بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی ک تو حرفاش زیاد میگه ((بیخیال)) بیشتر از همه فکرو خیال داره فقط دیگه حوصله بحث نداره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بعضـــــی وقـــــتـــ هـــا مـوقـــــع خـــــــــوابـــــ.... بـــــجای شمــردنــــِـــــ ستـــــــاره ها... بــاید " خَــــریـــــــــتـــــــاشو " بشـــــمره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکَسو تا مَقام خُدایی بالا نَبَر میره اون بالا بالاها واست"عَذاب"نازِل میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيادي رک بودنم خوب نيست,آدمو منفور ميکنه....آدما دوست ندارن يه سري چيزا رو انقدر رک بشنون..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دوسش داشتم منو ندید  وقتی دوسم داشت من نبودم حالا فهمیدم چرا اول قصه ها میگن یکی بود یکی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابست مرام حضرت زهرائیم ☆★دیوانه ی نام حضرت زهرائیم★☆ بانور به سنگ قبر ما بنویسید «ما پیرغلام حضرت زهرائیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنـــــــــــــاب94 . . . . نامــــــــــــوسن ســــــــــــــــال خوبى باش نـــــــــــــذار ۴ روز دیگه رومــــــــــــون توروهم واشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر انتقادات: اگر نادرست بود، بی اعتنا باشید ... اگر غیر منصفانه بود، عصبانی نشوید .. اگر از روی نادانی بود، لبخند بزنید ... گر عادلانه بود، از آن درس بگیرید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آن همه احساس عاشقانه ی من ، سکـــــــــــــــوت ….. حرف قشنگی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واســــــــــــه دل کـــــــــــــــــندن از فضــــــای مجازی.... . . . . . . باید یه دل خوشــــــــــــــــــــــــی تو دنیای واقعــــــــــــی کـــنارت باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می کشم،می کشی،می کشد... او ناز تو را... تو دست از من... ومن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــو قــــول بـــده بــا هـمـیـــن بـهـــار خــواهــی آمـــد… مــــن هــر روز خــانــه ی دلـــم را تــکــان خـواهــم داد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن زندگی ست و مرد امنیت چه خوب است مردی تمام امنیت اش را صرف زندگیش کند و چه زیبا میشود وقتی زنی تمام زندگیش را وقف این امنیت کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان را بدون ناخن های لاک زده ، بدون کفش های پاشنه بلند ، بدون النگو و بدون گل سر تصور کن ! خدا دختر را برای دنیا آفرید و دختر جهان را برای خدا زیبا کرد به سلامتی همتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دسترس بودنت دیگر ارزشی ندارد... دیگر نه مشترک هستی و نه مورد نظر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بافتن یک قالیست نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی تو در بین فقط میبافی نقشه رو اوست که تعین کرده نقشه رو خوب ببین نکند اخر کار قالیه زندگیت را نخرند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی ک تو حرفاش زیاد میگه ((بیخیال)) بیشتر از همه فکرو خیال داره فقط دیگه حوصله بحث نداره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بعضـــــی وقـــــتـــ هـــا مـوقـــــع خـــــــــوابـــــ.... بـــــجای شمــردنــــِـــــ ستـــــــاره ها... بــاید " خَــــریـــــــــتـــــــاشو " بشـــــمره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکَسو تا مَقام خُدایی بالا نَبَر میره اون بالا بالاها واست"عَذاب"نازِل میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيادي رک بودنم خوب نيست,آدمو منفور ميکنه....آدما دوست ندارن يه سري چيزا رو انقدر رک بشنون..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دوسش داشتم منو ندید  وقتی دوسم داشت من نبودم حالا فهمیدم چرا اول قصه ها میگن یکی بود یکی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابست مرام حضرت زهرائیم ☆★دیوانه ی نام حضرت زهرائیم★☆ بانور به سنگ قبر ما بنویسید «ما پیرغلام حضرت زهرائیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنـــــــــــــاب94 . . . . نامــــــــــــوسن ســــــــــــــــال خوبى باش نـــــــــــــذار ۴ روز دیگه رومــــــــــــون توروهم واشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر انتقادات: اگر نادرست بود، بی اعتنا باشید ... اگر غیر منصفانه بود، عصبانی نشوید .. اگر از روی نادانی بود، لبخند بزنید ... گر عادلانه بود، از آن درس بگیرید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آن همه احساس عاشقانه ی من ، سکـــــــــــــــوت ….. حرف قشنگی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واســــــــــــه دل کـــــــــــــــــندن از فضــــــای مجازی.... . . . . . . باید یه دل خوشــــــــــــــــــــــــی تو دنیای واقعــــــــــــی کـــنارت باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می کشم،می کشی،می کشد... او ناز تو را... تو دست از من... ومن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــو قــــول بـــده بــا هـمـیـــن بـهـــار خــواهــی آمـــد… مــــن هــر روز خــانــه ی دلـــم را تــکــان خـواهــم داد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن زندگی ست و مرد امنیت چه خوب است مردی تمام امنیت اش را صرف زندگیش کند و چه زیبا میشود وقتی زنی تمام زندگیش را وقف این امنیت کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان را بدون ناخن های لاک زده ، بدون کفش های پاشنه بلند ، بدون النگو و بدون گل سر تصور کن ! خدا دختر را برای دنیا آفرید و دختر جهان را برای خدا زیبا کرد به سلامتی همتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دسترس بودنت دیگر ارزشی ندارد... دیگر نه مشترک هستی و نه مورد نظر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بافتن یک قالیست نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی تو در بین فقط میبافی نقشه رو اوست که تعین کرده نقشه رو خوب ببین نکند اخر کار قالیه زندگیت را نخرند.