بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاپيتان واليبال آمريکا گفت شکست تيم ما با توجه به شرايط ميزباني تيم واليبال ايران عجيب نبود من از اين متعجب شدم که موقع پخش اذان در سالن،دوازده هزار نفر در سالن بودند ولي هيچکدام نرفتند نماز بخوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـَمـام حـَرفـهـای نـاگـفـتـه ام هـَمـیـن سـُکـُوتـ اسـتـ کـه مـی شـنـَوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه از دست میرود بگذار برود چیزی که به «التماس» آلوده باشد را نمیخواهم هر چه باشد حتی ……. «زندگی»………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بنده خدائی یه جسد می بره پزشکی قانونی. بهش میگن: چطور مرده؟  میگه: سم خورده. میگن: پس چرا زخمیه؟ میگه: آخه نمی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت میکنم هر شب ، تو هم امشب صدایم کن تو مغروری ، غرورت را فقط یک شب فدایم کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا میشود روزهایی که شبش خواب تو را دیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفت وقار و هیبت مرد، شوخی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا انگار آتیش تو رگمون جاریه و آروم آروم همه جامون رو میسوزنه؛ فقط باید منتظر بشینیم و بگیم این نیز بگذرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس ام اس رو به 4 دلیل برات می فرستم: 1- دوستت دارم 2- خیلی باحالی 3- به یادتم 4- ارزش زنگ زدن رو نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر چیز در دنیا بیشتر انس داری، زیادتر از آن بترس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز بهترین ساعتم رو شکستم ، چون لحظه های بی تو بودن را به رخم می کشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک کرده بودم کسی بین ماست ! حالا یقین دارم “من” بین دو نفر بودم ! چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسو را توفیق و کامیابی محال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی پاک بودن در فساد / آب ماندن در دمای انجماد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پُر است انقدر که گاهی اضافه اش از گوشه ای چشمانم می چکد! …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم جوری حرف می زنند که گویی همه چیز را میدانند اما اگر جرات داشته باشی و سئوالی بپرسی آنها هیچی چیز نمی دانند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاپيتان واليبال آمريکا گفت شکست تيم ما با توجه به شرايط ميزباني تيم واليبال ايران عجيب نبود من از اين متعجب شدم که موقع پخش اذان در سالن،دوازده هزار نفر در سالن بودند ولي هيچکدام نرفتند نماز بخوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـَمـام حـَرفـهـای نـاگـفـتـه ام هـَمـیـن سـُکـُوتـ اسـتـ کـه مـی شـنـَوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه از دست میرود بگذار برود چیزی که به «التماس» آلوده باشد را نمیخواهم هر چه باشد حتی ……. «زندگی»………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بنده خدائی یه جسد می بره پزشکی قانونی. بهش میگن: چطور مرده؟  میگه: سم خورده. میگن: پس چرا زخمیه؟ میگه: آخه نمی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت میکنم هر شب ، تو هم امشب صدایم کن تو مغروری ، غرورت را فقط یک شب فدایم کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا میشود روزهایی که شبش خواب تو را دیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفت وقار و هیبت مرد، شوخی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا انگار آتیش تو رگمون جاریه و آروم آروم همه جامون رو میسوزنه؛ فقط باید منتظر بشینیم و بگیم این نیز بگذرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس ام اس رو به 4 دلیل برات می فرستم: 1- دوستت دارم 2- خیلی باحالی 3- به یادتم 4- ارزش زنگ زدن رو نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر چیز در دنیا بیشتر انس داری، زیادتر از آن بترس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز بهترین ساعتم رو شکستم ، چون لحظه های بی تو بودن را به رخم می کشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک کرده بودم کسی بین ماست ! حالا یقین دارم “من” بین دو نفر بودم ! چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسو را توفیق و کامیابی محال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی پاک بودن در فساد / آب ماندن در دمای انجماد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پُر است انقدر که گاهی اضافه اش از گوشه ای چشمانم می چکد! …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم جوری حرف می زنند که گویی همه چیز را میدانند اما اگر جرات داشته باشی و سئوالی بپرسی آنها هیچی چیز نمی دانند . . .