بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دخترا یه طرح گذاشتیم … کلیپس ها رو اهدا کنیم به پسرا! بنده خداها این قدر ریش هاشون بلند شده نمیدونن باهاش چی کار کنن!! این جوری میتونن ریش هاشونو با کلیپس جمع کنن ببندن به موهاشون..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر تنهایی نباش تنهایی خودش تنهاست تنها به فکر کسی باش که بی تو تنهاست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم ناگهان تو تنها قرار زندگی ام شدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت افسوس می خورم برای تمام روزهایی که بی تو… گذشتند و تمام شب هایی که با تو… نمی گذرند! می بینی دلبندم؟ هنوز رویایت تمام زندگی من است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هوس میکنم در آغوشت حل شوم! باهمه سردیت هنوز برایم گرمترین حس دنیایی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی که دلش تنگ نمیشه نگید: دلم برات تنگه پاسخ همیشه یا لبخند است یا تو لطف داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه یکی بیاد عاشق من بشه؟ بعد ولم کنه!! چندتا پست غمگین دارم خعلی باکلاسه!!! مونده رو دستم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز پشت پنجره‌ام در پیاده‌ رو هرکه می‌پیچد توی کوچه تویی فقط به خانه‌ام نمی‌آیی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که باشی از نقاشیـاتـم مـی تـونـن به روحیـاتـ و درونیـاتتــ پـی ببـرن بـزرگـــــ کـه مـی شــی حتـی از حرفــاتــم نمـی فهمــــنــــــــــــ تــوی دلــتــــ چه خبـــره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چی زنگ میزنم تلفنت نمیگیره مثل اینکه جات خرابه… به مامانت بگو جاتو عوض کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی دلم را با جذابیت نگاهت پاک کردی خونه قلبم رو از غمها شستی… حالا که داری زحمت میکشی روی این میز هم یه دستمال بکش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا می خوام توی زندگی موانع رو از سر راهت برداره … چون خر نمی تونه مثله اسب از روی موانع بپره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستگار اومده برام خواهر پسره میگه برادر ما اولین بارشه میاد خواستگاری واسه همین خجالتیه مامان بزرگ منم واسه بازار گرمی میگه دختر ما هم اولین باره واسش خواستگار میاد فک و فامیله داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیام خدا را خوب دریافت نکردید به “فرستنده ها” دست نزنید “گیرنده ها” را تنظیم کنید*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب رویی که دیدی عاشق رویش مشو نقش او بر دل نگه دار عاشق نقاش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد اما حتمی است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دخترا یه طرح گذاشتیم … کلیپس ها رو اهدا کنیم به پسرا! بنده خداها این قدر ریش هاشون بلند شده نمیدونن باهاش چی کار کنن!! این جوری میتونن ریش هاشونو با کلیپس جمع کنن ببندن به موهاشون..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر تنهایی نباش تنهایی خودش تنهاست تنها به فکر کسی باش که بی تو تنهاست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم ناگهان تو تنها قرار زندگی ام شدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت افسوس می خورم برای تمام روزهایی که بی تو… گذشتند و تمام شب هایی که با تو… نمی گذرند! می بینی دلبندم؟ هنوز رویایت تمام زندگی من است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هوس میکنم در آغوشت حل شوم! باهمه سردیت هنوز برایم گرمترین حس دنیایی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی که دلش تنگ نمیشه نگید: دلم برات تنگه پاسخ همیشه یا لبخند است یا تو لطف داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه یکی بیاد عاشق من بشه؟ بعد ولم کنه!! چندتا پست غمگین دارم خعلی باکلاسه!!! مونده رو دستم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز پشت پنجره‌ام در پیاده‌ رو هرکه می‌پیچد توی کوچه تویی فقط به خانه‌ام نمی‌آیی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که باشی از نقاشیـاتـم مـی تـونـن به روحیـاتـ و درونیـاتتــ پـی ببـرن بـزرگـــــ کـه مـی شــی حتـی از حرفــاتــم نمـی فهمــــنــــــــــــ تــوی دلــتــــ چه خبـــره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چی زنگ میزنم تلفنت نمیگیره مثل اینکه جات خرابه… به مامانت بگو جاتو عوض کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی دلم را با جذابیت نگاهت پاک کردی خونه قلبم رو از غمها شستی… حالا که داری زحمت میکشی روی این میز هم یه دستمال بکش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا می خوام توی زندگی موانع رو از سر راهت برداره … چون خر نمی تونه مثله اسب از روی موانع بپره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستگار اومده برام خواهر پسره میگه برادر ما اولین بارشه میاد خواستگاری واسه همین خجالتیه مامان بزرگ منم واسه بازار گرمی میگه دختر ما هم اولین باره واسش خواستگار میاد فک و فامیله داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیام خدا را خوب دریافت نکردید به “فرستنده ها” دست نزنید “گیرنده ها” را تنظیم کنید*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب رویی که دیدی عاشق رویش مشو نقش او بر دل نگه دار عاشق نقاش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد اما حتمی است