بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو بر نیمه رسید ماه مبارک بیامد لطفی از رب تبارک شبر،نیکو خصال و ماه صورت کریم و اسوه در زهد و بلاغت . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان ماه برچیده شدن ، «بساط شیاطین» از عرصه زندگی اولاد آدم و حضور ملموس ملائک در اطراف «صائمین مشتاق شیدایی» است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان ماه مفروش کردن قدوم شب قدر با اشکهای شوق برای درک «زیباترین لحظهء حیات انسانی» است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز امشب حق صدایم کرده است وارد مهمانسرایم کرده است با همه نقصی که در من بوده است بازهم او دعوتم بنموده است حلول ماه مبارک رمضان بر مهمان ضیافت الهی مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو را غریب دیدم و غریبانه غریبت شدم تو را بخشنده پنداشتم و گناهکار شدم ! تو را وفادار دیدم و هر جا که رفتم بازگشتم تو را گرم دیدم و سردترین لحظه ها به سراغت آمدم تو مرا چه دیدی که وفادار ماندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عازم یک سفرم ، سفری دور به جایی نزدیک سفری از خود من تا به خودم مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدین این دخترای دم بخت میگن: من قصد ازدواج ندارم؟ یکی نیست بهشون بگه آخه عزیز من! ازدواج که قصد نمی خواد!! خواستگار می خواد که تو نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدین این پسرای دم بخت میگن: من قصد ازدواج ندارم؟ یکی نیست بهشون بگه آخه عزیز من! ازدواج که قصد نمی خواد!! پول می خواد که تو نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بخوان چون آهسته نوشتم ، بی پروا بخوان چون از خود نوشتم نزدیک کسی نخوان چون تنها نوشتم و از دل بخوان چون با دل نوشتم دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اپراتور اداره میگم لطفا شماره فلانی رو برام بگیر . میگه گرفتم وصل کنم؟ گفتم پَ نه پَ فوت کن , قطع کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان اسیر دل، دل اسیر دوست، دوست چه می داند، دل اسیر اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواهد زندگی ام راموقتا بدم دست آدمی دیگر و بگویم : تو بازی کن تا من برگردم . . . فقط  نسوزیها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعصاب چیست؟ چیزیست که هیچ کس ندارد ولی توقع دارند که تو داشته باشی! توقع چیست؟ چیزیست که همه دارند و تو نباید داشته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قناعت پیشه کردن، از عزت نفس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر: احمد! اگر من به تو ۱۰ تابادام بدهم که آنها را به طورمساوی با جواد تقسیم کنی چند تا به او می دهی احمد: سه تا! مادر: ببینم! مگر توحساب کردن بلد نیستی؟ احمد: چرا مامان من بلدم، ولی جوادکه بلد نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا چون جان شیرین دوست میدارم که چون دریا دلت پاک است سلامت میکنم ای عشق سلامت میکنم ای دردانه نایاب برایم بهترینی تو. صبح بارون خورده ات عاشقانه باد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو بر نیمه رسید ماه مبارک بیامد لطفی از رب تبارک شبر،نیکو خصال و ماه صورت کریم و اسوه در زهد و بلاغت . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان ماه برچیده شدن ، «بساط شیاطین» از عرصه زندگی اولاد آدم و حضور ملموس ملائک در اطراف «صائمین مشتاق شیدایی» است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان ماه مفروش کردن قدوم شب قدر با اشکهای شوق برای درک «زیباترین لحظهء حیات انسانی» است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز امشب حق صدایم کرده است وارد مهمانسرایم کرده است با همه نقصی که در من بوده است بازهم او دعوتم بنموده است حلول ماه مبارک رمضان بر مهمان ضیافت الهی مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو را غریب دیدم و غریبانه غریبت شدم تو را بخشنده پنداشتم و گناهکار شدم ! تو را وفادار دیدم و هر جا که رفتم بازگشتم تو را گرم دیدم و سردترین لحظه ها به سراغت آمدم تو مرا چه دیدی که وفادار ماندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عازم یک سفرم ، سفری دور به جایی نزدیک سفری از خود من تا به خودم مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدین این دخترای دم بخت میگن: من قصد ازدواج ندارم؟ یکی نیست بهشون بگه آخه عزیز من! ازدواج که قصد نمی خواد!! خواستگار می خواد که تو نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدین این پسرای دم بخت میگن: من قصد ازدواج ندارم؟ یکی نیست بهشون بگه آخه عزیز من! ازدواج که قصد نمی خواد!! پول می خواد که تو نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بخوان چون آهسته نوشتم ، بی پروا بخوان چون از خود نوشتم نزدیک کسی نخوان چون تنها نوشتم و از دل بخوان چون با دل نوشتم دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اپراتور اداره میگم لطفا شماره فلانی رو برام بگیر . میگه گرفتم وصل کنم؟ گفتم پَ نه پَ فوت کن , قطع کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان اسیر دل، دل اسیر دوست، دوست چه می داند، دل اسیر اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواهد زندگی ام راموقتا بدم دست آدمی دیگر و بگویم : تو بازی کن تا من برگردم . . . فقط  نسوزیها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعصاب چیست؟ چیزیست که هیچ کس ندارد ولی توقع دارند که تو داشته باشی! توقع چیست؟ چیزیست که همه دارند و تو نباید داشته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قناعت پیشه کردن، از عزت نفس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر: احمد! اگر من به تو ۱۰ تابادام بدهم که آنها را به طورمساوی با جواد تقسیم کنی چند تا به او می دهی احمد: سه تا! مادر: ببینم! مگر توحساب کردن بلد نیستی؟ احمد: چرا مامان من بلدم، ولی جوادکه بلد نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا چون جان شیرین دوست میدارم که چون دریا دلت پاک است سلامت میکنم ای عشق سلامت میکنم ای دردانه نایاب برایم بهترینی تو. صبح بارون خورده ات عاشقانه باد.