بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس واس ماس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقایون.... داداشام.... این اس ام اس ها واس ماس  . . . کلش واس ماس . . . کپیشم واس ماس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توافق انجام شده از این به بعد آمریکا واس ماس . . . یعنی سیزده بدر سال دیگه میریم لاس وگاس :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی . . .  واس ماس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توافق نامه ایران و 1+5 بند 1 اساسنامه.... چی چی میگه؟؟؟!! میگه ایران واس ماس... ینی کل ایران باس ماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبلیغات ماست به زودی . . . . . . . این ماست واس ماس یعنی ساختش از ماس شیرش هم از گاو ماس کارخونش هم از بابایی ماس نوش جون شماو ماس ماست واس ماس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاﻻ ﺑﺎﺯ ﺍﻧﻘﺪ ﺑﮕﯿﺪ ﻭﺍﺱ ﻣﺎﺱ ﻭﺍﺱ ﻣﺎﺱ ﺗﺎ ﺧﺰ ﺑﺸﻪ . . . . . . ﺧﺰ ﺷﺪﻥ ﻭﺍﺱ ﻣﺎﺱ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﺶ ﻭﺍﺱ ﻣﺎﺱ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی ام نیست بیاد زیر پستام بگه این صاحب پست واس ماس . . . یعنی کلش ماس ماس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نیمه گمشده هم نداریم که به همه بگیم: . . . . . . . . اون واس ماس ، یعنی کلا ماس ماس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی ام نیست بیاد زیر پستام بگه این صاحب پست واس ماس . . . یعنی کلش ماس ماس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اولشم میدونستم رییس جمهور آمریکا طرفدار ماست .اصلا اسمش روشه او با ماس ینی کلا . . . واس ماس . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس واس ماس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقایون.... داداشام.... این اس ام اس ها واس ماس  . . . کلش واس ماس . . . کپیشم واس ماس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توافق انجام شده از این به بعد آمریکا واس ماس . . . یعنی سیزده بدر سال دیگه میریم لاس وگاس :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی . . .  واس ماس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توافق نامه ایران و 1+5 بند 1 اساسنامه.... چی چی میگه؟؟؟!! میگه ایران واس ماس... ینی کل ایران باس ماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبلیغات ماست به زودی . . . . . . . این ماست واس ماس یعنی ساختش از ماس شیرش هم از گاو ماس کارخونش هم از بابایی ماس نوش جون شماو ماس ماست واس ماس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاﻻ ﺑﺎﺯ ﺍﻧﻘﺪ ﺑﮕﯿﺪ ﻭﺍﺱ ﻣﺎﺱ ﻭﺍﺱ ﻣﺎﺱ ﺗﺎ ﺧﺰ ﺑﺸﻪ . . . . . . ﺧﺰ ﺷﺪﻥ ﻭﺍﺱ ﻣﺎﺱ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﺶ ﻭﺍﺱ ﻣﺎﺱ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی ام نیست بیاد زیر پستام بگه این صاحب پست واس ماس . . . یعنی کلش ماس ماس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نیمه گمشده هم نداریم که به همه بگیم: . . . . . . . . اون واس ماس ، یعنی کلا ماس ماس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی ام نیست بیاد زیر پستام بگه این صاحب پست واس ماس . . . یعنی کلش ماس ماس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اولشم میدونستم رییس جمهور آمریکا طرفدار ماست .اصلا اسمش روشه او با ماس ینی کلا . . . واس ماس . . .