بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پست های فیسبوکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونین چی از 100 تا فحش بدتره؟ . . . . . . . . . . . . . . 200 تا فحش! من برم سراغ اکتشاف بعدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که میان پست ها رو میخونن لایک نمی کنن اینا همونایین که وقتی میرفتن ابخوری مدرسه شیر ابو نمی بستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه مازندرانیه ميـــگـن جمعيــت مازندران چقـدره؟ ميــگه: با دِهـات اطـرافش؟ ميــگـن: آره! ميـــگه : 75 ميــليــون نفر ! یکی این پرچمو بگیره من خسته شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن تو بهشت یه قسمتی هست که دخترای کم حجاب سوار یه ون میشن میرن خیابون به گشت ارشاد گیر میدن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسره ب دوستدخترش میگه:عشقم میدونی ک زندگیه منی? دختره :آره پسره:پس بذار زندگیمو بکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻻﻣﺼﺐ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﺻﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺸﻮﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ ! . . . . . ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯿﺶ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ !!!! ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ؟؟ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻴﻦ ﺩﻳﮕﻪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻻﻣﺼﺐ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﺻﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺸﻮﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ ! . . . . . . . . . ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯿﺶ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ !!!! ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ؟؟ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻴﻦ ﺩﻳﮕﻪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻻﻣﺼﺐ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﺻﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺸﻮﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ ! . . . . . . . . . . . . . ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯿﺶ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ !!!! ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ؟؟ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻴﻦ ﺩﻳﮕﻪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺭ ﻣـــَـــﻦ ﺣﺎﺷـــــﯿﻪ ﺯﯾـــــــــــــﺍﺩﻩ ... ! ﻭﻟــﯽ ﻣـُــﻬﻢ ﺍﯾﻨِـــﻪ ﮐـــﻪ ﻣــــَــــــﻦ ﺧــﻮﺩﻡ ﺍﺻـــــــﻞِ ﺩﺍﺳــــﺘﺎﻧـ َـــﻢ .... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَـــن ؟؟حــآشـــــیه؟ هــــــــــــــــــــه ✓ اشـــتبآه نـکـــٌـــن حـآشــــیه مآله اونـــیه کـــه مــــــثل تــْــو لآشــــــیه★

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﻻﻥ ﺧﺎﺭﺟﯿﺎ ﯾﻪ پیج ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ : ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺭﻭﺍﺯﺑﺎﻥ ﺟﯿﮕﺮﻩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺯﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﻧﺸﻮﻧﺶ ﺩﺍﺩ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازيكناي نيجريه تا دم دروازه ما ميومدن حقيقي رو ميديدن شل ميشدن يه جووون مي گفتن برمي گشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ |: فَـقَد ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻦ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻢ ﺩﯾﮕﻪ ||:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه ی فدارسیون ایران به فدراسیون فوتبال آرژانتین قبل از بازی جام جهانی : . . . . . جرئت دارین بیاین والیبال بازی کنیم:))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من آدم باید دلش پاک باشه حموم و اینا بهونس!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشبی را که مسی در برزیل مهمان است ، صبح فردا بدنش زیر سُم شـیـران است ..!! مَکن ای صبح طلوع ... مَکن ای صبح طلوع ... روضه مردم آرژانتین شب قبل از بازی با ایـران ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پست های فیسبوکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونین چی از 100 تا فحش بدتره؟ . . . . . . . . . . . . . . 200 تا فحش! من برم سراغ اکتشاف بعدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که میان پست ها رو میخونن لایک نمی کنن اینا همونایین که وقتی میرفتن ابخوری مدرسه شیر ابو نمی بستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه مازندرانیه ميـــگـن جمعيــت مازندران چقـدره؟ ميــگه: با دِهـات اطـرافش؟ ميــگـن: آره! ميـــگه : 75 ميــليــون نفر ! یکی این پرچمو بگیره من خسته شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن تو بهشت یه قسمتی هست که دخترای کم حجاب سوار یه ون میشن میرن خیابون به گشت ارشاد گیر میدن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسره ب دوستدخترش میگه:عشقم میدونی ک زندگیه منی? دختره :آره پسره:پس بذار زندگیمو بکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻻﻣﺼﺐ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﺻﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺸﻮﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ ! . . . . . ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯿﺶ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ !!!! ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ؟؟ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻴﻦ ﺩﻳﮕﻪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻻﻣﺼﺐ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﺻﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺸﻮﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ ! . . . . . . . . . ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯿﺶ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ !!!! ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ؟؟ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻴﻦ ﺩﻳﮕﻪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻻﻣﺼﺐ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﺻﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺸﻮﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ ! . . . . . . . . . . . . . ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯿﺶ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ !!!! ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ؟؟ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻴﻦ ﺩﻳﮕﻪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺭ ﻣـــَـــﻦ ﺣﺎﺷـــــﯿﻪ ﺯﯾـــــــــــــﺍﺩﻩ ... ! ﻭﻟــﯽ ﻣـُــﻬﻢ ﺍﯾﻨِـــﻪ ﮐـــﻪ ﻣــــَــــــﻦ ﺧــﻮﺩﻡ ﺍﺻـــــــﻞِ ﺩﺍﺳــــﺘﺎﻧـ َـــﻢ .... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَـــن ؟؟حــآشـــــیه؟ هــــــــــــــــــــه ✓ اشـــتبآه نـکـــٌـــن حـآشــــیه مآله اونـــیه کـــه مــــــثل تــْــو لآشــــــیه★

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﻻﻥ ﺧﺎﺭﺟﯿﺎ ﯾﻪ پیج ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ : ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺭﻭﺍﺯﺑﺎﻥ ﺟﯿﮕﺮﻩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺯﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﻧﺸﻮﻧﺶ ﺩﺍﺩ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازيكناي نيجريه تا دم دروازه ما ميومدن حقيقي رو ميديدن شل ميشدن يه جووون مي گفتن برمي گشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ |: فَـقَد ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻦ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻢ ﺩﯾﮕﻪ ||:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه ی فدارسیون ایران به فدراسیون فوتبال آرژانتین قبل از بازی جام جهانی : . . . . . جرئت دارین بیاین والیبال بازی کنیم:))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من آدم باید دلش پاک باشه حموم و اینا بهونس!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشبی را که مسی در برزیل مهمان است ، صبح فردا بدنش زیر سُم شـیـران است ..!! مَکن ای صبح طلوع ... مَکن ای صبح طلوع ... روضه مردم آرژانتین شب قبل از بازی با ایـران ...