بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس هپی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون ميميره بعد تو اون دنيا ازش ميپرسن چی شد مردی ميگه داشتم شير ميخوردم ميگن شيرش فاسد بود ميگه نه گاو يهو نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو خسیسه باباش ميميره هفتش خيلی شلوغ ميشه واسه چهلم بليط ميفروشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر هی ميخنديده بهش ميگن چراميخندی ميگه يه جوك واسه خودم تعريف كردم كه تا حالا نشنيده بودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو با قايقش وسط دریا بوده، غضنفر رو در حال غرق شدن میبینه بهش نزديك میشه، میپرسه: داري غرق ميشي؟ غضنفر بزور سرشو از آب درمیاره میگه: آره، چطور مگه؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس هپی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون ميميره بعد تو اون دنيا ازش ميپرسن چی شد مردی ميگه داشتم شير ميخوردم ميگن شيرش فاسد بود ميگه نه گاو يهو نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو خسیسه باباش ميميره هفتش خيلی شلوغ ميشه واسه چهلم بليط ميفروشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر هی ميخنديده بهش ميگن چراميخندی ميگه يه جوك واسه خودم تعريف كردم كه تا حالا نشنيده بودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو با قايقش وسط دریا بوده، غضنفر رو در حال غرق شدن میبینه بهش نزديك میشه، میپرسه: داري غرق ميشي؟ غضنفر بزور سرشو از آب درمیاره میگه: آره، چطور مگه؟