بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر: عزیزم امروز میای خونه ما باهم درس بخونیم؟ دختر: نمی‌شه، باید درس بخونم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قدر که گیج می زنم بعد از تو / خود را به خلیج می زنم بعد از تو تو جام شراب می زنی بعد از من / من آب هویج می زنم بعد از تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد ،خاک بر سرم ! اگه تو اونی که دلم میخواد ، حتماً خرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون یه دونه یوسفی هم که برگشت به کنعان اش استثنا بود ! تو غمت روبخور !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو از باباش میپرسه ، بهترین پسرِ دنیا رو داشتن چه حسیه؟ گفت نمیدونم برو از مادر بزرگت بپرس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید دل من بسوزد و دل بشود / تا این که مقابل تو قابل بشود من شعر سروده ام فقط، شرمنده / در وصف تو باید آیه نازل بشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرلحظه زند نفوس بد، مادرزن / باشد همه نقش خود بلد، مادرزن یک بشکه عسل هم نـَبـُود کارگشا / درمشکل حل یک عدد مادرزن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توجه : ظرفیت کوچه علی چپ پرشده است لطفا دنبال کوچه ی دیگری باشید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار قلم را به غزل بسپارم شاید گره ای باز شود از کارم پرسید: مگر تو هم غزل می گوئی؟ گفتم: په نه په! فقط رباعی دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفارش یارو به فرزندش : برو مسجد هم نمازت رو بخون هم کفشاتو عوض کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن امتحان رانندگی قبول شدی ؟ میگه معلوم نیست ماشینو زدم تو دیوار ، سروان رفته تو کما منتظرم برگرده ببینم چی میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا ریاضیم خیلی ضعیف شده نمیدونم چرا ولی دیگه نمی تونم آدم حسابت کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار تو بگو دوستت دارم آسمان را گفته ام به زمین نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام…. _ کجا؟ …کنار همان چاهی که تو برایم کندی…. عمق نامردی ات را اندازه می گیرم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی تمام سه نقطه های دنیا با تو حرف داشتم اما نقطه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن در زندگی یکرنگ باشی ، فرش هزار رنگ را همه زیر پا می اندازند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر: عزیزم امروز میای خونه ما باهم درس بخونیم؟ دختر: نمی‌شه، باید درس بخونم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قدر که گیج می زنم بعد از تو / خود را به خلیج می زنم بعد از تو تو جام شراب می زنی بعد از من / من آب هویج می زنم بعد از تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد ،خاک بر سرم ! اگه تو اونی که دلم میخواد ، حتماً خرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون یه دونه یوسفی هم که برگشت به کنعان اش استثنا بود ! تو غمت روبخور !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو از باباش میپرسه ، بهترین پسرِ دنیا رو داشتن چه حسیه؟ گفت نمیدونم برو از مادر بزرگت بپرس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید دل من بسوزد و دل بشود / تا این که مقابل تو قابل بشود من شعر سروده ام فقط، شرمنده / در وصف تو باید آیه نازل بشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرلحظه زند نفوس بد، مادرزن / باشد همه نقش خود بلد، مادرزن یک بشکه عسل هم نـَبـُود کارگشا / درمشکل حل یک عدد مادرزن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توجه : ظرفیت کوچه علی چپ پرشده است لطفا دنبال کوچه ی دیگری باشید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار قلم را به غزل بسپارم شاید گره ای باز شود از کارم پرسید: مگر تو هم غزل می گوئی؟ گفتم: په نه په! فقط رباعی دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفارش یارو به فرزندش : برو مسجد هم نمازت رو بخون هم کفشاتو عوض کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن امتحان رانندگی قبول شدی ؟ میگه معلوم نیست ماشینو زدم تو دیوار ، سروان رفته تو کما منتظرم برگرده ببینم چی میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا ریاضیم خیلی ضعیف شده نمیدونم چرا ولی دیگه نمی تونم آدم حسابت کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار تو بگو دوستت دارم آسمان را گفته ام به زمین نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام…. _ کجا؟ …کنار همان چاهی که تو برایم کندی…. عمق نامردی ات را اندازه می گیرم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی تمام سه نقطه های دنیا با تو حرف داشتم اما نقطه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن در زندگی یکرنگ باشی ، فرش هزار رنگ را همه زیر پا می اندازند