بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آبادانیه مي گن: اگه رييس جمهور بشي اولين کاري که مي کني چيه؟ ميگه اول از همه دست خودم رو تو شرکت نفت بند مي کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشتيه و آبادانيه رو داشتن اعدام ميگردن رشتيه مثل بيد ميلرزيد . آبادانيه با خونسرديه تمام نگاهي کرد به رشتيه و گفت: کاکا مگه بار اولته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسیسه داشت خيار پوست ميكند هي مي گفت ياحضرت عباس توش موز باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آبادانيه خبر ميدن كه بابات مرده، ميگه: آخ جون... از فردا تريپ مشكي با عينک دودي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبادانیه میگه: دیشب آبادان زلزله 11 ریشتری اومد. رفیقش میگه: پس آبادان با خاك یكی شد دیگه؟ آبادانیه میگه: بع، ولك، مگه بچه‌ها گذاشتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خسیسه می‌گن با لوستر جمله بساز می‌گه: سه تا دوست دارم یکی از یکی لوستر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يه آباداني مي پرسند جمعيت آبادان چندنفره؟ميگه ولله با دهاتهاي اطرافش ۶۰-۷۰ميليوني ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خسیسه مي پرسن شيرين تر از عسل چي خوردي؟ مي گه ترشي مجاني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن میدونی احمق ترین خواننده کیه؟ میگه حبیب. بهش میگن خوب چرا؟ میگه:اخه داره گیتار میزنه میگه صدای دهل میاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میخواسته یك كبریت سوخته رو روشن كنه،هرچی میزده كبریت مادرمرده روشن نمیشده. رفیقش بهش میگه: بابا خوب شاید كبریتش خرابه! غضنفر میگه: نه بابا، همین پنج دقیقه پیش روشن شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزراییل میره سراغ حیف نون. حیف نون خودش رو میزنه به مردن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر کارت تلفن میخره، فوری میده براش پرس کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون رو میگیرن میگن پدر سوخته چرا پشت ماشینت نوشتی امام با سالاد ! میگه مگه چیه؟ از شما بهتره که مینویسین خدا با ماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون تلویزیون میخره بعد کنترلشو پس میاره به صاحب مغازه میگه بیا داداش این ماشین حساب توش بود ما حرومی بهمون نمیاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تصمیم میگیره عملیات تروریستی بر ضد آمریكا انجام بده ، خودشو با كایت میزنه به كاخ سفید ...... آمار كه میگیرن میبینن 100 نفر كشته شدن ..... كه99نفر از شدت خنده و 1 نفر هم خود غضنفر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون می گن چند وقته جوراباتو نشستی می گه لطف کنید سوال تاریخی نپرسین

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آبادانیه مي گن: اگه رييس جمهور بشي اولين کاري که مي کني چيه؟ ميگه اول از همه دست خودم رو تو شرکت نفت بند مي کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشتيه و آبادانيه رو داشتن اعدام ميگردن رشتيه مثل بيد ميلرزيد . آبادانيه با خونسرديه تمام نگاهي کرد به رشتيه و گفت: کاکا مگه بار اولته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسیسه داشت خيار پوست ميكند هي مي گفت ياحضرت عباس توش موز باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آبادانيه خبر ميدن كه بابات مرده، ميگه: آخ جون... از فردا تريپ مشكي با عينک دودي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبادانیه میگه: دیشب آبادان زلزله 11 ریشتری اومد. رفیقش میگه: پس آبادان با خاك یكی شد دیگه؟ آبادانیه میگه: بع، ولك، مگه بچه‌ها گذاشتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خسیسه می‌گن با لوستر جمله بساز می‌گه: سه تا دوست دارم یکی از یکی لوستر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يه آباداني مي پرسند جمعيت آبادان چندنفره؟ميگه ولله با دهاتهاي اطرافش ۶۰-۷۰ميليوني ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خسیسه مي پرسن شيرين تر از عسل چي خوردي؟ مي گه ترشي مجاني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن میدونی احمق ترین خواننده کیه؟ میگه حبیب. بهش میگن خوب چرا؟ میگه:اخه داره گیتار میزنه میگه صدای دهل میاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میخواسته یك كبریت سوخته رو روشن كنه،هرچی میزده كبریت مادرمرده روشن نمیشده. رفیقش بهش میگه: بابا خوب شاید كبریتش خرابه! غضنفر میگه: نه بابا، همین پنج دقیقه پیش روشن شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزراییل میره سراغ حیف نون. حیف نون خودش رو میزنه به مردن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر کارت تلفن میخره، فوری میده براش پرس کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون رو میگیرن میگن پدر سوخته چرا پشت ماشینت نوشتی امام با سالاد ! میگه مگه چیه؟ از شما بهتره که مینویسین خدا با ماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون تلویزیون میخره بعد کنترلشو پس میاره به صاحب مغازه میگه بیا داداش این ماشین حساب توش بود ما حرومی بهمون نمیاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تصمیم میگیره عملیات تروریستی بر ضد آمریكا انجام بده ، خودشو با كایت میزنه به كاخ سفید ...... آمار كه میگیرن میبینن 100 نفر كشته شدن ..... كه99نفر از شدت خنده و 1 نفر هم خود غضنفر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون می گن چند وقته جوراباتو نشستی می گه لطف کنید سوال تاریخی نپرسین