بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پست های فیسبوکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از همون کودکی بازیچۀ دست نویسنده ها شدیم ..! وگرنه کدوم روباه دیوثی "پنیر" میخورد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتي بعضي ازماها ك تنهاييم..! ن اينكه نتونستيم باكسي باشيم..! نه...بلكه نخواستيم باهركسي باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درگیر لولای توام آواز خوانی علی دایی در حمام :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پســـــر باس غیــــرت داشته باشه پولو که عابر بانکـم داره !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـبـلـا اسـمـش لـب شـتـری لـاغـر مـردنـی بـود... امـا حـالـا اسـمـش شـده دافــــــــــــــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻫﺴﺖ ﺣﻮﺭﯾﺎﻥ ﻃﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرکلاس استاد داشت اسم بچه ها رو می خوند : رسید به اسم یه دختری که اسمش بارانه بود :| استاد: معنی بارانه چیه؟؟؟ دختره : ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا رو هم باید جزء اموال عمومی حساب کرد! از بس هرروز مال یکی میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بچه فاميلمون گفتم كلاغا خبر دادن سيگار ميكشي! . . گفت: تو چي ميكشي كه ميتوني با پرنده ها حرف بزني؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استفاده از آسانسور در فیلم های ایرانی: یارو با عجله می ره سمت آسانسور و فقط دکمشو می زنه بعد از پله ها می ره بالا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺗﻮ ﮐﻒ ﮔﺮﺩﻥ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺷﺐ ﭘﺮﻩﺍﻡ ! ۴۰ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﭘﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺍﯾﻨﻮﺭ ﺍﻭﻧﻮﺭﻫﯿﭽﯿﺶ ﻧﺸﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻉ ﻣﯿﺸﺪﻡ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهن مردم و نمیشه بست ... . . . ولی جر که میشه داد ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی مثل اون گزارش معروف خیابانی بود: یه سانتر بی هدف ... و گل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داری آهنگ گوش می دی یهو یه صدایی شبیه صدای غول چراغ جادو یا هیولا میاد می گه Arrangement By … خب عین آدم بگین، اصلا بذارین خود خواننده بگه. چرا اینجوری می کنین؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مدل بی شعورم داریم که وقتی باهاش مشورت میکنی در آخر میگه : . . . نمیدونم والا هر طور خودت می دونی :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شييصششيفبشصسص ثسثسبثقسثقثقثثسثسث ١٢٣٤٥٧٨٨٨٦٤٤٢٢٣٤٥٦٧٨٩ ورزوددديياترزععتزاتززرتتيو چیه ؟ دارم كيبورد تميز ميكنم....!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پست های فیسبوکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از همون کودکی بازیچۀ دست نویسنده ها شدیم ..! وگرنه کدوم روباه دیوثی "پنیر" میخورد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتي بعضي ازماها ك تنهاييم..! ن اينكه نتونستيم باكسي باشيم..! نه...بلكه نخواستيم باهركسي باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درگیر لولای توام آواز خوانی علی دایی در حمام :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پســـــر باس غیــــرت داشته باشه پولو که عابر بانکـم داره !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـبـلـا اسـمـش لـب شـتـری لـاغـر مـردنـی بـود... امـا حـالـا اسـمـش شـده دافــــــــــــــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻫﺴﺖ ﺣﻮﺭﯾﺎﻥ ﻃﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرکلاس استاد داشت اسم بچه ها رو می خوند : رسید به اسم یه دختری که اسمش بارانه بود :| استاد: معنی بارانه چیه؟؟؟ دختره : ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا رو هم باید جزء اموال عمومی حساب کرد! از بس هرروز مال یکی میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بچه فاميلمون گفتم كلاغا خبر دادن سيگار ميكشي! . . گفت: تو چي ميكشي كه ميتوني با پرنده ها حرف بزني؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استفاده از آسانسور در فیلم های ایرانی: یارو با عجله می ره سمت آسانسور و فقط دکمشو می زنه بعد از پله ها می ره بالا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺗﻮ ﮐﻒ ﮔﺮﺩﻥ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺷﺐ ﭘﺮﻩﺍﻡ ! ۴۰ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﭘﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺍﯾﻨﻮﺭ ﺍﻭﻧﻮﺭﻫﯿﭽﯿﺶ ﻧﺸﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻉ ﻣﯿﺸﺪﻡ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهن مردم و نمیشه بست ... . . . ولی جر که میشه داد ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی مثل اون گزارش معروف خیابانی بود: یه سانتر بی هدف ... و گل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داری آهنگ گوش می دی یهو یه صدایی شبیه صدای غول چراغ جادو یا هیولا میاد می گه Arrangement By … خب عین آدم بگین، اصلا بذارین خود خواننده بگه. چرا اینجوری می کنین؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مدل بی شعورم داریم که وقتی باهاش مشورت میکنی در آخر میگه : . . . نمیدونم والا هر طور خودت می دونی :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شييصششيفبشصسص ثسثسبثقسثقثقثثسثسث ١٢٣٤٥٧٨٨٨٦٤٤٢٢٣٤٥٦٧٨٩ ورزوددديياترزععتزاتززرتتيو چیه ؟ دارم كيبورد تميز ميكنم....!