بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی نگو از مقصدت تا من نرم دنبال تو اما بگو وقتی بَدم از کی بپرسم حالتو ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیارو گذاشتیم کنار همون کنارم به گند کشیدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: امروز تا می تونی شیهه بکش ولی ما "عرعر" دیروزتو خوب یادمونه!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــــن زودتــر از ایــنا رفتنیم ... پس نمیتونم دنیــــارو ســخت نگیرمـــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را دارم… که آنقدر برایم کسی هست ک نگاهم دنبال کسی نباشد… . . .الکی مثلن,تیریپ عاشقانه برداشتم……….. وگرنه چشمم دنبال همتونه از دم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گاهی سراغت را نمی گیرم مگو از "یاد او رفتم" مقصر روزگار است!... وگرنه "یاد تو در قلب من یک یادگار است"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس العملتــــــــ خیلــــی دیدنیه وقتی بابرخورد سنگینمـــــــــ سبکتـــــــ میکنمــــــــــ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ميشه صداي تلويزيون رو ببندين،فقط با تلفن با من صحبت كنيد . . . . . . . . . الكي مثلا من مجري ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وتو… درنهایت.. در چشمان کسی اسیر میشوی که تورا درک… نه ترک خواهد کرد!!”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکــــــــــوتـمـ بشکــــــــــنه خیــــــــــلـےهـا بـاهـاش مـےشکـــــ‌↯ـــــنن⇨

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـسـانـی کــه بـیـشـتـر فُـحـش مـیـدهْــند؛  بـا دوسـتـانــشـان صــادق تـر  و بــه انــهـا وفـــا دار تــرنـد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسمان نیست که ما میگوییم و رها میکنیم و رد میشویم اما یکی ممکن است گیر کند! بین کلمه های ما بین قضاوت های ما بین برداشت های ما دلی که می شکنیم ارزان نیست یک روزی یک جایی باید جواب بدهیــم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَعضی از حقایــق خیلی ســاده اَست ... ولی دَرکش خیلی پیچیـــده و سختـــه مثــــل کنار آمـــدن با جمــله : " خٌب دوستــــت نداره زور کــه نیســـــت "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دنیای آدم فریبیست! آنکه به چشم معصوم و مهربان می آید. چند فرسخ آنطرف تر باعث ویرانی یک دل شده است! و این بزرگترین خطای دید دنیاست....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها معنای تلخ زندگی نهفته در لبخند پرندگان به انسان هاییست که از آخرین تکه نانشان هم نمی گذرند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي سري كه مو نداره به سلامتي كسي كه سرش مو نداره چشاش گريون به سلامتي كسي كه ابروهاش ريخته موژه نداره به سلامتي ماراشون كه گريون خواب ندارن >>>>> خوب فهميدي ميخاستم بگم سلامتي بچه سرطوني

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی نگو از مقصدت تا من نرم دنبال تو اما بگو وقتی بَدم از کی بپرسم حالتو ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیارو گذاشتیم کنار همون کنارم به گند کشیدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: امروز تا می تونی شیهه بکش ولی ما "عرعر" دیروزتو خوب یادمونه!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــــن زودتــر از ایــنا رفتنیم ... پس نمیتونم دنیــــارو ســخت نگیرمـــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را دارم… که آنقدر برایم کسی هست ک نگاهم دنبال کسی نباشد… . . .الکی مثلن,تیریپ عاشقانه برداشتم……….. وگرنه چشمم دنبال همتونه از دم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گاهی سراغت را نمی گیرم مگو از "یاد او رفتم" مقصر روزگار است!... وگرنه "یاد تو در قلب من یک یادگار است"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس العملتــــــــ خیلــــی دیدنیه وقتی بابرخورد سنگینمـــــــــ سبکتـــــــ میکنمــــــــــ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ميشه صداي تلويزيون رو ببندين،فقط با تلفن با من صحبت كنيد . . . . . . . . . الكي مثلا من مجري ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وتو… درنهایت.. در چشمان کسی اسیر میشوی که تورا درک… نه ترک خواهد کرد!!”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکــــــــــوتـمـ بشکــــــــــنه خیــــــــــلـےهـا بـاهـاش مـےشکـــــ‌↯ـــــنن⇨

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـسـانـی کــه بـیـشـتـر فُـحـش مـیـدهْــند؛  بـا دوسـتـانــشـان صــادق تـر  و بــه انــهـا وفـــا دار تــرنـد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسمان نیست که ما میگوییم و رها میکنیم و رد میشویم اما یکی ممکن است گیر کند! بین کلمه های ما بین قضاوت های ما بین برداشت های ما دلی که می شکنیم ارزان نیست یک روزی یک جایی باید جواب بدهیــم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَعضی از حقایــق خیلی ســاده اَست ... ولی دَرکش خیلی پیچیـــده و سختـــه مثــــل کنار آمـــدن با جمــله : " خٌب دوستــــت نداره زور کــه نیســـــت "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دنیای آدم فریبیست! آنکه به چشم معصوم و مهربان می آید. چند فرسخ آنطرف تر باعث ویرانی یک دل شده است! و این بزرگترین خطای دید دنیاست....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها معنای تلخ زندگی نهفته در لبخند پرندگان به انسان هاییست که از آخرین تکه نانشان هم نمی گذرند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي سري كه مو نداره به سلامتي كسي كه سرش مو نداره چشاش گريون به سلامتي كسي كه ابروهاش ريخته موژه نداره به سلامتي ماراشون كه گريون خواب ندارن >>>>> خوب فهميدي ميخاستم بگم سلامتي بچه سرطوني