بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

בرב یعـــــنے  مـــــرور مسیــــــــج هایـــے ڪـہ یــــہ روزے باورشـــــاטּ בاشتـــــــــی...  و امـــــــــروز بــــہ בروغ بوבنشــــــــــان...  ایمــــــــــــاטּ آورבی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته یه عمرفکرکنی پشتت یه کوه هست برگردی ببینی یه عمرپشتت دره بوده!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه در زندگی اینه که بدون حق الزحمه، کاری رو برای دیگران انجام بدی، چون کمی بعد همه فکر میکنن تو یه چهارپا بودی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه میخواهد دل تنگت نگو دیگر .... هــــــــیـــــــــس... ســــــــــــــاکت... کسی درک نخواهد کـــرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یہ اُتـــــاق ســَـــرد... یہ عالـــــَمہ درد... "مــَـــن و یہ خُــدایـــی ڪہ حالـــــَمو خوب نڪرد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم عصبانی رو دوست دارم شاید فحش بده ولی حداقل راستشو میگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾــــﻦ ﻫـــــﻢ ﻋـــﺎﻗــﺒﺖ ﭼـــﺸــﻢ ﺑـــﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﺸــــﺴﺘــــﻦ . . . ﺩﯾﮕــــﺮ ﻧﯿـــــــــﺎ یک ﺧـــــــﯿﺎﻧـــــﺖ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ . . . ﭼِـــــﺸﻢ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻫــــــــﻢ ﺩﻝ ﺑﺴـــتند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیـشه توان این را داشته باش تا از كسی یا چیزی كه آزارت می دهد بـه راحتی دل بكنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داریم دختره پارک دوبل کرده،ازش تست دوپینگ گرفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زنی واس شوهرش ملکه نمیشه ولی هر دختری واس پدرش پرنسسه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکای عید که میشه یکی از دغدغه هام این میشه که چطوری از زیر بعضی دیدوبازدیدا در برم! جدی چرا بعضی ها طوری رفتار میکنند که ادم اصلا دلش نمیخاد سال تا ماه ببینتشون؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا باید خیلی جدی گفت  فداسرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرواز اندازه آدمو برملا مي‌کنه هرچي بالاتر مي‌ري بالا و بالاتر مي‌ري دنيا از ديد تو بزرگتر مي‌شه و تو از ديد دنيا کوچکتر (شهاب حسيني- شوق پرواز)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از تکرار شنیدن ”مواظب خودت باش” تو اگر نگران حال من بودی، که نمی رفتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب میریم سره بحث دانستنیها میدونستید رستم یه داداش داشت به اسم زال  عه ببخشید اون باباش بود باز زر زدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای سخت.....همیشه دوستان واقعی را معلوم خواهدکرد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

בرב یعـــــنے  مـــــرور مسیــــــــج هایـــے ڪـہ یــــہ روزے باورشـــــاטּ בاشتـــــــــی...  و امـــــــــروز بــــہ בروغ بوבنشــــــــــان...  ایمــــــــــــاטּ آورבی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته یه عمرفکرکنی پشتت یه کوه هست برگردی ببینی یه عمرپشتت دره بوده!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه در زندگی اینه که بدون حق الزحمه، کاری رو برای دیگران انجام بدی، چون کمی بعد همه فکر میکنن تو یه چهارپا بودی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه میخواهد دل تنگت نگو دیگر .... هــــــــیـــــــــس... ســــــــــــــاکت... کسی درک نخواهد کـــرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یہ اُتـــــاق ســَـــرد... یہ عالـــــَمہ درد... "مــَـــن و یہ خُــدایـــی ڪہ حالـــــَمو خوب نڪرد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم عصبانی رو دوست دارم شاید فحش بده ولی حداقل راستشو میگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾــــﻦ ﻫـــــﻢ ﻋـــﺎﻗــﺒﺖ ﭼـــﺸــﻢ ﺑـــﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﺸــــﺴﺘــــﻦ . . . ﺩﯾﮕــــﺮ ﻧﯿـــــــــﺎ یک ﺧـــــــﯿﺎﻧـــــﺖ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ . . . ﭼِـــــﺸﻢ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻫــــــــﻢ ﺩﻝ ﺑﺴـــتند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیـشه توان این را داشته باش تا از كسی یا چیزی كه آزارت می دهد بـه راحتی دل بكنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داریم دختره پارک دوبل کرده،ازش تست دوپینگ گرفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زنی واس شوهرش ملکه نمیشه ولی هر دختری واس پدرش پرنسسه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکای عید که میشه یکی از دغدغه هام این میشه که چطوری از زیر بعضی دیدوبازدیدا در برم! جدی چرا بعضی ها طوری رفتار میکنند که ادم اصلا دلش نمیخاد سال تا ماه ببینتشون؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا باید خیلی جدی گفت  فداسرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرواز اندازه آدمو برملا مي‌کنه هرچي بالاتر مي‌ري بالا و بالاتر مي‌ري دنيا از ديد تو بزرگتر مي‌شه و تو از ديد دنيا کوچکتر (شهاب حسيني- شوق پرواز)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از تکرار شنیدن ”مواظب خودت باش” تو اگر نگران حال من بودی، که نمی رفتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب میریم سره بحث دانستنیها میدونستید رستم یه داداش داشت به اسم زال  عه ببخشید اون باباش بود باز زر زدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای سخت.....همیشه دوستان واقعی را معلوم خواهدکرد...