بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بعضی از آدمها. مثل اسکناس بودند و میشد بگیریشان جلوی نور تا ببینی اصل هستند یا تقلبی؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصيت منو  بابرخوردم اشتباه نگير  شخصيت من چيزيه كه من هستم  اما برخورد من بستگي داره  به اين كه  تو كي هستي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها بهانه گیر شده ام. تنها بهانه ام تویی.. که نیستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش یک "دوستت دارم" می خواهد که نمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیرکــــــانه درمقابل توطئه های کـــــاخ سفید کــــــاخ سیاه خودت را بنا کردی نگفته بودی  اهل سیاستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیده ام برای ثابت قدم ماندن در زندگی باید فقط با دو نفر تکلیفت را روشن کنی با ((خودت))و((خدا))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی ...ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا بخواید دلی رو که قسمت شما نیست به دلتون نزدیک نکنه... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدورتورا دوس دارم بی هیچ عطری،آغوشی، نوازشی ویاحتی بوسه ای تنهادوستت دارم از دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش به همون اندازه که صبح ها خوابم میاد، شبا خوابم بیاد و همون اندازه که شبا سرحالم، صبح ها سرحال باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز عدم موفقیت دو جمله س: حسش نیس! از فردا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشی را کنار بگذار خدا ساعت هاست به تو زل زده است... بیا او را هم نگاهی کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته ریش ادکلن تلخ  پیراهن 4 خونه  قد 190 اینا کمبودای ذهن ی دختر عقده ایه پســـــر بآس مردونگـــــــــی بلد باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به گذشته م فک میکنم  . . . میفهمم من همون بچه دماغوی فامیلم ک الان ب ی جایی رسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الاغ رو كه ميبرن تو عروسي واسه خوشي نيست واسه بار كشيه !! حكايت حال ما پسراست ، ، ، والا بوخودا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قول میدی میمونی پس ----> باید روقولت بمونی این یکی ازواجباته،اگه روقولت نمونی بعداً بدجور پشیمون میشی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بعضی از آدمها. مثل اسکناس بودند و میشد بگیریشان جلوی نور تا ببینی اصل هستند یا تقلبی؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصيت منو  بابرخوردم اشتباه نگير  شخصيت من چيزيه كه من هستم  اما برخورد من بستگي داره  به اين كه  تو كي هستي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها بهانه گیر شده ام. تنها بهانه ام تویی.. که نیستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش یک "دوستت دارم" می خواهد که نمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیرکــــــانه درمقابل توطئه های کـــــاخ سفید کــــــاخ سیاه خودت را بنا کردی نگفته بودی  اهل سیاستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیده ام برای ثابت قدم ماندن در زندگی باید فقط با دو نفر تکلیفت را روشن کنی با ((خودت))و((خدا))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی ...ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا بخواید دلی رو که قسمت شما نیست به دلتون نزدیک نکنه... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدورتورا دوس دارم بی هیچ عطری،آغوشی، نوازشی ویاحتی بوسه ای تنهادوستت دارم از دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش به همون اندازه که صبح ها خوابم میاد، شبا خوابم بیاد و همون اندازه که شبا سرحالم، صبح ها سرحال باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز عدم موفقیت دو جمله س: حسش نیس! از فردا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشی را کنار بگذار خدا ساعت هاست به تو زل زده است... بیا او را هم نگاهی کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته ریش ادکلن تلخ  پیراهن 4 خونه  قد 190 اینا کمبودای ذهن ی دختر عقده ایه پســـــر بآس مردونگـــــــــی بلد باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به گذشته م فک میکنم  . . . میفهمم من همون بچه دماغوی فامیلم ک الان ب ی جایی رسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الاغ رو كه ميبرن تو عروسي واسه خوشي نيست واسه بار كشيه !! حكايت حال ما پسراست ، ، ، والا بوخودا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قول میدی میمونی پس ----> باید روقولت بمونی این یکی ازواجباته،اگه روقولت نمونی بعداً بدجور پشیمون میشی