بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ورزش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا سخن از پرسپولیس است  دهان استقلال سرویس است . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپولیس یعنی هواداران عاشق داشتن  پرسپولیس یعنی گل سرخ و شقایق کاشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به هر چی مرده  استقلال یه نامرده  وقتی میاد استادیوم ۶تایی برمیگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال قهرمان می شه / خدا می دونه که حقشه  اگر که جدول برعکس بشه / استقلال قهرمان می شه  استقلال قهرمان می شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب پاییزه / اس اس غم انگیزه  گل های پرسپولیس / اشکاشو می ریزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست  ما قهرمانیم جام تو دست ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وعده ی ما تو داربی / وقت گریه ی آبی . . . وعده ی ما تو داربی / وقت گریه ی آبی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا آبی ها خون گریه می کنند !  نکن ای صبح طلوع ! نکن ای صبح طلوع!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه استقلالی میره کتابفروشی میگه: ببخشید آقا کتاب قهرمانی استقلال دارید؟  یارو میگه: نه، ما کتابهای تخیلی نمی فروشیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که دیدم آسمان آبی پر ستاره  تازه فهمیدم استقلال چقدر سوراخ سوراخه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.این روزها همه پرسپولیس رو گل باران میکنند ! شما چطور !!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست  ما قهرمانیم جام تو دست ماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دربی منتظر مـــاست بیــا تــا برویـــم  اشک لنگی به راست بیا تا برویم  جمعه روز آبی هاست بیا تا برویم  تیم عبدی جوون سوراخه بیا تا برویم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ورزش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا سخن از پرسپولیس است  دهان استقلال سرویس است . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپولیس یعنی هواداران عاشق داشتن  پرسپولیس یعنی گل سرخ و شقایق کاشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به هر چی مرده  استقلال یه نامرده  وقتی میاد استادیوم ۶تایی برمیگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال قهرمان می شه / خدا می دونه که حقشه  اگر که جدول برعکس بشه / استقلال قهرمان می شه  استقلال قهرمان می شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب پاییزه / اس اس غم انگیزه  گل های پرسپولیس / اشکاشو می ریزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست  ما قهرمانیم جام تو دست ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وعده ی ما تو داربی / وقت گریه ی آبی . . . وعده ی ما تو داربی / وقت گریه ی آبی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا آبی ها خون گریه می کنند !  نکن ای صبح طلوع ! نکن ای صبح طلوع!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه استقلالی میره کتابفروشی میگه: ببخشید آقا کتاب قهرمانی استقلال دارید؟  یارو میگه: نه، ما کتابهای تخیلی نمی فروشیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که دیدم آسمان آبی پر ستاره  تازه فهمیدم استقلال چقدر سوراخ سوراخه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.این روزها همه پرسپولیس رو گل باران میکنند ! شما چطور !!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست  ما قهرمانیم جام تو دست ماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دربی منتظر مـــاست بیــا تــا برویـــم  اشک لنگی به راست بیا تا برویم  جمعه روز آبی هاست بیا تا برویم  تیم عبدی جوون سوراخه بیا تا برویم !