بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی از فانتزی های من اینه که بدونم هدف صدا سیما از ساخت شبکه افق چیه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس عزیز آقا -میثم - که تو بخش اس ام اس زیبا پست گذاشته بودی: ﺍﻧﯿﺸﺘﯿﻦ،ﻣﻌﺬﺭﺕ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻭﻟﯽ ... ﺭﺍﺯ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﺳﺖ  با عرض(ارز،عرز،عرذ،ارض)پوزش اون نیوتون بیچاره بود که جاذبه رو کشف کرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی شیخی به میان مریدان رفتندی و گفتندی: آیا می خواهید احکامی به شما بیاموزمدی تا در دنیا وآخرت سعادتمند شوندی مریدان یک صدا گفتندی:نه شیخ ضایع شدندی وداستان ما به فنا رفتندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هی میام از اشتباهاتم درس بگیرم ولی همش زندگی از جاهایی که نخوندم امتحان میگیره خععلی نامرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوست پسرم نداریم بیوفته بمیره بریم سر قبرش بقیه بگن خوش به سعادتش چه دوس دختر خوشگلی داشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته بود به مخاطب خاصم پیام دادم ” این همه استخوان در بدنم بود چرا دلم را شکستی ” آب دهنمو قورت نداده بودم جواب داد : بخدا دستام جون ندارن وگنه استخونات که هیچ گردنتو هم میشکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وارد صفحه 4جکم شدم دیدم پستم تایید شده رفتم بخونمش دیدم نوشته الکی مثلا تایید کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال اول ازدواجم اینقدر همسرمو دوس داشتم که میخاستم بخورمش! سال دوم افسوس خوردم که اون زمان که میتونستم چرا نخوردمش تموم بشه راحت شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست آن است که گیرد دست دوست. نه تو ی بی معرفت چاپلوس. همینجوری اومد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن توانستن است. ولی توانستن دلیل بر خواستن نیس چون بعضی جا ها زور پرزوره حواستون جمع باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکلات سنگی هم میتونست اسمارتیز شهههههه اماااااااا خستسسسسسس می فهمی خستههههههههههه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک مرگ مغزی بود  . . . . . . . . . . . . . هر روز قلبش را اهدا میکرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نميگیم جکای دهه هشتادیارو تایید نکنین فقط بی زحمت یه قسمت جدام براشون درست کنین :|  با این خاطره هاشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آياميدانيد ايرانيها بعد ازخروج ازايران به (ايرونى) تغييرشكل ميدهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمم اومده بهم میگه چرا تو سنجش دبیران بهم نمره 12 رو دادی ؟؟ منم گفتم من 12 ندادم شما خودتون 12 گرفتید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـ یهـــو مثــلن کودکـــِ درونــمو بــگیـرم مثــه سگـ بـزنــم، کودکـ آزاری محـــسوبـ میشـــه؟؟؟؟ خـــــــــــــیلی زر میزنــه آخــهـ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی از فانتزی های من اینه که بدونم هدف صدا سیما از ساخت شبکه افق چیه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس عزیز آقا -میثم - که تو بخش اس ام اس زیبا پست گذاشته بودی: ﺍﻧﯿﺸﺘﯿﻦ،ﻣﻌﺬﺭﺕ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻭﻟﯽ ... ﺭﺍﺯ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﺳﺖ  با عرض(ارز،عرز،عرذ،ارض)پوزش اون نیوتون بیچاره بود که جاذبه رو کشف کرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی شیخی به میان مریدان رفتندی و گفتندی: آیا می خواهید احکامی به شما بیاموزمدی تا در دنیا وآخرت سعادتمند شوندی مریدان یک صدا گفتندی:نه شیخ ضایع شدندی وداستان ما به فنا رفتندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هی میام از اشتباهاتم درس بگیرم ولی همش زندگی از جاهایی که نخوندم امتحان میگیره خععلی نامرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوست پسرم نداریم بیوفته بمیره بریم سر قبرش بقیه بگن خوش به سعادتش چه دوس دختر خوشگلی داشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته بود به مخاطب خاصم پیام دادم ” این همه استخوان در بدنم بود چرا دلم را شکستی ” آب دهنمو قورت نداده بودم جواب داد : بخدا دستام جون ندارن وگنه استخونات که هیچ گردنتو هم میشکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وارد صفحه 4جکم شدم دیدم پستم تایید شده رفتم بخونمش دیدم نوشته الکی مثلا تایید کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال اول ازدواجم اینقدر همسرمو دوس داشتم که میخاستم بخورمش! سال دوم افسوس خوردم که اون زمان که میتونستم چرا نخوردمش تموم بشه راحت شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست آن است که گیرد دست دوست. نه تو ی بی معرفت چاپلوس. همینجوری اومد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن توانستن است. ولی توانستن دلیل بر خواستن نیس چون بعضی جا ها زور پرزوره حواستون جمع باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکلات سنگی هم میتونست اسمارتیز شهههههه اماااااااا خستسسسسسس می فهمی خستههههههههههه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک مرگ مغزی بود  . . . . . . . . . . . . . هر روز قلبش را اهدا میکرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نميگیم جکای دهه هشتادیارو تایید نکنین فقط بی زحمت یه قسمت جدام براشون درست کنین :|  با این خاطره هاشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آياميدانيد ايرانيها بعد ازخروج ازايران به (ايرونى) تغييرشكل ميدهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمم اومده بهم میگه چرا تو سنجش دبیران بهم نمره 12 رو دادی ؟؟ منم گفتم من 12 ندادم شما خودتون 12 گرفتید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـ یهـــو مثــلن کودکـــِ درونــمو بــگیـرم مثــه سگـ بـزنــم، کودکـ آزاری محـــسوبـ میشـــه؟؟؟؟ خـــــــــــــیلی زر میزنــه آخــهـ