بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین همه چیزای بزرگ رو با پیشوند خر مشخص میکنن مثلا میگن خرپول، خرخون، خرمخ، خرکار اما نمیفهمم چرا وقتی به صندوق میرسن واسه صندوق بزرگ میگن گاو صندوق چرا نمیگن خرصندوق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه جک ساختن برا دخترا حال نمیده . . . . . . . .کاش میشد با تیر بزنیشون که دیگه یاد بگیرن برا مردا جوراب نخرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتار افلاطون: عــــــــــــوام ثروتمند را محترم میشمارند و خـــــــــــــواص دانشمندان را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو زندگیم فقط یه بار تو قرعه کشی برنده شدم . . . . . . . اونم سال دوم دبستان بود که معلممون می خواست از یه نفر درس بپرسه و قرعه به اسم من افتاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اون که تو میهمانی یا جشن ها یه گوشه ایستاده و کسی دور و برش نیست تنها نیست . . . . . اون فرد شاید کسی باشه که داره باد معده شو خالی می کنه. لطفا مزاحمش نشید تا کارش تموم نشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواننده های رپ آمریکا و اروپا اگه بفهمن رپرهای ایرانی فقط در اعتراض به دوست دخترشون رپ میخونند ، کلن رپ رو کنار میذارن میرن سراغ آهنگهای بندری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین قسمت رفتن به کوهنوردی در صبح اون لحظه ایه که ….. بیدار میشی و میبینی خواب موندی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم پسره واسه روز پدر برای باباش جوراب خریده  . . . . . می فهمی جورااااااااب!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز وحشتناک تر از ین نیست که هنگام درس خواندن وقتی که خودکار تو دهنته یادت بیفته دیروز باهاش گوشتو پاک میکردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما یه بار خواستیم مزدوج شیم معلوم نشد چی شد,تفاضل مکعب دو جمله ای شدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون شماره یک حقوق بشر: هرکسی میتونه تو زندگیش هرگوهی که میخواد بخوره به شرطی که زندگی بقیه رو به گوه نکشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺎدي ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ از ﻳﻪ ﻣﺪت ﻃﻮلانی ﻋﺸﻘﺘﻮ ﺑﺒﻴﻨﻲ و ﺑﭙﺮي ﺑﻐﻠﺶ و ﺑﺒﻴﻨﻲ واﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ي روزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ازت دور ﺑﻮده ﺑﺮات لاك ﺧﺮﻳﺪه. عاشقتم عشقم مرد من روزت مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه وارد اتاق فرزندتون شدین و دیدین زوم کرده رو دکستاپ و داره بر بر نگاه میکنه  . . . . . . . . بدون سوال بزنین توی گوشش چون یه صفحه خیلی بدی رو همین الان بست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن برگ خزانم... إإإإ....!  گاو منو خورد، عجب حیوان نفهميه ! داشتم پست احساسی ميذاشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تا ده روز دیگه سریال فاطما گل تموم نشه . . . . زنگ میزنم 110 آدرس خونه ی خودمونو میدم میگم این خونه ماهواره داره... والا سرویس شدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر خانومی که وقتی میخندی رو لپت چال میشه خواستم بگم شما 6_0 از ما جلویین (: یه چیز دیگه لفطا اینقدر به چال گونت نناز آخه عزیز من اون قسمت صورتت فلجهههههههههه فلج میفهمی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین همه چیزای بزرگ رو با پیشوند خر مشخص میکنن مثلا میگن خرپول، خرخون، خرمخ، خرکار اما نمیفهمم چرا وقتی به صندوق میرسن واسه صندوق بزرگ میگن گاو صندوق چرا نمیگن خرصندوق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه جک ساختن برا دخترا حال نمیده . . . . . . . .کاش میشد با تیر بزنیشون که دیگه یاد بگیرن برا مردا جوراب نخرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتار افلاطون: عــــــــــــوام ثروتمند را محترم میشمارند و خـــــــــــــواص دانشمندان را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو زندگیم فقط یه بار تو قرعه کشی برنده شدم . . . . . . . اونم سال دوم دبستان بود که معلممون می خواست از یه نفر درس بپرسه و قرعه به اسم من افتاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اون که تو میهمانی یا جشن ها یه گوشه ایستاده و کسی دور و برش نیست تنها نیست . . . . . اون فرد شاید کسی باشه که داره باد معده شو خالی می کنه. لطفا مزاحمش نشید تا کارش تموم نشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواننده های رپ آمریکا و اروپا اگه بفهمن رپرهای ایرانی فقط در اعتراض به دوست دخترشون رپ میخونند ، کلن رپ رو کنار میذارن میرن سراغ آهنگهای بندری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین قسمت رفتن به کوهنوردی در صبح اون لحظه ایه که ….. بیدار میشی و میبینی خواب موندی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم پسره واسه روز پدر برای باباش جوراب خریده  . . . . . می فهمی جورااااااااب!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز وحشتناک تر از ین نیست که هنگام درس خواندن وقتی که خودکار تو دهنته یادت بیفته دیروز باهاش گوشتو پاک میکردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما یه بار خواستیم مزدوج شیم معلوم نشد چی شد,تفاضل مکعب دو جمله ای شدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون شماره یک حقوق بشر: هرکسی میتونه تو زندگیش هرگوهی که میخواد بخوره به شرطی که زندگی بقیه رو به گوه نکشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺎدي ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ از ﻳﻪ ﻣﺪت ﻃﻮلانی ﻋﺸﻘﺘﻮ ﺑﺒﻴﻨﻲ و ﺑﭙﺮي ﺑﻐﻠﺶ و ﺑﺒﻴﻨﻲ واﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ي روزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ازت دور ﺑﻮده ﺑﺮات لاك ﺧﺮﻳﺪه. عاشقتم عشقم مرد من روزت مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه وارد اتاق فرزندتون شدین و دیدین زوم کرده رو دکستاپ و داره بر بر نگاه میکنه  . . . . . . . . بدون سوال بزنین توی گوشش چون یه صفحه خیلی بدی رو همین الان بست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن برگ خزانم... إإإإ....!  گاو منو خورد، عجب حیوان نفهميه ! داشتم پست احساسی ميذاشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تا ده روز دیگه سریال فاطما گل تموم نشه . . . . زنگ میزنم 110 آدرس خونه ی خودمونو میدم میگم این خونه ماهواره داره... والا سرویس شدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر خانومی که وقتی میخندی رو لپت چال میشه خواستم بگم شما 6_0 از ما جلویین (: یه چیز دیگه لفطا اینقدر به چال گونت نناز آخه عزیز من اون قسمت صورتت فلجهههههههههه فلج میفهمی