بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره نهضت سوادآموزی ازش می پرسن حالا می تونی گوسفنداتو بشماری؟ میگه ها . می گن چطوری؟ می گه اول پاهاشونو می شمارم بعد تقسیم بر چهار می کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر می گن : اگه آب نبود چی می شد ؟ غضنفر می گه : خوب هیچی ما شنا یاد نمی گرفتیم اونوقت غرق می شدیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبادانیه میره تو یه كتابفروشی .... میگه : وولك پوستر مو رو داری ؟ ........... كتابفروش میگه : نه ........ آبادانیه می گه : وی ی ی تو هم تموم كردی ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فحش‌هاي عربي: از جلو چشمام خفه‌شو، كثافت مرض، پاتو از رو بوق بردار، گردن درازي مي‌كني؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه نفرو محكوم به اعدام در اتاق گاز مي كنن . وقتي مي برنش مي بينه اتاق سقف نداره . ميگه : اين چه اتاق گازيه كه سقف نداره ؟   مي گن : كپسول گاز كه خورد تو سرت مي فهمي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز حیف نون و غضنفر داشتن باهم شطرنج بازي ميكردن شاه دق ميكنه ميميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره به دانشگاه به دو دلیل می فهمن اوسکوله: 1.سامسونیتش رو می ذاشت تو ذنبیل 2.وقتی استاد تخته رو پاک میکرده اونم دفترش پاک می کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون جلوی دبیرستان دخترانه میافته تو جوب! واسه اینکه ضایع نشه میگه: هر کی منو در آورد مال خودش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر با ذوق به دوستش ميگه : بالاخره بعد از 2 سال اين پازل رو حلش کردم! دوستش ميگه 2 سال زياد نيست؟ غضنفر ميگه: نه بابا رو جعبش نوشته 7 تا 10 سال !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون زنشو مي کشه ميره مرحله بعد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسیسه داشته نوار روضه گوش میداده میزنه آخر نوار ببینه شام ميدن یا نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو ميره ساندويچي، ميگه: ببخشيد بندري داريد؟ صاحاب ساندویچی ميگه: بعله. ميگه: پس قربون دستت، ‌یدونه باحالشو بزار يه حالي كنيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ساندويچ‌ فروشي داشته، ‌يك روز يك بابايي مياد ميگه: ‌قربون يك ككتل بده، ‌فقط بي‌زحمت توش گوجه نگذار. غضنفرميگه: آقا امروز اصلا گوجه نداريم، ميخواي خيارشور نگذارم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميخواسته به فلسطينيا كمك كنه، براشون سنگ پست ميكنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه بار تو آبادان مسابقه تقليد صداي داريوش برگزار ميشه، داريوش مياد چهارم ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون ميره شكار خرگوش، صداي هويج در مياره!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره نهضت سوادآموزی ازش می پرسن حالا می تونی گوسفنداتو بشماری؟ میگه ها . می گن چطوری؟ می گه اول پاهاشونو می شمارم بعد تقسیم بر چهار می کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر می گن : اگه آب نبود چی می شد ؟ غضنفر می گه : خوب هیچی ما شنا یاد نمی گرفتیم اونوقت غرق می شدیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبادانیه میره تو یه كتابفروشی .... میگه : وولك پوستر مو رو داری ؟ ........... كتابفروش میگه : نه ........ آبادانیه می گه : وی ی ی تو هم تموم كردی ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فحش‌هاي عربي: از جلو چشمام خفه‌شو، كثافت مرض، پاتو از رو بوق بردار، گردن درازي مي‌كني؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه نفرو محكوم به اعدام در اتاق گاز مي كنن . وقتي مي برنش مي بينه اتاق سقف نداره . ميگه : اين چه اتاق گازيه كه سقف نداره ؟   مي گن : كپسول گاز كه خورد تو سرت مي فهمي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز حیف نون و غضنفر داشتن باهم شطرنج بازي ميكردن شاه دق ميكنه ميميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره به دانشگاه به دو دلیل می فهمن اوسکوله: 1.سامسونیتش رو می ذاشت تو ذنبیل 2.وقتی استاد تخته رو پاک میکرده اونم دفترش پاک می کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون جلوی دبیرستان دخترانه میافته تو جوب! واسه اینکه ضایع نشه میگه: هر کی منو در آورد مال خودش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر با ذوق به دوستش ميگه : بالاخره بعد از 2 سال اين پازل رو حلش کردم! دوستش ميگه 2 سال زياد نيست؟ غضنفر ميگه: نه بابا رو جعبش نوشته 7 تا 10 سال !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون زنشو مي کشه ميره مرحله بعد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسیسه داشته نوار روضه گوش میداده میزنه آخر نوار ببینه شام ميدن یا نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو ميره ساندويچي، ميگه: ببخشيد بندري داريد؟ صاحاب ساندویچی ميگه: بعله. ميگه: پس قربون دستت، ‌یدونه باحالشو بزار يه حالي كنيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ساندويچ‌ فروشي داشته، ‌يك روز يك بابايي مياد ميگه: ‌قربون يك ككتل بده، ‌فقط بي‌زحمت توش گوجه نگذار. غضنفرميگه: آقا امروز اصلا گوجه نداريم، ميخواي خيارشور نگذارم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميخواسته به فلسطينيا كمك كنه، براشون سنگ پست ميكنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه بار تو آبادان مسابقه تقليد صداي داريوش برگزار ميشه، داريوش مياد چهارم ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون ميره شكار خرگوش، صداي هويج در مياره!