بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پاییز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعداد اندکی از مردم معنی باران را میفهمند.... بقیه فقط خیس میشوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از این بوی پاییز و اسمان ابری!که ادم نه خودش میداند دردش چیست نه هیچ کس دیگر! فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود دلش نگاه و اغوشی گرمتر میخواهد.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی نامِ دیگر پاییز است هرچه عمیق‌تر برگ‌ریزانِ خاطره‌هاتْ بیش‌تر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی پاییز ابرهایت را زود بفرست شستن این گرد غم از دل من چندین پاییز باران میخواهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.تو آن فرشته ای که وقتی در فصل پاییز راه می روی ، برگ درختان انتظارمی کشند زود تر از دیگری پاهایت را بوسه بزنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی / به که گویم که تو گرمای دستان منی گرچه پاییز نشد همدم و همسایه ی من / به که گویم که تو باران زمستان منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد به جای ساعت ، فصل ها را عقب کشید ؛ آنوقت دوباره تابستان میشد و من برای تو گوشواره های گیلاس می چیدم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از شما گفتن تو بدم می آید عزیزم مرا سرد خطاب نکن این پاییز میخواهم تا افتادن آخرین برگ با تو دیوانگی ها کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را چه به مهتاب که ما تیره و تاریم در موسم پاییز ، چونان ابر بهاریم محبوبه و مینا به کجا ای گل مریم ما بذر نداریم که یک لاله بکاریم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ماه مهر بادهای پاییزی بی مهری را با برگ درختان آغاز میکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـهــــار مـــن! بــپــذیــرم بــه شــعـر پـایـیــزی غــزل غـــزل بــه فــدایت اگـرچــه ناچـیز است هنــوز بــوی تـــو دارد هـــوای شــعــر و غـــزل خوشـا که شعـر تو هـمـچون شکـوفه نوخیز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما نه ((فصل خزان)) زرد! دوباره پاییز… اما نه فصل اندوه و درد! دوباره پاییز… فصل زیبای سادگی… دوباره پاییز، موسم شدید دلدادگی! پاییزت قشنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این هوا ، هوای دلگیریست ، فصل قلبم پاییزیست ! آسمان قلبم ابری است ، دلم گرفته ، این چه دردیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافری رسیده از راه با کوله باری از باران و دلتنگی و طنین آرام گام هایش پیچیده در کوچه‌های شهر … صدایی می‌آید این حوالی ؛ صدای قدم های پاییز …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــاران غم پاییز است بــــاران نم اشک چشمه ی پاییز است این سیل که میبینی روان است به هر سوی اشـــــک غـــم عشق دل دیوانــــــــه ی پاییز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین تر از پاییز ، زمستونه که بهار ندیده ، اما غمگین تر از او منم که تو را ندیدم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پاییز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعداد اندکی از مردم معنی باران را میفهمند.... بقیه فقط خیس میشوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از این بوی پاییز و اسمان ابری!که ادم نه خودش میداند دردش چیست نه هیچ کس دیگر! فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود دلش نگاه و اغوشی گرمتر میخواهد.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی نامِ دیگر پاییز است هرچه عمیق‌تر برگ‌ریزانِ خاطره‌هاتْ بیش‌تر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی پاییز ابرهایت را زود بفرست شستن این گرد غم از دل من چندین پاییز باران میخواهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.تو آن فرشته ای که وقتی در فصل پاییز راه می روی ، برگ درختان انتظارمی کشند زود تر از دیگری پاهایت را بوسه بزنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی / به که گویم که تو گرمای دستان منی گرچه پاییز نشد همدم و همسایه ی من / به که گویم که تو باران زمستان منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد به جای ساعت ، فصل ها را عقب کشید ؛ آنوقت دوباره تابستان میشد و من برای تو گوشواره های گیلاس می چیدم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از شما گفتن تو بدم می آید عزیزم مرا سرد خطاب نکن این پاییز میخواهم تا افتادن آخرین برگ با تو دیوانگی ها کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را چه به مهتاب که ما تیره و تاریم در موسم پاییز ، چونان ابر بهاریم محبوبه و مینا به کجا ای گل مریم ما بذر نداریم که یک لاله بکاریم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ماه مهر بادهای پاییزی بی مهری را با برگ درختان آغاز میکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـهــــار مـــن! بــپــذیــرم بــه شــعـر پـایـیــزی غــزل غـــزل بــه فــدایت اگـرچــه ناچـیز است هنــوز بــوی تـــو دارد هـــوای شــعــر و غـــزل خوشـا که شعـر تو هـمـچون شکـوفه نوخیز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما نه ((فصل خزان)) زرد! دوباره پاییز… اما نه فصل اندوه و درد! دوباره پاییز… فصل زیبای سادگی… دوباره پاییز، موسم شدید دلدادگی! پاییزت قشنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این هوا ، هوای دلگیریست ، فصل قلبم پاییزیست ! آسمان قلبم ابری است ، دلم گرفته ، این چه دردیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافری رسیده از راه با کوله باری از باران و دلتنگی و طنین آرام گام هایش پیچیده در کوچه‌های شهر … صدایی می‌آید این حوالی ؛ صدای قدم های پاییز …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــاران غم پاییز است بــــاران نم اشک چشمه ی پاییز است این سیل که میبینی روان است به هر سوی اشـــــک غـــم عشق دل دیوانــــــــه ی پاییز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین تر از پاییز ، زمستونه که بهار ندیده ، اما غمگین تر از او منم که تو را ندیدم . . .