بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت را بغل گرفتم و دویدم! کاشکی آدم ها با دور شدن شان دوست داشتنشان را هم می بردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوط از طبقه ی سوم همانقدر دردآور است که سقوط از طبقه ی صدم! اگر قرار است سقوط کنم بگذار از جایی بلند باشد،نه پست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز یه لیوان شکستم در عین ناباوری مامانم گفت : عیبی نداره حتما حواست نبوده ! رفتم تحقیق کردم فهمیدم این لیوان رو عمه قبلا هدیه آورده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بابت تمام ناسپاسی هایم مرا ببخش درتمام لحظاتی که خواستم داد بزنم مشکلی دارم که هیچ کس نمیداند ولی تو میدانستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اُسکار وحشتناک ترین جمله خبری تعلق میگیرد به : ” سلام ، یه زحمتی برات دارم “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هَـمــــٌــه مي خواهَند جآي "تــــٌــو" را بـگيـرنـد ، بي آنـکــہ بـدانـنـد "تـو" هـَم ديـگـر جـآيـي نــَـــداري...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی فهمد . . . پالتو با دستکشهای چرم کافی نیست . . . گاهی بیرون رفتن در این هوا، دلِ گرم می خواهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چی داشت خوب پیش میرفت همو میخواستیم داشتیم عاشق هم میشدیم باهم راحت بودیم تا اینکه . . . عکس یهوییشو گذاشت خدا بهم رحم کردااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آن‌که مشکلی پیش نیاید حساب همه‌ چیز را می‌کنی ، الّا خودت را ... ، ولی انگار آدم از خودش مشکل‌تر ندارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دختره رفته آرایشگاه پسرونه آرایشگر گفته ببخشید اینجا آرایشگاه پسرونست دختره گفته خب منم اومدم موهامو پسرونه بزنم :| به موتون قسم جلو چشمای خودم ، آرایشگر سوار ماشین ریش تراش شد رفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس که با تو گره میخورد به طرز عجیبی دوست داشتنی میشود .....خدا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول که ابرو شیطونی مد شد بعدشم ناخن شیطونی ! میترسم چند وقت دیگه ببینم دخترا سوار جارو شدن دارن تو خیابون میچرخن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گیاهان یقین دارند که بهار خواهد آمد چرا ما انسانها باور نداریم که روزی خواهیم توانست به آنچه می خواهیم دست یابیم. جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر مادرمون ما تو زمان کودکی کثافتی بودیکم که میخواستیم از تمیزی فرار کنیم یه جور کیسه میکشیده مارو که هفت تا پوست مینداختیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راهی که اکثر مردم می روند بیشتر شک کن، اغلب مردم فقط تقلید می کنند. از ممایز بودن نترس! انگشت نما بودن بهتر از احمق بودن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که نمیتونی باشی حداقل مثله گرگ زخمم میخوای بزنی از روبه رو بزن شغال بازی در نیار

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت را بغل گرفتم و دویدم! کاشکی آدم ها با دور شدن شان دوست داشتنشان را هم می بردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوط از طبقه ی سوم همانقدر دردآور است که سقوط از طبقه ی صدم! اگر قرار است سقوط کنم بگذار از جایی بلند باشد،نه پست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز یه لیوان شکستم در عین ناباوری مامانم گفت : عیبی نداره حتما حواست نبوده ! رفتم تحقیق کردم فهمیدم این لیوان رو عمه قبلا هدیه آورده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بابت تمام ناسپاسی هایم مرا ببخش درتمام لحظاتی که خواستم داد بزنم مشکلی دارم که هیچ کس نمیداند ولی تو میدانستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اُسکار وحشتناک ترین جمله خبری تعلق میگیرد به : ” سلام ، یه زحمتی برات دارم “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هَـمــــٌــه مي خواهَند جآي "تــــٌــو" را بـگيـرنـد ، بي آنـکــہ بـدانـنـد "تـو" هـَم ديـگـر جـآيـي نــَـــداري...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی فهمد . . . پالتو با دستکشهای چرم کافی نیست . . . گاهی بیرون رفتن در این هوا، دلِ گرم می خواهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چی داشت خوب پیش میرفت همو میخواستیم داشتیم عاشق هم میشدیم باهم راحت بودیم تا اینکه . . . عکس یهوییشو گذاشت خدا بهم رحم کردااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آن‌که مشکلی پیش نیاید حساب همه‌ چیز را می‌کنی ، الّا خودت را ... ، ولی انگار آدم از خودش مشکل‌تر ندارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دختره رفته آرایشگاه پسرونه آرایشگر گفته ببخشید اینجا آرایشگاه پسرونست دختره گفته خب منم اومدم موهامو پسرونه بزنم :| به موتون قسم جلو چشمای خودم ، آرایشگر سوار ماشین ریش تراش شد رفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس که با تو گره میخورد به طرز عجیبی دوست داشتنی میشود .....خدا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول که ابرو شیطونی مد شد بعدشم ناخن شیطونی ! میترسم چند وقت دیگه ببینم دخترا سوار جارو شدن دارن تو خیابون میچرخن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گیاهان یقین دارند که بهار خواهد آمد چرا ما انسانها باور نداریم که روزی خواهیم توانست به آنچه می خواهیم دست یابیم. جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر مادرمون ما تو زمان کودکی کثافتی بودیکم که میخواستیم از تمیزی فرار کنیم یه جور کیسه میکشیده مارو که هفت تا پوست مینداختیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راهی که اکثر مردم می روند بیشتر شک کن، اغلب مردم فقط تقلید می کنند. از ممایز بودن نترس! انگشت نما بودن بهتر از احمق بودن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که نمیتونی باشی حداقل مثله گرگ زخمم میخوای بزنی از روبه رو بزن شغال بازی در نیار