بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یِڪی اَز بَدتــــرین لَحظِــــه هـای زِندگیـــــم لَحظِــــه ایه ڪه… خـــــودَم حــــالَم بَـــده ، وَلـــی دارَم یِڪی دیگه رو دِلــــداری میدَم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی سیر ترشی ات را بخور،بوسه ای در کار نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی هارو میشه تو دسته ی داروهای آرامبخش دسته بندی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیــــــــــــــدانم چگونه گم شد… در شــــــــــهری که … تمام خیـــــابانهایش را با هم گشتیــــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـ ♥ ـو میخَـندی و تَمـامِ قَـند هـای ِ عالَـم دَر دِلِ مَـن آب میشَـوَنـد ؛ لَبخَـندِ شیـرینَـت پـایـانِ روزِگارِ تَلـخِ مَـن اَسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به کسی بدون هیچ شک و تردیدی اعتما میکنید به دو نتیجه کلی خواهید رسید: شخصی برای زندگی یا درسی برای زندگی  به هر کدوم رسیدی لایک کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدایا" به یکتاییت قسم دل هیچکس رابه آن نگاهی که قسمتش نیس عادت نده.... خواهش!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در میان موجودات، مخلوقی كه برای كبوتر شدن آفریده شده، كركس نمی شود. این ویژگی در میان هیچیك از مخلوقات نیست جز آدمیان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش.......... به اعتماد هيچ شانه اي اشك نريز...... به اعتبار هر اشكي هم شانه نباش....... ادمي به خودي خود نمي افتد اگر بيفتد از همان سمتي مي افتد كه تيكه كرده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اُسکار وحشتناک ترین جمله خبری تعلق میگیرد به: ”سلام، یه زحمتی برات دارم“

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقد اين تحريما و گرون شدن بنزين و نون و ... فشار اورده که چند روز پيش ايرانسل بم اس داده: راحت باش! انقدر سخت نگیر! ولی چطوری؟ ارسال 6922 به 8494 به همين برکت قسم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگانی برای باور کردن و دوست داشتن است... من مدت ها باور کرده ام و دوست داشته ام... مدت ها راست گفته ام و دروغ شنیده ام... "نیما یوشیج"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست ندیدی جانم از غم ناشکیباست چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم دل دیوانه را دیوانه تر کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوری میگن کاش میشد سرنوشت رو از سر نوشت  . . . که انگار دست خودمون بودو خودمون نوشتیمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها عجیب اند.. در کودکی با عروسکی که باید باآن بازی کنند ... دل میبندند! بادل آدمی که باید به آن دل ببندند بازی میکنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم اقلا یک نفر باشد که من با او از همه چیز همانطور حرف بزنم که با خودم حرف میزنم....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یِڪی اَز بَدتــــرین لَحظِــــه هـای زِندگیـــــم لَحظِــــه ایه ڪه… خـــــودَم حــــالَم بَـــده ، وَلـــی دارَم یِڪی دیگه رو دِلــــداری میدَم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی سیر ترشی ات را بخور،بوسه ای در کار نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی هارو میشه تو دسته ی داروهای آرامبخش دسته بندی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیــــــــــــــدانم چگونه گم شد… در شــــــــــهری که … تمام خیـــــابانهایش را با هم گشتیــــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـ ♥ ـو میخَـندی و تَمـامِ قَـند هـای ِ عالَـم دَر دِلِ مَـن آب میشَـوَنـد ؛ لَبخَـندِ شیـرینَـت پـایـانِ روزِگارِ تَلـخِ مَـن اَسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به کسی بدون هیچ شک و تردیدی اعتما میکنید به دو نتیجه کلی خواهید رسید: شخصی برای زندگی یا درسی برای زندگی  به هر کدوم رسیدی لایک کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدایا" به یکتاییت قسم دل هیچکس رابه آن نگاهی که قسمتش نیس عادت نده.... خواهش!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در میان موجودات، مخلوقی كه برای كبوتر شدن آفریده شده، كركس نمی شود. این ویژگی در میان هیچیك از مخلوقات نیست جز آدمیان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش.......... به اعتماد هيچ شانه اي اشك نريز...... به اعتبار هر اشكي هم شانه نباش....... ادمي به خودي خود نمي افتد اگر بيفتد از همان سمتي مي افتد كه تيكه كرده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اُسکار وحشتناک ترین جمله خبری تعلق میگیرد به: ”سلام، یه زحمتی برات دارم“

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقد اين تحريما و گرون شدن بنزين و نون و ... فشار اورده که چند روز پيش ايرانسل بم اس داده: راحت باش! انقدر سخت نگیر! ولی چطوری؟ ارسال 6922 به 8494 به همين برکت قسم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگانی برای باور کردن و دوست داشتن است... من مدت ها باور کرده ام و دوست داشته ام... مدت ها راست گفته ام و دروغ شنیده ام... "نیما یوشیج"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست ندیدی جانم از غم ناشکیباست چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم دل دیوانه را دیوانه تر کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوری میگن کاش میشد سرنوشت رو از سر نوشت  . . . که انگار دست خودمون بودو خودمون نوشتیمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها عجیب اند.. در کودکی با عروسکی که باید باآن بازی کنند ... دل میبندند! بادل آدمی که باید به آن دل ببندند بازی میکنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم اقلا یک نفر باشد که من با او از همه چیز همانطور حرف بزنم که با خودم حرف میزنم....