بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک چراغ است که مرا هدایت می کند: تجربه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــی رفیــــــق تـــــوام بـــــــــــرو... مبادا  از اونایــــــــی که ... تـــنهام گذاشتـــــن،جــا بمــانــــــی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫــــی ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﻣﻲ ﺷــــــﻭﻡ ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﺩﻳﮕــﺭﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭک ﻧﻴﺴﺘـــﻡ ﺣﺘﻲ ﻋﺰﻳـــﺯﺗﺮﻳﻦ ﻛﺴــــﺍﻧـــﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧـــﻭﺩﻡ ﻣﻲ ﺭﺍﻧﻢ ﮔــﺍﻫــﻱ ﻣﻦ  ﺧــــﻭﺩﻡ ﻧﻴـــــﺳﺘﻢ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور زندگی کردن حرکتی است عمودی از زمین تا آسمان خودمم نفهمیدم زیر نویس شبکه نسیم بود شاید شما سر در بیارین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

¤تــــــــــمام زنــــــــــدگے ام¤⇩ ⇦بــــــــــا همـــیـــــــن یکــــــــــ عبــــــــــارت مے گــــــــــذرد‌⇨↯ ⌛ بــــــــــےخــــــــــیال ⌛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایـــا اونـــی کـــه تـــو زنـــدگــیــمــون نــیــســـتـــــ تــــو خــــوابـــمـــونــــم نـــبـــاشــــه خـــواهـــشـــــا :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی تو زندگیمون هستن که دقیقآ شبیه زولبیا بامین..........فقط سالی یه بار پیداشون میشه!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خواستین درباره یکی قضاوت کنین آروم تو دلتون بگید : "خودم چه گهیم مگه ؟!؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرا کـسی کـه دوسش داریـن انـقـدر خـاطـره بـسازیـد کـه دهـنـش سـرویـس شـه اگه بـخـواد فـرامـوشـتـون کـنـه، اونـوقت دیـگه فـکر رفـتـن بـه سـرش نـمـیـزنـه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمارو نمیدونم ولی وقتی میام تو دنیای مجازی ، وقتی میبینم پدر و مادرم تنهایشون با تلویزیون پر میکنن از خودم بدم میاد ... به نظرتون دنیای مجازی ارزش تنهایی بهترین رفیقات (♥ پدر و مادر ♥) داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض بزرگترین نوع اعتراض در برابر آدم هاست اگر بشکنه دیگه اعتراض نیست التماسه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــه تـــــو نـــفــــریــــن ... ..................بــــه خــــودم ... بــــه تــمــــوم خــاطــراتــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره انقد پست عاشقانه و غمگین گذاشته که دل منم واسه پسره تنگ شده داداش اگه راه داره برگرد , خیلی آقایی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است...ب تو چ!...ب من چ!!! §

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـــے کـﮧ رفـــت ... وقتــے بــﮧ اجبـــار برگشـــت دیگـــﮧ نــﮧ خـــودش هســـت نــﮧ احساســـش ...! " وجدانـــش " اونــــو آورده .................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده برای خودم ... می‌ترسم . می‌ترسم پشت ِ این همه صبر نفرت را پنهان کرده باشم ... ، این همه صبر فقط یا از امید برمی‌آید یا از نفرت ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک چراغ است که مرا هدایت می کند: تجربه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــی رفیــــــق تـــــوام بـــــــــــرو... مبادا  از اونایــــــــی که ... تـــنهام گذاشتـــــن،جــا بمــانــــــی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫــــی ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﻣﻲ ﺷــــــﻭﻡ ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﺩﻳﮕــﺭﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭک ﻧﻴﺴﺘـــﻡ ﺣﺘﻲ ﻋﺰﻳـــﺯﺗﺮﻳﻦ ﻛﺴــــﺍﻧـــﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧـــﻭﺩﻡ ﻣﻲ ﺭﺍﻧﻢ ﮔــﺍﻫــﻱ ﻣﻦ  ﺧــــﻭﺩﻡ ﻧﻴـــــﺳﺘﻢ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور زندگی کردن حرکتی است عمودی از زمین تا آسمان خودمم نفهمیدم زیر نویس شبکه نسیم بود شاید شما سر در بیارین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

¤تــــــــــمام زنــــــــــدگے ام¤⇩ ⇦بــــــــــا همـــیـــــــن یکــــــــــ عبــــــــــارت مے گــــــــــذرد‌⇨↯ ⌛ بــــــــــےخــــــــــیال ⌛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایـــا اونـــی کـــه تـــو زنـــدگــیــمــون نــیــســـتـــــ تــــو خــــوابـــمـــونــــم نـــبـــاشــــه خـــواهـــشـــــا :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی تو زندگیمون هستن که دقیقآ شبیه زولبیا بامین..........فقط سالی یه بار پیداشون میشه!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خواستین درباره یکی قضاوت کنین آروم تو دلتون بگید : "خودم چه گهیم مگه ؟!؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرا کـسی کـه دوسش داریـن انـقـدر خـاطـره بـسازیـد کـه دهـنـش سـرویـس شـه اگه بـخـواد فـرامـوشـتـون کـنـه، اونـوقت دیـگه فـکر رفـتـن بـه سـرش نـمـیـزنـه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمارو نمیدونم ولی وقتی میام تو دنیای مجازی ، وقتی میبینم پدر و مادرم تنهایشون با تلویزیون پر میکنن از خودم بدم میاد ... به نظرتون دنیای مجازی ارزش تنهایی بهترین رفیقات (♥ پدر و مادر ♥) داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض بزرگترین نوع اعتراض در برابر آدم هاست اگر بشکنه دیگه اعتراض نیست التماسه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــه تـــــو نـــفــــریــــن ... ..................بــــه خــــودم ... بــــه تــمــــوم خــاطــراتــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره انقد پست عاشقانه و غمگین گذاشته که دل منم واسه پسره تنگ شده داداش اگه راه داره برگرد , خیلی آقایی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است...ب تو چ!...ب من چ!!! §

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـــے کـﮧ رفـــت ... وقتــے بــﮧ اجبـــار برگشـــت دیگـــﮧ نــﮧ خـــودش هســـت نــﮧ احساســـش ...! " وجدانـــش " اونــــو آورده .................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده برای خودم ... می‌ترسم . می‌ترسم پشت ِ این همه صبر نفرت را پنهان کرده باشم ... ، این همه صبر فقط یا از امید برمی‌آید یا از نفرت ...