بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس هپی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيف نون با گوش پانسمان شده داشته میرفته، غضنفر ازش میپرسه خدا بد نده چي شده؟ ميگه گوشم درد ميكرد رفتم كشيدمش !غضنفر می گه همين كارها رو ميكنين كه براتون حرف در میارن! لااقل پرش ميكردي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر به دختر : می خوای خورشید زندگی من باشی ؟ دختر : آره پسر : پس ۹۲,۹۵۵,۸۸۷٫۶ مایل از من دور بمون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت عشق پسران چنان وسیع است که اگر عاشق دختری شوند عاشق دوستانش نیز میشوند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه شامپو رو تو یه هفته تموم کنه و تهش رو با آب قاطی‌ کنه و یک ماه بیشتر استفاده کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط تو ايرانه که وقتي راننده ميخواد دنده عقب بگيره همه سرنشيناي ماشينم سرشونو به عقب برميگردونن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر غضنفر میخواسته از خونه بره بیرون ، میگه : ساعت ۱۲-۱۱ میام  غضنفر بهش میگه: حالا خودت به درک! اون دختره صاحاب نداره !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این که نمیده...  اینو بلدم ...  صبح پا میشم میخونم اینو ... . . . .  زمزمه های درونی در حال درس خوندن و رد کردن صفحات.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سؤال مهم حیف نون: ما نفهمیدیم وقتی میگن به افتخارشون دست بزنید "دقیقاً به کجاشون"دست بزنیم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترارو صبح که از خواب پا شدن باید ببینیشون پسرارو وقتی بارون میاد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لغتنامه جديد !  category اين گربه کدوم گوريه  Morphin بايد بيشتر فين کني  Misscal دختر نابالغ  Freezer حرف مفت  Already گند زدي به همش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن خرتو بیشتر دوست داری یا زنتو؟ میگه خدا ازت نگذره دودلم کردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برره ای ها براى تلافى کردن هواپيماى جاسوسى آمريکا يک نيسان بدون راننده را براى جاسوسى به آمريکا اعزام کردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون به دوست دخترش ميگه : ميخواى جایى رو كه ختنه كردم بهت نشون بدم !  دختره ميگه : آره از خدامه !  حیف نون ميگه : همون بيمارستان روبرویى !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن تحمل شنیدن خبر بد داری؟ میگه دارم . بهش میگن بابات مرد. یارو میگه خدا خیرت بده فکر کردم میخوای بگی یارانه قطع شده!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این حیوونهایی که این چند روزه تو تهران پیدا کردن ، فکر کنم یکی داره جومانجی بازی میکنه ، بعداً صداش در مياد :)  ( جومانجی یه فیلم تخیلی معروفه )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می‌دانستید که انسانها به جز کودکِ درون یک عدد خر درون هم دارند !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس هپی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيف نون با گوش پانسمان شده داشته میرفته، غضنفر ازش میپرسه خدا بد نده چي شده؟ ميگه گوشم درد ميكرد رفتم كشيدمش !غضنفر می گه همين كارها رو ميكنين كه براتون حرف در میارن! لااقل پرش ميكردي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر به دختر : می خوای خورشید زندگی من باشی ؟ دختر : آره پسر : پس ۹۲,۹۵۵,۸۸۷٫۶ مایل از من دور بمون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت عشق پسران چنان وسیع است که اگر عاشق دختری شوند عاشق دوستانش نیز میشوند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه شامپو رو تو یه هفته تموم کنه و تهش رو با آب قاطی‌ کنه و یک ماه بیشتر استفاده کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط تو ايرانه که وقتي راننده ميخواد دنده عقب بگيره همه سرنشيناي ماشينم سرشونو به عقب برميگردونن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر غضنفر میخواسته از خونه بره بیرون ، میگه : ساعت ۱۲-۱۱ میام  غضنفر بهش میگه: حالا خودت به درک! اون دختره صاحاب نداره !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این که نمیده...  اینو بلدم ...  صبح پا میشم میخونم اینو ... . . . .  زمزمه های درونی در حال درس خوندن و رد کردن صفحات.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سؤال مهم حیف نون: ما نفهمیدیم وقتی میگن به افتخارشون دست بزنید "دقیقاً به کجاشون"دست بزنیم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترارو صبح که از خواب پا شدن باید ببینیشون پسرارو وقتی بارون میاد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لغتنامه جديد !  category اين گربه کدوم گوريه  Morphin بايد بيشتر فين کني  Misscal دختر نابالغ  Freezer حرف مفت  Already گند زدي به همش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن خرتو بیشتر دوست داری یا زنتو؟ میگه خدا ازت نگذره دودلم کردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برره ای ها براى تلافى کردن هواپيماى جاسوسى آمريکا يک نيسان بدون راننده را براى جاسوسى به آمريکا اعزام کردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون به دوست دخترش ميگه : ميخواى جایى رو كه ختنه كردم بهت نشون بدم !  دختره ميگه : آره از خدامه !  حیف نون ميگه : همون بيمارستان روبرویى !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن تحمل شنیدن خبر بد داری؟ میگه دارم . بهش میگن بابات مرد. یارو میگه خدا خیرت بده فکر کردم میخوای بگی یارانه قطع شده!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این حیوونهایی که این چند روزه تو تهران پیدا کردن ، فکر کنم یکی داره جومانجی بازی میکنه ، بعداً صداش در مياد :)  ( جومانجی یه فیلم تخیلی معروفه )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می‌دانستید که انسانها به جز کودکِ درون یک عدد خر درون هم دارند !