بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــــاشـہ ...  مــــــــــــלּ بــــــــــــہ تـــــــــــو نمــــــــــــــــیاҐ ...  امـــــــــــــا تــــــــــــــــو بــــــــــــــہ פֿــــــــــــــوבت بــــــــــــــیا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کســــانیــ کهـ خوبیــــها را فراموشــ میکنند نمیــــ تواتـند بدیــــها را ببخشند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم اهنگ ‏"یکی هست‏"‏ رو گوش میدادم،گفتم بیام ‏4جوک شاید حواسم پرت بشه اشکام کمتر بریزه..به قول داداش مرتضی ‏:‏ میترسم یه روزی برسه که

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر روزی ساعتی احساس کنی که حلاوت جاودانی ات را برای من ساخته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم وقتی باران می آید تنم را به قطرات باران می سپارم. می گویند باران رساناست. شاید دستهای من را هم به دستهای تو برساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: احوالت چطور است؟ گفتمش: عالی است مثل حال گل! حال گل در چنگ چنگیز مغول ...! قیصرامین پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: عزیزم موقع عرق خوردن نوع سگیشو انتخاب کن شاید باوفا بشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی کسی با تنهاییش حال میکنه بدون راز قشنگی توی دلش داره و اگه تونستی حریم این تنهایی را بشکنی بدون تو از ” رازش قشنگتری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین زندگی مثل دکمه ی پیراهن میمونه اولی رو که اشتباه میبندی تا اخر اشتباه میبندی  بدبختی اینجاس که تهش میفهمی اشتباه بستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلو آینه وایسادی  اَ خودت عکس گرفتے  مرسی زحمت کشیدی  ولے ما فقط به مُدل گوشیت نگا کردیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعضی وقــتا مــیدونی یـه اهــنگ داغونـت مــیکنه امـا هــی گــوش مــیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــدایــی مــان هیــچ یکـــ از تشــریفــات زمان آشنایی را نــداشت،،، فقــط تــو رفـــتــی و مــن ســعی کـــردم " سـنگ دل بــاشـــم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تلخ ترین خواب من است ... خسته ام ...  خسته از این خواب بلند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شدم یه مریض که توی lCU نیست اما روی کاناپه .....! تو کماست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه هر لحظه می پرسند: -(( حالت چطور است؟)) اما کسی یک بار از من نپرسید: -(( بالت ... قیصر امین پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من همین خوبه که با رویات می شینم تو رو از دور می بوسم تو رو از دور می بینم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــــاشـہ ...  مــــــــــــלּ بــــــــــــہ تـــــــــــو نمــــــــــــــــیاҐ ...  امـــــــــــــا تــــــــــــــــو بــــــــــــــہ פֿــــــــــــــوבت بــــــــــــــیا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کســــانیــ کهـ خوبیــــها را فراموشــ میکنند نمیــــ تواتـند بدیــــها را ببخشند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم اهنگ ‏"یکی هست‏"‏ رو گوش میدادم،گفتم بیام ‏4جوک شاید حواسم پرت بشه اشکام کمتر بریزه..به قول داداش مرتضی ‏:‏ میترسم یه روزی برسه که

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر روزی ساعتی احساس کنی که حلاوت جاودانی ات را برای من ساخته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم وقتی باران می آید تنم را به قطرات باران می سپارم. می گویند باران رساناست. شاید دستهای من را هم به دستهای تو برساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: احوالت چطور است؟ گفتمش: عالی است مثل حال گل! حال گل در چنگ چنگیز مغول ...! قیصرامین پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: عزیزم موقع عرق خوردن نوع سگیشو انتخاب کن شاید باوفا بشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی کسی با تنهاییش حال میکنه بدون راز قشنگی توی دلش داره و اگه تونستی حریم این تنهایی را بشکنی بدون تو از ” رازش قشنگتری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین زندگی مثل دکمه ی پیراهن میمونه اولی رو که اشتباه میبندی تا اخر اشتباه میبندی  بدبختی اینجاس که تهش میفهمی اشتباه بستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلو آینه وایسادی  اَ خودت عکس گرفتے  مرسی زحمت کشیدی  ولے ما فقط به مُدل گوشیت نگا کردیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعضی وقــتا مــیدونی یـه اهــنگ داغونـت مــیکنه امـا هــی گــوش مــیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــدایــی مــان هیــچ یکـــ از تشــریفــات زمان آشنایی را نــداشت،،، فقــط تــو رفـــتــی و مــن ســعی کـــردم " سـنگ دل بــاشـــم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تلخ ترین خواب من است ... خسته ام ...  خسته از این خواب بلند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شدم یه مریض که توی lCU نیست اما روی کاناپه .....! تو کماست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه هر لحظه می پرسند: -(( حالت چطور است؟)) اما کسی یک بار از من نپرسید: -(( بالت ... قیصر امین پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من همین خوبه که با رویات می شینم تو رو از دور می بوسم تو رو از دور می بینم