بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ورزشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طی اطلاعیه ای اعلام شد از این پس استقلالیها فقط با هماهنگی مجتبی جباری میتونن آب و غذا بخورن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپوليسي واقعي کيست؟ -کسي است که معمولا از “گل” تغذيه مي کند -در خانه هاي پايين جدول روزگار مي گذراند – معمولا خواب خانه هاي بالاي جدول را مي بيند -و نسبت به عدد 4 دلبستگي خاصي دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خرید های خوب پرسپولیس تازه افتادم یاد تیم استیل آذین.اونا میخوان هواداراشونو غافل گیر کنن و سقوط زیبایی داشته باشن به دسته اول. عشق است آبی و آبی دلان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يکي از بازيکناي پرسپوليس مي پرسن، واسه پول رفتي پرسپوليس ؟ ميگه:پ ن پ واسه عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال قهرمان می شه / خدا می دونه که حقشه اگر که جدول برعکس بشه / استقلال قهرمان می شه استقلال قهرمان می شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني درك احساس ،جنون عشق يعني رنگ قرمز ،رنگ خون،عشق يعني پرسپوليس آتشين ،عشق يعني قرمز ايران زمين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خرید های خوب پرسپولیس تازه افتادم یاد تیم استیل آذین.اونا میخوان هواداراشونو غافل گیر کنن و سقوط زیبایی داشته باشن به دسته اول. عشق است آبی و آبی دلان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يکي از بازيکناي پرسپوليس مي پرسن، واسه پول رفتي پرسپوليس ؟ ميگه:پ ن پ واسه عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام ان خدایی که استقلال را آفرید تا پیروزی بی سرور نماند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ورزشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طی اطلاعیه ای اعلام شد از این پس استقلالیها فقط با هماهنگی مجتبی جباری میتونن آب و غذا بخورن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپوليسي واقعي کيست؟ -کسي است که معمولا از “گل” تغذيه مي کند -در خانه هاي پايين جدول روزگار مي گذراند – معمولا خواب خانه هاي بالاي جدول را مي بيند -و نسبت به عدد 4 دلبستگي خاصي دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خرید های خوب پرسپولیس تازه افتادم یاد تیم استیل آذین.اونا میخوان هواداراشونو غافل گیر کنن و سقوط زیبایی داشته باشن به دسته اول. عشق است آبی و آبی دلان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يکي از بازيکناي پرسپوليس مي پرسن، واسه پول رفتي پرسپوليس ؟ ميگه:پ ن پ واسه عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال قهرمان می شه / خدا می دونه که حقشه اگر که جدول برعکس بشه / استقلال قهرمان می شه استقلال قهرمان می شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني درك احساس ،جنون عشق يعني رنگ قرمز ،رنگ خون،عشق يعني پرسپوليس آتشين ،عشق يعني قرمز ايران زمين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خرید های خوب پرسپولیس تازه افتادم یاد تیم استیل آذین.اونا میخوان هواداراشونو غافل گیر کنن و سقوط زیبایی داشته باشن به دسته اول. عشق است آبی و آبی دلان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يکي از بازيکناي پرسپوليس مي پرسن، واسه پول رفتي پرسپوليس ؟ ميگه:پ ن پ واسه عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام ان خدایی که استقلال را آفرید تا پیروزی بی سرور نماند