بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منطق بعضیا تا این حده: ببین من میزنم تو دهنت!ولی تو بخند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـگن یـه نـخ سیـگـار آدمـو اروم میکـنه..... یــعنـی تـو..... انـدازه یـه نـخ سیـگارم نـبـودی ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش زندگی دنده عقب داشت  جوانی هم المثنی داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر شوهر چیست؟ . . . کسی است که بعد از به پا نمودن شر میگوید: “والا من چیزی نگفتم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه آرزوهایم را خاک کردم به آرامش رسیدم... چه ساده بود خوشبختی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیش هیچ عقربی کشنده تر از عقربه های ساعت نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیزاد بی غذا دو ماه دووم میاره … بی آب دو هفته ……. بی هوا ، چند دقیقه ………….. اما بی ” وجـــدان ” متاسفانه خـــــــــــــیلی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـَردرد هـای بیـخودی ...  چقد [ دَرد ] دآرَد ایـن زِنـدگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــآ ایـــــنکــه آسِـــــمـون دودیــــــه وَلــــی شبــــآی ایــن شَــــهر دآره سِتـــــآره وَلــــی هَــــمـه ی آرِزوهـــــآمــون تـــــو کَــــفِ یِــه سِتـــــآره ی دُنبـــــآلـه دآره ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردشوره اون فکرایی رو ببرن که وقتی حالت خوبه میان  یهو حالتو میگیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ تنها ﭼﯿﺰی که مرا یاد تو می اندازد طعنه ﻫﺎی دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ! ﺷﺎﯾﺪ اگر این دیگران ﻧﺒﻮدﻧﺪ زودتر از اینها ﺑﺮای من ﻣﺮده بودی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها  در حد معشوق بودن نیستند  چون مردها  همیشه کوتاه می آیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود ایــــن شهـــر مــرا از نـفس انداخـتـــه استـــــــ بــه هوای حـــرم ِ کـــرب و بـــــلا محـتــــاجـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـدگـــے در حــــال بارگـــیرے استــــ، لطفاً صـَــــبر ڪُــنیـد.. اینجـا سُــرعتــــ خوشــــبختے بسیار ڪـــمــ اَستـــ!! تـــا زِندگـــے اتـــ لُـود شـــود عُمـــــرتـــ تمـامـــ شــده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایت؟دل من؟کار خدا؟یا قسمت؟ و در این غائله تشخیص مقصر سخت است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال من عالیست ... مثل حال گُل!! حال گُل در دست چنگیزه مُغول!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منطق بعضیا تا این حده: ببین من میزنم تو دهنت!ولی تو بخند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـگن یـه نـخ سیـگـار آدمـو اروم میکـنه..... یــعنـی تـو..... انـدازه یـه نـخ سیـگارم نـبـودی ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش زندگی دنده عقب داشت  جوانی هم المثنی داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر شوهر چیست؟ . . . کسی است که بعد از به پا نمودن شر میگوید: “والا من چیزی نگفتم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه آرزوهایم را خاک کردم به آرامش رسیدم... چه ساده بود خوشبختی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیش هیچ عقربی کشنده تر از عقربه های ساعت نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیزاد بی غذا دو ماه دووم میاره … بی آب دو هفته ……. بی هوا ، چند دقیقه ………….. اما بی ” وجـــدان ” متاسفانه خـــــــــــــیلی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـَردرد هـای بیـخودی ...  چقد [ دَرد ] دآرَد ایـن زِنـدگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــآ ایـــــنکــه آسِـــــمـون دودیــــــه وَلــــی شبــــآی ایــن شَــــهر دآره سِتـــــآره وَلــــی هَــــمـه ی آرِزوهـــــآمــون تـــــو کَــــفِ یِــه سِتـــــآره ی دُنبـــــآلـه دآره ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردشوره اون فکرایی رو ببرن که وقتی حالت خوبه میان  یهو حالتو میگیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ تنها ﭼﯿﺰی که مرا یاد تو می اندازد طعنه ﻫﺎی دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ! ﺷﺎﯾﺪ اگر این دیگران ﻧﺒﻮدﻧﺪ زودتر از اینها ﺑﺮای من ﻣﺮده بودی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها  در حد معشوق بودن نیستند  چون مردها  همیشه کوتاه می آیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود ایــــن شهـــر مــرا از نـفس انداخـتـــه استـــــــ بــه هوای حـــرم ِ کـــرب و بـــــلا محـتــــاجـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـدگـــے در حــــال بارگـــیرے استــــ، لطفاً صـَــــبر ڪُــنیـد.. اینجـا سُــرعتــــ خوشــــبختے بسیار ڪـــمــ اَستـــ!! تـــا زِندگـــے اتـــ لُـود شـــود عُمـــــرتـــ تمـامـــ شــده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایت؟دل من؟کار خدا؟یا قسمت؟ و در این غائله تشخیص مقصر سخت است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال من عالیست ... مثل حال گُل!! حال گُل در دست چنگیزه مُغول!