بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس هپی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصفهانيه از تهرانيه ميپرسه كه چيكار ميكنيد كه زنهاتون دوستتون دارند؟ تهرانيه ميگه: وقتى ظرف ميشوره بغلشون ميكنيم، نازشون ميكنيم، بوسشون ميكنيم.  اصفهانيه ميگه: شيرم همينجورى باز؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر پاشو میزاره رو پای یه نفر ، یارو میگه : هی بیشعور مواظب باش  یه دفه همه به غضنفر نگاه میکنن  غضنفر میگه : چیه ؟؟! بیشعور ندیدین !!!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون می پرسند پتروس که بود؟ می گه یه دهقان فداکار بود که وقتی گرگ به گوسفندانش حمله کرد، رفت زیر تانک و انگشتشو کرد تو چشم راننده قطار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آي شمايي كه بجا شنا كردن يه گوشه استـخر وايـميستيد به يه نقطه زول ميزنيد . . واقعا فكر كرديد كسي نميفهمه داريد تو اسـتخر کار خرابی میکنید ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديـشب يه پشه اومد منو گزيد. اوفتادم دنبالش. گوشه اتاق خـفتش كردم. اومدم بـكشمش. بهم گفت بابا راسـت مي گفت. من باباش بودم . خون من تو رگاش بود . بغلش كردم تا صبح 2 نفرس گـريه مي كرديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب امــتحان خوابگاه دختــرا :‌صداي هق هق و گــريه. . .  شب امــتحان خوابگاه پــسرا (ساعت 5 صبـح) : پدر سوخته حکم دست تو بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: هرکی سوال بعدی منو جواب بده میتونه بره خونه.  پسر غضنفر کیفشو از پنجره میندازه بیرون...  معلم با عصبانیت: کی اون کیفو انداخت بیرون؟  من بودم آقا.خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین بیت سعدی : به جز قشر غضنفر ها که از دم خرند بنی آدم اعضای یکدیگرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضدحال یعنی اینکه دست تو دماغت بکنی بعد ببری زیر میز ، بعد دستت بخوره به محتویات دیروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون نامزدشو میبره بلال بخورن ، یکی از بلالها رو برمیداره نشون دختره میده میگه :  اينو مي بینی! به قدرت خدا زمان پیغمبر اذان می گفت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت بردن یعنی اینکه بری مهمونی، دخترشون برات شربت بیاره آروم بگی :خودتون درست کردین؟؟ اونم با عشوه بگه : بله نوش جان تو بگی : پس نمی خورم ، مرسی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به یه کچل بخندی بی برو برگرد کچلی!! حالا به یه میلیونر قهقه هم بزنی هیچ اتفاقی نمی افته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون میره خواستگاری بهش میگن حرف دلتو بزن ، میگه گسنمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو ميره حرم داد می‌ زنه : آقايون شلوغ نكنيد! حاجت ها قاطی‌ می‌شه! من پارسال اومدم ، حامله شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون و غضنفر یتیم خونه تاسیس میکنن ، روز اول جلسه اولیا مربیان میزارن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شلك غرض چيست؟ (Shelak Gharaz)  جواب عربها مقابل كسى كه جلوش ضايع شده باشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس هپی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصفهانيه از تهرانيه ميپرسه كه چيكار ميكنيد كه زنهاتون دوستتون دارند؟ تهرانيه ميگه: وقتى ظرف ميشوره بغلشون ميكنيم، نازشون ميكنيم، بوسشون ميكنيم.  اصفهانيه ميگه: شيرم همينجورى باز؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر پاشو میزاره رو پای یه نفر ، یارو میگه : هی بیشعور مواظب باش  یه دفه همه به غضنفر نگاه میکنن  غضنفر میگه : چیه ؟؟! بیشعور ندیدین !!!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون می پرسند پتروس که بود؟ می گه یه دهقان فداکار بود که وقتی گرگ به گوسفندانش حمله کرد، رفت زیر تانک و انگشتشو کرد تو چشم راننده قطار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آي شمايي كه بجا شنا كردن يه گوشه استـخر وايـميستيد به يه نقطه زول ميزنيد . . واقعا فكر كرديد كسي نميفهمه داريد تو اسـتخر کار خرابی میکنید ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديـشب يه پشه اومد منو گزيد. اوفتادم دنبالش. گوشه اتاق خـفتش كردم. اومدم بـكشمش. بهم گفت بابا راسـت مي گفت. من باباش بودم . خون من تو رگاش بود . بغلش كردم تا صبح 2 نفرس گـريه مي كرديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب امــتحان خوابگاه دختــرا :‌صداي هق هق و گــريه. . .  شب امــتحان خوابگاه پــسرا (ساعت 5 صبـح) : پدر سوخته حکم دست تو بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: هرکی سوال بعدی منو جواب بده میتونه بره خونه.  پسر غضنفر کیفشو از پنجره میندازه بیرون...  معلم با عصبانیت: کی اون کیفو انداخت بیرون؟  من بودم آقا.خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین بیت سعدی : به جز قشر غضنفر ها که از دم خرند بنی آدم اعضای یکدیگرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضدحال یعنی اینکه دست تو دماغت بکنی بعد ببری زیر میز ، بعد دستت بخوره به محتویات دیروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون نامزدشو میبره بلال بخورن ، یکی از بلالها رو برمیداره نشون دختره میده میگه :  اينو مي بینی! به قدرت خدا زمان پیغمبر اذان می گفت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت بردن یعنی اینکه بری مهمونی، دخترشون برات شربت بیاره آروم بگی :خودتون درست کردین؟؟ اونم با عشوه بگه : بله نوش جان تو بگی : پس نمی خورم ، مرسی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به یه کچل بخندی بی برو برگرد کچلی!! حالا به یه میلیونر قهقه هم بزنی هیچ اتفاقی نمی افته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون میره خواستگاری بهش میگن حرف دلتو بزن ، میگه گسنمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو ميره حرم داد می‌ زنه : آقايون شلوغ نكنيد! حاجت ها قاطی‌ می‌شه! من پارسال اومدم ، حامله شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون و غضنفر یتیم خونه تاسیس میکنن ، روز اول جلسه اولیا مربیان میزارن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شلك غرض چيست؟ (Shelak Gharaz)  جواب عربها مقابل كسى كه جلوش ضايع شده باشد