بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پاییز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان همهمه ی برگهای خشک پاییزی   فقط ما مانده ایم که هنوز از بهار لبریزیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می پسـندم پاییـز را   که معافـم می کنـد   از پنـهان کردن   دردی که در صـدایم می پیچـد ُ   اشکی که در نگاهـم می چرخـد   آخر همه مـی داننـد   سـرما خورده ام . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیزید و خز آرید که هنگام خزانست / باد خنک از جانب خوارزم وزانست   آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزانست / گویی به مثل پیرهن رنگ‌رزانست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل باد و برگ فصل رنگ و رنگ و رنگارنگ   فصل مشق و مشق عشق و عشق انار   فصل باز باران با ترانه فصل شیدایی و مهر و مهرگان   فصل یلدا و چله   پائیز پادشاه فصول بر همه مبارک باد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همره باد سر پاییزی سرنوشت من و و تو گشته جدا   رهسپاری  عشق من اکنون میسپارم تو را به دست خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز زیبا و عروس فصل هاست   برگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاست   خش خش برگ و نسیم باد را بی انتهاست   هرچه خواهی آرزو کن ُ فصل  فصل قصه هاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز پاییز است، اندکی از مهر پیداست   حتی در این دوران بی مهری باز هم پاییز زیباست   مهرت قشنگ ٬ پاییزت مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر ما عاقبت ای دوست بسر خواهد رسید / باد پاییز ندانی بی خبر خواهد رسید   گل نباشیم اگر گلشن چو خارستان کنیم / بعد ما خار فراوان به ثمر خواهد رسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همان برگم که بر روی درخت / لرزم از برد چنین پاییز سخت   در نهایت باید افتاد و گریست / به درخت گفت خداحافظ و رفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره پاییز   اما نه ((فصل خزان)) زرد!   دوباره پاییز   اما نه فصل اندوه و درد!   دوباره پاییز   فصل زیبای سادگی   دوباره پاییز، موسم شدید دلدادگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های ملال آور پاییز است / هنگام غزل های غم انگیز است   گویی همه غم های جهان امشب / در زاری این بارش یکریز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت خریدن لباس های پاییزی دقت کنید :   لباس هایی با جیبهای بزرگ به اندازه ی دو دست !   شاید همین پاییز عاشق شُدید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مثل پاییزه هم قشنگه هم غم انگیزه   قشنگیش به خاطر تو و غم انگیزیش به خاطر دوری تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب تمام عظمت هستی در برابر عشق تعظیم می کند   زیرا می خواهد اولین برگی که از بلندی افتاد را نظاره کند . . .   پاییز مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیــــا مثله مـــــن فک میکننــو از بارون استقبــــال میکنــــن؟! بــــــــارون زیباتریـــــــن نعمــت خـــــــداست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چتر ها را ببندیم...! به ضیافت قطره های پاک باران برویم... وبگذاریم باران گناهانمان را پاک کند و بشوید... نگاه خسته مان را زیر باران تازه کنیم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پاییز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان همهمه ی برگهای خشک پاییزی   فقط ما مانده ایم که هنوز از بهار لبریزیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می پسـندم پاییـز را   که معافـم می کنـد   از پنـهان کردن   دردی که در صـدایم می پیچـد ُ   اشکی که در نگاهـم می چرخـد   آخر همه مـی داننـد   سـرما خورده ام . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیزید و خز آرید که هنگام خزانست / باد خنک از جانب خوارزم وزانست   آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزانست / گویی به مثل پیرهن رنگ‌رزانست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل باد و برگ فصل رنگ و رنگ و رنگارنگ   فصل مشق و مشق عشق و عشق انار   فصل باز باران با ترانه فصل شیدایی و مهر و مهرگان   فصل یلدا و چله   پائیز پادشاه فصول بر همه مبارک باد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همره باد سر پاییزی سرنوشت من و و تو گشته جدا   رهسپاری  عشق من اکنون میسپارم تو را به دست خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز زیبا و عروس فصل هاست   برگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاست   خش خش برگ و نسیم باد را بی انتهاست   هرچه خواهی آرزو کن ُ فصل  فصل قصه هاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز پاییز است، اندکی از مهر پیداست   حتی در این دوران بی مهری باز هم پاییز زیباست   مهرت قشنگ ٬ پاییزت مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر ما عاقبت ای دوست بسر خواهد رسید / باد پاییز ندانی بی خبر خواهد رسید   گل نباشیم اگر گلشن چو خارستان کنیم / بعد ما خار فراوان به ثمر خواهد رسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همان برگم که بر روی درخت / لرزم از برد چنین پاییز سخت   در نهایت باید افتاد و گریست / به درخت گفت خداحافظ و رفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره پاییز   اما نه ((فصل خزان)) زرد!   دوباره پاییز   اما نه فصل اندوه و درد!   دوباره پاییز   فصل زیبای سادگی   دوباره پاییز، موسم شدید دلدادگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های ملال آور پاییز است / هنگام غزل های غم انگیز است   گویی همه غم های جهان امشب / در زاری این بارش یکریز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت خریدن لباس های پاییزی دقت کنید :   لباس هایی با جیبهای بزرگ به اندازه ی دو دست !   شاید همین پاییز عاشق شُدید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مثل پاییزه هم قشنگه هم غم انگیزه   قشنگیش به خاطر تو و غم انگیزیش به خاطر دوری تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب تمام عظمت هستی در برابر عشق تعظیم می کند   زیرا می خواهد اولین برگی که از بلندی افتاد را نظاره کند . . .   پاییز مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیــــا مثله مـــــن فک میکننــو از بارون استقبــــال میکنــــن؟! بــــــــارون زیباتریـــــــن نعمــت خـــــــداست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چتر ها را ببندیم...! به ضیافت قطره های پاک باران برویم... وبگذاریم باران گناهانمان را پاک کند و بشوید... نگاه خسته مان را زیر باران تازه کنیم...