بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پست های فیسبوکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرایـــــش چیــــست ؟!!! . . . . . . . . . . لایـــه ای بتــــــــونه اي و ضخـــــــیم اســــت کــــه سکینــــه را به پارمــــيدا تـــبدیل مـــی کنـــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس داخل صفِ ثبت نام یارانه وایسادم پام داشت تاول میزد و خواستم انصراف بدم..... . . . . . . . . . . . . . . . . که تن تاک به دادم رسید :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺯﺑﺎﻧﻤﻮﻥ ﺍﺯﻣﻮﻥ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺍﺯﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﭼﻲ ﺑﻠﺪﻳﺪ؟ ﻫﻤﻪ گفتيم:oh yes . oh my god . Come on baby ﺑﻌﺪﺵ ﺧﻮﺩﺵ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻗﻀﻴﻪ ﭼﻴﻪ و کلا تعطيليم ﮔﻔﺖ : اصن ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ , ﺑﺮﯾﻢ ﺳﺮ ﺩﺭﺱ !!! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم میگفت سوار تاکسی شده، از راننده پرسیده " با ۵۰۰ تومن تا کجا میبری؟! راننده هم گفته :بشین برات بوق میزنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از افتخاراتی که من دارم اینه که به هر دختری پیشنهاد دادم بهم نه نگفته ! . . . . . . گفته برو بابا کی با تو دوست میشه اخه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- عروس خانم چه کاره ن؟ . - تن فروشی میکنن، . - چی؟؟؟!!!!!!! . . . - تن ماهی جنوب می فروشن! کار که عار نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻠﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﭘﺸﺖ ﻫﻤﯿﻢ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩﻣﯿﮕﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻡ ﺁﺧﺮﺵ ﻫﻢ ﭼﯿﺰﯾﻢﻧﺒﻮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﻟﻨﮓ ﻇﻬﺮ ﺧﻮﺍﺑﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﻤﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ... ﻣﺎ ﺫﺍﺗﻦ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ..ﺑﺪﻧﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﻪ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها سوراخي كه مسئولين هنوز فيلترش نكردن استقلاله كه اون رو هم اگه بدونن چقدر باعث خنده و شادي ما مي شه حتما فيلتر مي كنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخدره عکس مادرشو پست گذاشته بود و بالاش نوشته بود : ماااااااماااااااااااانموووووووو منم کامنت گذاشتم : مااااااااماااااااااااااانتووووووو دیوث بلوکم کرد اصنم جنبه نداشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ، ﻫﺮﭼﻘﺪﻡ ﮐﻪ ﯾﻮﺍﺵ ﺑﺨﻮﺭﯾﻨﺶ ... ﺍﯾﻨﺎ ﺳﺨﺘﯿﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن وفتی داری میدی با احساس بده.بالبخند بده.دادبزن تا طرف خوشش بیاد چون دادن سلام سلامتی میاره! البته فکر شمام فابل احترامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرای اولیـن بـار در تـاریـخ فیسبوک دارم ی پـسـت 3D میذارم . . . . . . "D D D " خـواهــش مـیـکنـم تـشـویـق نـکنـیـد:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبا شباى نزديك به امتحانه :.. . . . . . . . . . . . . . ...چراغارو خاموش كنيد محفل معنوى بشه ميخوام امشب دلاتونو ببرم پيش عمه ی استاد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭ ﺗـﺎ ﮐـﺎﺭﮔـﺮ ﺑـﮕـﯿـﺮﯼ ﻣـﺎﺷـﯿـﻨـﻮ ﻫُـﻞ ﺑـﺪﻥ ﺍﺭﺯﻭﻧـﺘـﺮ ﺍﺯ ﯾـﻪ ﺑـﺎﮎ ﺑـﻨـﺰﯾـﻦ ﺩﺭ ﻣـﯿـﺎﺩ ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پست های فیسبوکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرایـــــش چیــــست ؟!!! . . . . . . . . . . لایـــه ای بتــــــــونه اي و ضخـــــــیم اســــت کــــه سکینــــه را به پارمــــيدا تـــبدیل مـــی کنـــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس داخل صفِ ثبت نام یارانه وایسادم پام داشت تاول میزد و خواستم انصراف بدم..... . . . . . . . . . . . . . . . . که تن تاک به دادم رسید :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺯﺑﺎﻧﻤﻮﻥ ﺍﺯﻣﻮﻥ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺍﺯﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﭼﻲ ﺑﻠﺪﻳﺪ؟ ﻫﻤﻪ گفتيم:oh yes . oh my god . Come on baby ﺑﻌﺪﺵ ﺧﻮﺩﺵ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻗﻀﻴﻪ ﭼﻴﻪ و کلا تعطيليم ﮔﻔﺖ : اصن ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ , ﺑﺮﯾﻢ ﺳﺮ ﺩﺭﺱ !!! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم میگفت سوار تاکسی شده، از راننده پرسیده " با ۵۰۰ تومن تا کجا میبری؟! راننده هم گفته :بشین برات بوق میزنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از افتخاراتی که من دارم اینه که به هر دختری پیشنهاد دادم بهم نه نگفته ! . . . . . . گفته برو بابا کی با تو دوست میشه اخه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- عروس خانم چه کاره ن؟ . - تن فروشی میکنن، . - چی؟؟؟!!!!!!! . . . - تن ماهی جنوب می فروشن! کار که عار نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻠﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﭘﺸﺖ ﻫﻤﯿﻢ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩﻣﯿﮕﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻡ ﺁﺧﺮﺵ ﻫﻢ ﭼﯿﺰﯾﻢﻧﺒﻮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﻟﻨﮓ ﻇﻬﺮ ﺧﻮﺍﺑﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﻤﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ... ﻣﺎ ﺫﺍﺗﻦ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ..ﺑﺪﻧﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﻪ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها سوراخي كه مسئولين هنوز فيلترش نكردن استقلاله كه اون رو هم اگه بدونن چقدر باعث خنده و شادي ما مي شه حتما فيلتر مي كنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخدره عکس مادرشو پست گذاشته بود و بالاش نوشته بود : ماااااااماااااااااااانموووووووو منم کامنت گذاشتم : مااااااااماااااااااااااانتووووووو دیوث بلوکم کرد اصنم جنبه نداشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ، ﻫﺮﭼﻘﺪﻡ ﮐﻪ ﯾﻮﺍﺵ ﺑﺨﻮﺭﯾﻨﺶ ... ﺍﯾﻨﺎ ﺳﺨﺘﯿﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن وفتی داری میدی با احساس بده.بالبخند بده.دادبزن تا طرف خوشش بیاد چون دادن سلام سلامتی میاره! البته فکر شمام فابل احترامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرای اولیـن بـار در تـاریـخ فیسبوک دارم ی پـسـت 3D میذارم . . . . . . "D D D " خـواهــش مـیـکنـم تـشـویـق نـکنـیـد:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبا شباى نزديك به امتحانه :.. . . . . . . . . . . . . . ...چراغارو خاموش كنيد محفل معنوى بشه ميخوام امشب دلاتونو ببرم پيش عمه ی استاد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭ ﺗـﺎ ﮐـﺎﺭﮔـﺮ ﺑـﮕـﯿـﺮﯼ ﻣـﺎﺷـﯿـﻨـﻮ ﻫُـﻞ ﺑـﺪﻥ ﺍﺭﺯﻭﻧـﺘـﺮ ﺍﺯ ﯾـﻪ ﺑـﺎﮎ ﺑـﻨـﺰﯾـﻦ ﺩﺭ ﻣـﯿـﺎﺩ ..