶ " ﮔﻠﻨﺎﺭ " ﺑﻮﺩ .. ﮐﻤﺮﻡ ﺍﺯ ﭘﻬﻨﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺍﺻﻦ |: