بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پست های فیسبوکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزخرفتر از قضیه ی صبح که نمیتونی پاشی قضیه ی شبه که نمیتونی بخوابی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گودزیلامون نشسته بودیم تو مترو. خانمه به گودزیلامون شکلات داد. گودزیلامون برگشته میگه آدامس نداری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خواب دیدم مازراتی خریدم . . . . . . . . . . ولی اصن پول نداشتم بنزین 1000تومنی بزنم همینطوری مونده بود تو پارکینگ :| لا مصب چه خواب ضایعی بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﮔﯿﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻣﻨﻮ ﯾﻪ ﺟﺎﯼ ﮔﺮﻭﻥ ﻧﻤﯿﺒﺮﯼ؟ ﻣﻨﻢ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﺮﺩﻣﺶ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻏﺮ ﻧﺰﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺎﻭﯼ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺗﻤﻮﻡ ﮐﺮﺩ ... ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺎ |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همش میگن تو چرا اینقد چاقی !؟ ای باباااااااا من که چاق نیستم. فقط راحت تر از شما دیده میشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن توجهنم ي جايي هست كه ايشاله قسمت ميشه خودتون ميرين ميبينين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم روستا ازبچه هاعكس گرفت وگفت:ببينيدچقدر قشنگه،چند سال بعد ميگيد:اين حسنه كه دكترشده،اين علی كه مهندس شده،اين قربون که هيچ خري نشد...قربون ازته كلاس داد زد:اينم آقا معلمه ري*د*م توروحش ،مرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوست پسر هم نداریم. . . . . . . اینو یه دختره نوشته بود دزدیدم،زیاد لایک داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف قیافش شبیه آدامسیه که شتر جویده بعد پست گذاشته من اومدم مواظب قلباتون باشید >.< یعنی اسهال اگه اعتماد به نفس اینو داشت الان سوپ جو بود *.* کصصصافط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه سـوال بـه سـوال های شـب اول قبـر اضـافه شـد: . . بـا چهـل و پنـج هـزار تومـن یارانــــه چـه غلـطى می کـردى کـه انصـراف نـدادى؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣن ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﯽكنم ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷم، ﺑﻠﮑـِ ﺍﯾﻦ ﺟﺬﺍﺑﯿﺘﻪ ﮐـِ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ من باﺷﻪ ... . . . . . . . ﻋﺠـــﺐ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩ =)) ﺩﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﭼﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ... ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ ... ﺑﺎ ﺍﺻﺎﻟﺖ ... وﺧﻮﺷﮑﻞ ... ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﻭﻧﯽ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﻨ*ﻪ ﮔﻨﺪﻩ ﺗﺮﯼ ﺩﺍﺭﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرم ریختن یعنى : . .شب عروسى تو غذاى داماد کافور بریزى قارقارقارقار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دخترا که اسمشون رو اینجور می نویسن : . . . .... . . . . Mel ika , Par isa , Shi Ma ، Sa Ra اذیتشون نکنید اینا حضرتِ موسی از وسطشون رد شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با هر دین و مذهبی حساب کردم باز میرم جهنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم 2 سال جوونیم تو سربازی به گ. بره تا اینکه یک چهارم زندگیم پ*ریو*د باشم ! پیشاپیش روز مرد مبارک

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پست های فیسبوکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزخرفتر از قضیه ی صبح که نمیتونی پاشی قضیه ی شبه که نمیتونی بخوابی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گودزیلامون نشسته بودیم تو مترو. خانمه به گودزیلامون شکلات داد. گودزیلامون برگشته میگه آدامس نداری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خواب دیدم مازراتی خریدم . . . . . . . . . . ولی اصن پول نداشتم بنزین 1000تومنی بزنم همینطوری مونده بود تو پارکینگ :| لا مصب چه خواب ضایعی بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﮔﯿﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻣﻨﻮ ﯾﻪ ﺟﺎﯼ ﮔﺮﻭﻥ ﻧﻤﯿﺒﺮﯼ؟ ﻣﻨﻢ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﺮﺩﻣﺶ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻏﺮ ﻧﺰﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺎﻭﯼ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺗﻤﻮﻡ ﮐﺮﺩ ... ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺎ |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همش میگن تو چرا اینقد چاقی !؟ ای باباااااااا من که چاق نیستم. فقط راحت تر از شما دیده میشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن توجهنم ي جايي هست كه ايشاله قسمت ميشه خودتون ميرين ميبينين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم روستا ازبچه هاعكس گرفت وگفت:ببينيدچقدر قشنگه،چند سال بعد ميگيد:اين حسنه كه دكترشده،اين علی كه مهندس شده،اين قربون که هيچ خري نشد...قربون ازته كلاس داد زد:اينم آقا معلمه ري*د*م توروحش ،مرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوست پسر هم نداریم. . . . . . . اینو یه دختره نوشته بود دزدیدم،زیاد لایک داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف قیافش شبیه آدامسیه که شتر جویده بعد پست گذاشته من اومدم مواظب قلباتون باشید >.< یعنی اسهال اگه اعتماد به نفس اینو داشت الان سوپ جو بود *.* کصصصافط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه سـوال بـه سـوال های شـب اول قبـر اضـافه شـد: . . بـا چهـل و پنـج هـزار تومـن یارانــــه چـه غلـطى می کـردى کـه انصـراف نـدادى؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣن ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﯽكنم ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷم، ﺑﻠﮑـِ ﺍﯾﻦ ﺟﺬﺍﺑﯿﺘﻪ ﮐـِ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ من باﺷﻪ ... . . . . . . . ﻋﺠـــﺐ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩ =)) ﺩﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﭼﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ... ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ ... ﺑﺎ ﺍﺻﺎﻟﺖ ... وﺧﻮﺷﮑﻞ ... ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﻭﻧﯽ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﻨ*ﻪ ﮔﻨﺪﻩ ﺗﺮﯼ ﺩﺍﺭﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرم ریختن یعنى : . .شب عروسى تو غذاى داماد کافور بریزى قارقارقارقار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دخترا که اسمشون رو اینجور می نویسن : . . . .... . . . . Mel ika , Par isa , Shi Ma ، Sa Ra اذیتشون نکنید اینا حضرتِ موسی از وسطشون رد شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با هر دین و مذهبی حساب کردم باز میرم جهنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم 2 سال جوونیم تو سربازی به گ. بره تا اینکه یک چهارم زندگیم پ*ریو*د باشم ! پیشاپیش روز مرد مبارک