بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســوال از برنــارد شـاو : آیـا زنـان بـاهوش همـسران خـوبی هـم هستنـــد ؟ بـرنــارد شـاو : زنـان بـاهـوش اصـلن ازدواج نمـیکـنند ! نتیجـه گیـری: دخـدران ایـرانی بسیــار باهـوش میباشنـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام به مامانم سپرده جمعه ها هفت صبح بیدارش کنه؛ بگه “امروز جمعه است ، بگیر بخواب!” به حق چیزای نشنیده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.خیانــــت قشـــــــنگی بـــــود! . تهیه کننده:رفیـــــقم . . .کارگردان:عشـــــقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمری عاشقه یک نفربودم و چشمم کورشده بود اما نفهمیدم که وسیله ای بود برای پی بردن به عظمت خدا وزمانی فهمیدم که هم اونو ازدست دادم هم بندگی خدارو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منُ مجبور به انجام کاری که دوست ندارم نکن که اون کارُ انجام می‌دم اما به بدترین شکل ممکن..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق..الکــی تریــپ طرفــداری نگیر.. ما.. فقط تـو ترافـــیک پــُشتِ همــیــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دُخــتــر : چــنــدتــا دوسـَـمـ داری ؟ پــسـر : یـهـ دونـهـ ولـــی مـَـردونــهـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی شاد شدن با sms اپراتور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا حس میکنن خیلى بارشونه ... خیلى خب ... ماهم به عنوان یه اﻻغ زحمت کش خیلى قبولشون داریم ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم… «شاید»بخوانی… تو باش… چیزی هم ننویس… likeراهم فشار نده… همان که «بخوانی»بس است… من به بی محلی های تو عادت دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن گفتن با خدا مانند صحبت کردن با یک دوست پشت تلفن است؛ ممکن است او را در طرف دیگر نبینیم، اما می‌دانیم که دارد گوش می‌دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا فکر میکنن ✔لایکاشون امضای مدیر عامل شرکته نفته والا!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی ایراااان خودمون که حتی تو آسیا هم تنها بود!!برای ما ایران ن تنها برنده این بازی بلکه قهرمان جام بود...موافقین؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــــــــرف هم نــــمــیاد آدم بــــــســـآزیـــــــــــم..!!هه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن عــــــــــشق مثه ســــــــــایه میمونه امــــــــــا به قول "مرتضی پاشایــــــــــی" من اونی ام که ســــــــــایه هم نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردای بهتری نخواهی داشت مگر فکر کردن به دیروز را متوقف کنی.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســوال از برنــارد شـاو : آیـا زنـان بـاهوش همـسران خـوبی هـم هستنـــد ؟ بـرنــارد شـاو : زنـان بـاهـوش اصـلن ازدواج نمـیکـنند ! نتیجـه گیـری: دخـدران ایـرانی بسیــار باهـوش میباشنـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام به مامانم سپرده جمعه ها هفت صبح بیدارش کنه؛ بگه “امروز جمعه است ، بگیر بخواب!” به حق چیزای نشنیده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.خیانــــت قشـــــــنگی بـــــود! . تهیه کننده:رفیـــــقم . . .کارگردان:عشـــــقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمری عاشقه یک نفربودم و چشمم کورشده بود اما نفهمیدم که وسیله ای بود برای پی بردن به عظمت خدا وزمانی فهمیدم که هم اونو ازدست دادم هم بندگی خدارو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منُ مجبور به انجام کاری که دوست ندارم نکن که اون کارُ انجام می‌دم اما به بدترین شکل ممکن..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق..الکــی تریــپ طرفــداری نگیر.. ما.. فقط تـو ترافـــیک پــُشتِ همــیــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دُخــتــر : چــنــدتــا دوسـَـمـ داری ؟ پــسـر : یـهـ دونـهـ ولـــی مـَـردونــهـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی شاد شدن با sms اپراتور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا حس میکنن خیلى بارشونه ... خیلى خب ... ماهم به عنوان یه اﻻغ زحمت کش خیلى قبولشون داریم ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم… «شاید»بخوانی… تو باش… چیزی هم ننویس… likeراهم فشار نده… همان که «بخوانی»بس است… من به بی محلی های تو عادت دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن گفتن با خدا مانند صحبت کردن با یک دوست پشت تلفن است؛ ممکن است او را در طرف دیگر نبینیم، اما می‌دانیم که دارد گوش می‌دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا فکر میکنن ✔لایکاشون امضای مدیر عامل شرکته نفته والا!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی ایراااان خودمون که حتی تو آسیا هم تنها بود!!برای ما ایران ن تنها برنده این بازی بلکه قهرمان جام بود...موافقین؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــــــــرف هم نــــمــیاد آدم بــــــســـآزیـــــــــــم..!!هه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن عــــــــــشق مثه ســــــــــایه میمونه امــــــــــا به قول "مرتضی پاشایــــــــــی" من اونی ام که ســــــــــایه هم نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردای بهتری نخواهی داشت مگر فکر کردن به دیروز را متوقف کنی.