بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه دفعه بهت زنگ نزد یا اس نداد یا حالتو نپرسید...مثبت فکر کن.... شاید مرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که قسمت نشده بریم اونورا . . . ولی میگن زیر آبشار نیاگارا به فارسی نوشته: . . . . شستن اتومبیل ممنوع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانی ! هیچ کس نمی داند... پشت این چهره ی ارام ...در دلم چه می گذرد  نه نمی دانی!  این ارامش ظاهر و این دل نا ارام چقدر خسته ام میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیکه جدید حراست دانشگاه به دخترا:با توام کلیپس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسرا خودشونو پشت کلیپس دخترا قایم کردن تا استاد نفهمه که دارن چرت میزنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلیپسای عزیز توجه کنین.. حداقل ردیف جلو میشینین دیگه حرفای استاد رو با سر تایید نکنین!!! هیپنوتیزم شدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه خواهر من این همه جا و مکان برا تفریح هست، چرا واسه سرگرمی از کیلیپس آویزون میشی که سوژه پسرا شی؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی دختری بر درختی تکیه کرده . . . برو کمکش چون کیلیپسش تو شاخه ها گیر کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره مهریش یه کامیون کلیپس طلا بوده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از مزایای بنیادین کیلیپس اینه که کمک میکنه دختر و از پسر تشخیص بدیم فکر کنم تنها راه باقی مونده همین باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره اومده از بالا ساختمون بپره خودکشی کنه کلیپسش از این پر پریا بوده الان یه هفته ست رو اسمونه نمیتونه بیاد پایین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره تو کلاس خواسته حرفاى استاد و با سر تایید کنه کیلیپسش خورده تو سر استاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونین مورچه های نر و ماده رو چجوری از هم تشخیص میدن؟  از رو کلیپس دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من واقعا تو خلاقیت این دخترا موندم دختره ۱۵۰ سانت مفید قد داره؛ ۱۰ سانت پاشنه زده زیر کفشش!کلیپس بسته رو کلش؛ اونم یه ۷ سانت !! بعد در اومده میگه؛ من دوست ندارم مردی که توی زندگیمه قد کوتاه باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره میخواسته کلیپس بزنه به موهاش     دستش نمی رسیده چهارپایه گذاشته زیر پاهاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بزرگترین لذتای زندگی اینه که به دخترایی که کلیپس پنجه ای زدن پس کله ای بزنی!     یعنی قشنگ دندونه های کلیپس تا اعماق مغزشون میره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه دفعه بهت زنگ نزد یا اس نداد یا حالتو نپرسید...مثبت فکر کن.... شاید مرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که قسمت نشده بریم اونورا . . . ولی میگن زیر آبشار نیاگارا به فارسی نوشته: . . . . شستن اتومبیل ممنوع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانی ! هیچ کس نمی داند... پشت این چهره ی ارام ...در دلم چه می گذرد  نه نمی دانی!  این ارامش ظاهر و این دل نا ارام چقدر خسته ام میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیکه جدید حراست دانشگاه به دخترا:با توام کلیپس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسرا خودشونو پشت کلیپس دخترا قایم کردن تا استاد نفهمه که دارن چرت میزنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلیپسای عزیز توجه کنین.. حداقل ردیف جلو میشینین دیگه حرفای استاد رو با سر تایید نکنین!!! هیپنوتیزم شدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه خواهر من این همه جا و مکان برا تفریح هست، چرا واسه سرگرمی از کیلیپس آویزون میشی که سوژه پسرا شی؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی دختری بر درختی تکیه کرده . . . برو کمکش چون کیلیپسش تو شاخه ها گیر کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره مهریش یه کامیون کلیپس طلا بوده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از مزایای بنیادین کیلیپس اینه که کمک میکنه دختر و از پسر تشخیص بدیم فکر کنم تنها راه باقی مونده همین باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره اومده از بالا ساختمون بپره خودکشی کنه کلیپسش از این پر پریا بوده الان یه هفته ست رو اسمونه نمیتونه بیاد پایین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره تو کلاس خواسته حرفاى استاد و با سر تایید کنه کیلیپسش خورده تو سر استاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونین مورچه های نر و ماده رو چجوری از هم تشخیص میدن؟  از رو کلیپس دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من واقعا تو خلاقیت این دخترا موندم دختره ۱۵۰ سانت مفید قد داره؛ ۱۰ سانت پاشنه زده زیر کفشش!کلیپس بسته رو کلش؛ اونم یه ۷ سانت !! بعد در اومده میگه؛ من دوست ندارم مردی که توی زندگیمه قد کوتاه باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره میخواسته کلیپس بزنه به موهاش     دستش نمی رسیده چهارپایه گذاشته زیر پاهاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بزرگترین لذتای زندگی اینه که به دخترایی که کلیپس پنجه ای زدن پس کله ای بزنی!     یعنی قشنگ دندونه های کلیپس تا اعماق مغزشون میره