بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم نشستن تو صندلی آخر اتوبوس در اردوی مدرسه افتخاریه که نصیب هر کسی نمیشه :)))) کیا موافقن؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♚ﺗـــــــﻮ ﮔـــــﻮﺷـــﯿﺶ ﻫــــــــــﺰﺍﺭ ﺗـــــــــــﺎ ﺍﺯﻡ ﺍﺱ ﺩﺍﺭﻩ✘ ﭼـــــــــــﻮﻥ ﻣﺚ ﺳــــــــﮓ ﻫﻨـــــــــﻮﺯ ﺑﻬــــﻢ ﺣــــــــﺲ ﺩﺍﺭﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت خاک کردنم...... بهش بگین..... اینجوری میرن.......نه اونجوری که تو رفتی......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وااااااااایییییی من نمیدونم این تبلیغات رستورانه ی گوشه صفحه چی میگه اخه.............. بابا دلمون رفت من که از ترس اینا میترسم بیام 4جوک لامصبا خیلی خوشمزننننننننن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...یه فورجوکی جدید... رفتم مغازه به چیزی بخرم یه جمله ای رو نوشته بود که میخکوب شدم: ((این دنیا مجهز به دوربین مخفی الهی است))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق بعضی حادثه ها چنان عمیق است که اگر بخواهی علت حادثه ا تحلیل کنی بای همیشه میبازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم چشام سگ داره.... . . . . . . . . اما سگش خسته هست!!!! می فهمی؟؟؟؟ خسته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنه زنگ زده رادیو میگه : 50ساله با شوهرم ازدواج کردم خیلی بدبینه چیکار کنم؟ . . . . . . . . . . . . . مشاور: تو که 50سال تحمل کردی یکمی صبر کن بلاخره یکیتون میمیرید دیگه:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته های پشت نیسانی!!! دوستان آمدند،دشمن به فریادم برس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد سهراب بخیر ک تا لحظه خاموشی گف تو منو یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود گر نشود حرفی نیس اما نفسم میگیرد در هوایی ک نفسهای تو نیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﻭ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻭﺳﻴﻊ ﺑﻰ ﻋﻘﻠﻰ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﻰ ﭼﻄﻮﺭ ﺗﻮﻯ ﮐﻠﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻮﭼﮑﻰ ﺟﺎ ﺷﺪﻩ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازروزی عیسی مرده هارازنده کردفهمیدم چیزی دراین دنیانشدنداردحتی مرده زنده کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش پشت سرم ایستاده بودی...حداقل میگفتم روی دیدن در چشمانم را نداشت... اما خنجرت را از روبه رو زدی... چشمان پر از اشکم هرگز از یادت نخواهد رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر خیلی شیرین است وقتی مقصد،"دل تو" باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها خیلی ها زندگی نمی کنند! فقط ادامه می دهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه که نباید گریه کرد ... گاهی باید بخندی ... اونقدر بخندی که اشکت دربیاد ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم نشستن تو صندلی آخر اتوبوس در اردوی مدرسه افتخاریه که نصیب هر کسی نمیشه :)))) کیا موافقن؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♚ﺗـــــــﻮ ﮔـــــﻮﺷـــﯿﺶ ﻫــــــــــﺰﺍﺭ ﺗـــــــــــﺎ ﺍﺯﻡ ﺍﺱ ﺩﺍﺭﻩ✘ ﭼـــــــــــﻮﻥ ﻣﺚ ﺳــــــــﮓ ﻫﻨـــــــــﻮﺯ ﺑﻬــــﻢ ﺣــــــــﺲ ﺩﺍﺭﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت خاک کردنم...... بهش بگین..... اینجوری میرن.......نه اونجوری که تو رفتی......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وااااااااایییییی من نمیدونم این تبلیغات رستورانه ی گوشه صفحه چی میگه اخه.............. بابا دلمون رفت من که از ترس اینا میترسم بیام 4جوک لامصبا خیلی خوشمزننننننننن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...یه فورجوکی جدید... رفتم مغازه به چیزی بخرم یه جمله ای رو نوشته بود که میخکوب شدم: ((این دنیا مجهز به دوربین مخفی الهی است))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق بعضی حادثه ها چنان عمیق است که اگر بخواهی علت حادثه ا تحلیل کنی بای همیشه میبازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم چشام سگ داره.... . . . . . . . . اما سگش خسته هست!!!! می فهمی؟؟؟؟ خسته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنه زنگ زده رادیو میگه : 50ساله با شوهرم ازدواج کردم خیلی بدبینه چیکار کنم؟ . . . . . . . . . . . . . مشاور: تو که 50سال تحمل کردی یکمی صبر کن بلاخره یکیتون میمیرید دیگه:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته های پشت نیسانی!!! دوستان آمدند،دشمن به فریادم برس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد سهراب بخیر ک تا لحظه خاموشی گف تو منو یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود گر نشود حرفی نیس اما نفسم میگیرد در هوایی ک نفسهای تو نیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﻭ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻭﺳﻴﻊ ﺑﻰ ﻋﻘﻠﻰ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﻰ ﭼﻄﻮﺭ ﺗﻮﻯ ﮐﻠﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻮﭼﮑﻰ ﺟﺎ ﺷﺪﻩ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازروزی عیسی مرده هارازنده کردفهمیدم چیزی دراین دنیانشدنداردحتی مرده زنده کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش پشت سرم ایستاده بودی...حداقل میگفتم روی دیدن در چشمانم را نداشت... اما خنجرت را از روبه رو زدی... چشمان پر از اشکم هرگز از یادت نخواهد رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر خیلی شیرین است وقتی مقصد،"دل تو" باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها خیلی ها زندگی نمی کنند! فقط ادامه می دهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه که نباید گریه کرد ... گاهی باید بخندی ... اونقدر بخندی که اشکت دربیاد ..