بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پرسشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته . . . ؟ جای خالی رو پر کن باید یه خاطره مشترکی بین ما دوتا باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یه روز از خواب بیدار بشی و ببینی تموم زندگیت یه فیلم بوده ، اسم فیلمت رو چی میذاری !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه من خاک باشم و تو سفالگر ، ازم چی میساختی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. اگه یه روز از زندگیت مونده باشه چه کار ناتمومی داری که انجامش بدی؟ واسه همه بفرست، جوابای جالب میگیری… ولی اول جواب من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بتونی از صفات یا عادت بد من چیزی رو حذف کنی ، چی رو انتخاب میکردی !؟ بدون رو دروباسی بگو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک روزی قرار باشه که دیگه منو نبینی آخرین حرفی که بهم میزنی چیه ؟ فقط یک جمله باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار باشه یه نسبت دیگه با من داشته باشی ، دوست داری من چیت باشم ؟! اینو واسه همه بفرست جوابای جالبی میگیری ! اول جواب من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز جهانیه فوضولیه ! هر سوالی که دلت میخواد ازم بپرس . . . مطمئن باش جواب میدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یه روز از خواب بیدار بشی و ببینی تموم زندگیت یه فیلم بوده ، اسم فیلمت رو چی میذاری !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بخوای از اخلاقام یکی رو واسه خودت برداری ، چیو برمیداری ؟ البته اگه اخلاق خوبی داشته باشم !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پرسشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته . . . ؟ جای خالی رو پر کن باید یه خاطره مشترکی بین ما دوتا باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یه روز از خواب بیدار بشی و ببینی تموم زندگیت یه فیلم بوده ، اسم فیلمت رو چی میذاری !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه من خاک باشم و تو سفالگر ، ازم چی میساختی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. اگه یه روز از زندگیت مونده باشه چه کار ناتمومی داری که انجامش بدی؟ واسه همه بفرست، جوابای جالب میگیری… ولی اول جواب من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بتونی از صفات یا عادت بد من چیزی رو حذف کنی ، چی رو انتخاب میکردی !؟ بدون رو دروباسی بگو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک روزی قرار باشه که دیگه منو نبینی آخرین حرفی که بهم میزنی چیه ؟ فقط یک جمله باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار باشه یه نسبت دیگه با من داشته باشی ، دوست داری من چیت باشم ؟! اینو واسه همه بفرست جوابای جالبی میگیری ! اول جواب من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز جهانیه فوضولیه ! هر سوالی که دلت میخواد ازم بپرس . . . مطمئن باش جواب میدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یه روز از خواب بیدار بشی و ببینی تموم زندگیت یه فیلم بوده ، اسم فیلمت رو چی میذاری !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بخوای از اخلاقام یکی رو واسه خودت برداری ، چیو برمیداری ؟ البته اگه اخلاق خوبی داشته باشم !!