بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرجه رو واس استراحت و تفریح گذاشتن درس فقط شب امتحان :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلنا پسرا عاشق دخترای نجیب میشدن الان عاشق دخترای عجیب :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون دنیا چه جوریه، جای خوبیه وقتی همین آدمای اینجا می خوان برن اون ور؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمـــه چــیـــز را مـی شــود حــاشــا کـــرد جـــز عــطــر آن کـــه دوســتـــش داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ِ خـوب نداریــم .. فقط بعضـیا .. کمتـر عوضیـَن ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت پاک باشد کافی است ؟  آن کس که تو را آفرید اگر فقط پاکی دل کافی بود میگفت: "آمنوا"  دلیل اینکه کنار "امنوا" گفت: "و عملوا الصالحات " یعنی اینکه هم دلت پاک باشه هم کارت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هــای تنـــــها آرزوهــای کوچـــکی دارنــد شبـیـه اینـــکه کسـی در خـانه را بـه رویشـــان بـاز کنــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی پستى گذاشت که آقاش دوست نداشت و دعواش کرد . . . . . . . . . . آقاشو بلاک کنه و هر پستی دلش خواست بزاره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم گرفتم عوض بشم...عوضے تر از اون عوضے هایے .. ڪـہ عوضم ڪردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــابل توجــه بعضـــیا خــص بودنــ توی ذهــن ادمیــزاد اتـــفاق میفته... نه تـــوی عکــس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه ی مرز نشینا، لر، ترک، کرد و بلوچ که دارن با سختی زندگی میکنن تا قلب پارس بتپه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه هامن به یه چیزی اعتقاد دارم که فک کنم همتون قبولش دارین.ادم که تویه کاری بره بعدازچندوقت اوستامیشه.ماشاالله بعضی هاتوهرزگی بدجوراستادشدن.دیگه قراره بهشون دکترای افتخاری بدن.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آدم باهوشیم! درس ها رو خیلی زود یاد میگیرم. هم درس محبت و معرفت و دوستی، هم درس بی معرفتی و نامردی، بعدش هم مثل یه دانش آموز خوب هر درسی رو در زمان خودش و به معلم خودش پس میدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس حق نداره از طرفش بپرسه تو برا من چی‌ کار کردی؟ بین 8 میلیارد آدم تورو پیدا کرده، دیگه چیکار کنه !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـــ❤ــلــــب بــــعــــضـــــیــــا  بـــــو پـــــآ مــــیــــده . . . !!! اَز بـــــــس رفــــــت و آمـــــد تـــــــوش زیـــــاده -______-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خِـــصــلَـــتِ آدمــــآ ایـــنــه کــِــه فَـــرآمـــوش کــــآرَن  اَگــــه تـُــو بـِـــری یـِـــکــی دیـــگــه رو دَر آغــــوش دآرَن ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرجه رو واس استراحت و تفریح گذاشتن درس فقط شب امتحان :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلنا پسرا عاشق دخترای نجیب میشدن الان عاشق دخترای عجیب :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون دنیا چه جوریه، جای خوبیه وقتی همین آدمای اینجا می خوان برن اون ور؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمـــه چــیـــز را مـی شــود حــاشــا کـــرد جـــز عــطــر آن کـــه دوســتـــش داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ِ خـوب نداریــم .. فقط بعضـیا .. کمتـر عوضیـَن ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت پاک باشد کافی است ؟  آن کس که تو را آفرید اگر فقط پاکی دل کافی بود میگفت: "آمنوا"  دلیل اینکه کنار "امنوا" گفت: "و عملوا الصالحات " یعنی اینکه هم دلت پاک باشه هم کارت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هــای تنـــــها آرزوهــای کوچـــکی دارنــد شبـیـه اینـــکه کسـی در خـانه را بـه رویشـــان بـاز کنــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی پستى گذاشت که آقاش دوست نداشت و دعواش کرد . . . . . . . . . . آقاشو بلاک کنه و هر پستی دلش خواست بزاره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم گرفتم عوض بشم...عوضے تر از اون عوضے هایے .. ڪـہ عوضم ڪردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــابل توجــه بعضـــیا خــص بودنــ توی ذهــن ادمیــزاد اتـــفاق میفته... نه تـــوی عکــس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه ی مرز نشینا، لر، ترک، کرد و بلوچ که دارن با سختی زندگی میکنن تا قلب پارس بتپه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه هامن به یه چیزی اعتقاد دارم که فک کنم همتون قبولش دارین.ادم که تویه کاری بره بعدازچندوقت اوستامیشه.ماشاالله بعضی هاتوهرزگی بدجوراستادشدن.دیگه قراره بهشون دکترای افتخاری بدن.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آدم باهوشیم! درس ها رو خیلی زود یاد میگیرم. هم درس محبت و معرفت و دوستی، هم درس بی معرفتی و نامردی، بعدش هم مثل یه دانش آموز خوب هر درسی رو در زمان خودش و به معلم خودش پس میدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس حق نداره از طرفش بپرسه تو برا من چی‌ کار کردی؟ بین 8 میلیارد آدم تورو پیدا کرده، دیگه چیکار کنه !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـــ❤ــلــــب بــــعــــضـــــیــــا  بـــــو پـــــآ مــــیــــده . . . !!! اَز بـــــــس رفــــــت و آمـــــد تـــــــوش زیـــــاده -______-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خِـــصــلَـــتِ آدمــــآ ایـــنــه کــِــه فَـــرآمـــوش کــــآرَن  اَگــــه تـُــو بـِـــری یـِـــکــی دیـــگــه رو دَر آغــــوش دآرَن ..