بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس العملتــــــــ خیلــــی دیدنیه وقتی بابرخورد سنگینمـــــــــ سبکتـــــــ میکنمــــــــــ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** نــاخــدا خــورشــیــد؟ هــمــون کـــه یـــه دســت نـــداره؟! نـــه!  هـــمون کـــه یـــه دســـت داره! ناخــدا خورشـید – نــاصــر تـقـوایــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ميشه صداي تلويزيون رو ببندين،فقط با تلفن با من صحبت كنيد . . . . . . . . . الكي مثلا من مجري ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وتو… درنهایت.. در چشمان کسی اسیر میشوی که تورا درک… نه ترک خواهد کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکــــــــــوتـمـ بشکــــــــــنه خیــــــــــلـےهـا بـاهـاش مـےشکـــــ‌↯ـــــنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـسـانـی کــه بـیـشـتـر فُـحـش مـیـدهْــند؛  بـا دوسـتـانــشـان صــادق تـر  و بــه انــهـا وفـــا دار تــرنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی تو زندگیمون هستن که دقیقآ شبیه زولبیا بامین فقط سالی یه بار پیداشون میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَعضی از حقایــق خیلی ســاده اَست ... ولی دَرکش خیلی پیچیـــده و سختـــه مثــــل کنار آمـــدن با جمــله : " خٌب دوستــــت نداره زور کــه نیســـــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دنیای آدم فریبیست! آنکه به چشم معصوم و مهربان می آید. چند فرسخ آنطرف تر باعث ویرانی یک دل شده است! و این بزرگترین خطای دید دنیاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که هم دل دارن هم معرفت. . . اما کسی رو ندارن. . . . . . پست اولمه. . .ولی خیلی وقته4جوکی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها معنای تلخ زندگی نهفته در لبخند پرندگان به انسان هاییست که از آخرین تکه نانشان هم نمی گذرند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تنها موجودیست که زیاد موجود نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثـــــ پشـــــت بالشـــــــ باش !! ســــــــرد که باشــــــــے √  √ √ خواستـــــــنی تــــــــر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن وقت لازم است ... ،  اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه، یک ثانیه، کافی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا دردت اونقدر شخصی میشه که با خودتم حرف نمی زنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله ”دوست دارم” واسه بعضیا؛ ﻣﺜﻞ GLX می مونه راﺣﺖ از دﻫﻨﺸﻮن در ﻣﯿﺎد ! ﺟﺪّی ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس العملتــــــــ خیلــــی دیدنیه وقتی بابرخورد سنگینمـــــــــ سبکتـــــــ میکنمــــــــــ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** نــاخــدا خــورشــیــد؟ هــمــون کـــه یـــه دســت نـــداره؟! نـــه!  هـــمون کـــه یـــه دســـت داره! ناخــدا خورشـید – نــاصــر تـقـوایــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ميشه صداي تلويزيون رو ببندين،فقط با تلفن با من صحبت كنيد . . . . . . . . . الكي مثلا من مجري ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وتو… درنهایت.. در چشمان کسی اسیر میشوی که تورا درک… نه ترک خواهد کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکــــــــــوتـمـ بشکــــــــــنه خیــــــــــلـےهـا بـاهـاش مـےشکـــــ‌↯ـــــنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـسـانـی کــه بـیـشـتـر فُـحـش مـیـدهْــند؛  بـا دوسـتـانــشـان صــادق تـر  و بــه انــهـا وفـــا دار تــرنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی تو زندگیمون هستن که دقیقآ شبیه زولبیا بامین فقط سالی یه بار پیداشون میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَعضی از حقایــق خیلی ســاده اَست ... ولی دَرکش خیلی پیچیـــده و سختـــه مثــــل کنار آمـــدن با جمــله : " خٌب دوستــــت نداره زور کــه نیســـــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دنیای آدم فریبیست! آنکه به چشم معصوم و مهربان می آید. چند فرسخ آنطرف تر باعث ویرانی یک دل شده است! و این بزرگترین خطای دید دنیاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که هم دل دارن هم معرفت. . . اما کسی رو ندارن. . . . . . پست اولمه. . .ولی خیلی وقته4جوکی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها معنای تلخ زندگی نهفته در لبخند پرندگان به انسان هاییست که از آخرین تکه نانشان هم نمی گذرند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تنها موجودیست که زیاد موجود نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثـــــ پشـــــت بالشـــــــ باش !! ســــــــرد که باشــــــــے √  √ √ خواستـــــــنی تــــــــر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن وقت لازم است ... ،  اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه، یک ثانیه، کافی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا دردت اونقدر شخصی میشه که با خودتم حرف نمی زنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله ”دوست دارم” واسه بعضیا؛ ﻣﺜﻞ GLX می مونه راﺣﺖ از دﻫﻨﺸﻮن در ﻣﯿﺎد ! ﺟﺪّی ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ..