بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی فرش دلم جوهری از عشق توریخت آمدم پاک کنم بدتر شد خلاصه با اون عشقت ر..دی به فرش ما رفت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نگاهی هرس کن علف های هرز دلتنگی ام را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته مهربون از آسمون اومد پایین و گفت: ازین دنیا چی می خوای تا برات برآورده کنم ! گفتم: اونی که داره این اس ام اس رو می خونه گفت: نگفتم که تمومه دنیا رو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه سرو و نه باغ و نه چمن می خواهم نه لاله نه گل نه نسترن می خواهم خواهم ز خدای خویش کنجی خلوت من باشم و آن کسی که من می خواهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سخت است تو آسان بگیر زندگی درد است تو درمان بگیر زندگی مار است تو جانش بگیر زندگی جام است تو کامش بگیر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای داد دوباره کار دل مشکل شد نتوان ز حال دل غافل شد عشقی که به چند خون دل حاصل شد پامال سبکسران سنگین دل شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دفعه به یه آبادانی می گن با مخابرات جمله بساز آبادانی گفت مخا برات برقصُم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه نفر میگن با صداقت جمله بساز میگه : داشتم با تلفن حرف می زدم صدا قطع شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با لوبیا عدس جمله بساز میگه کوچولو بیا ادس من ناراحتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اسمال آقا گفتن با ترکیه یه جمله بساز! میگه: از من خرتر کیه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه نفر میگن که با مناجات جمله بساز میگه: مونا جاتو انداختم بیا بخواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی میگن با جام جم جمله بساز میگه مامان پاشو جام و جم کن… به همون نفرمیگن با عدس جمله بساز میگه خانوما آقایون همگی آ آ آ دس دس دس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه بابایی میگن با مینا و تینا جمله بساز میگه: ما میریم خونه عممینا (عمم اینا) ، شما هم برید خونه عمتینا (عمت اینا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی کلمه Love L : لیوان O : اُربیت (نوعی آدامس) V : ول کن بابا حال داریE : انرژی هسته ای حق مسلم ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار به یه نفر میگن با نخود جمله بساز ؛ میگه بلد نیستم. خب چیه مگه حتما باید بلد باشه!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: با باقی جمله بساز میگه: ما دیشب کوبیده خوردیم میگن باقیش کو؟ میگه: تو یخچاله

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی فرش دلم جوهری از عشق توریخت آمدم پاک کنم بدتر شد خلاصه با اون عشقت ر..دی به فرش ما رفت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نگاهی هرس کن علف های هرز دلتنگی ام را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته مهربون از آسمون اومد پایین و گفت: ازین دنیا چی می خوای تا برات برآورده کنم ! گفتم: اونی که داره این اس ام اس رو می خونه گفت: نگفتم که تمومه دنیا رو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه سرو و نه باغ و نه چمن می خواهم نه لاله نه گل نه نسترن می خواهم خواهم ز خدای خویش کنجی خلوت من باشم و آن کسی که من می خواهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سخت است تو آسان بگیر زندگی درد است تو درمان بگیر زندگی مار است تو جانش بگیر زندگی جام است تو کامش بگیر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای داد دوباره کار دل مشکل شد نتوان ز حال دل غافل شد عشقی که به چند خون دل حاصل شد پامال سبکسران سنگین دل شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دفعه به یه آبادانی می گن با مخابرات جمله بساز آبادانی گفت مخا برات برقصُم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه نفر میگن با صداقت جمله بساز میگه : داشتم با تلفن حرف می زدم صدا قطع شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با لوبیا عدس جمله بساز میگه کوچولو بیا ادس من ناراحتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اسمال آقا گفتن با ترکیه یه جمله بساز! میگه: از من خرتر کیه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه نفر میگن که با مناجات جمله بساز میگه: مونا جاتو انداختم بیا بخواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی میگن با جام جم جمله بساز میگه مامان پاشو جام و جم کن… به همون نفرمیگن با عدس جمله بساز میگه خانوما آقایون همگی آ آ آ دس دس دس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه بابایی میگن با مینا و تینا جمله بساز میگه: ما میریم خونه عممینا (عمم اینا) ، شما هم برید خونه عمتینا (عمت اینا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی کلمه Love L : لیوان O : اُربیت (نوعی آدامس) V : ول کن بابا حال داریE : انرژی هسته ای حق مسلم ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار به یه نفر میگن با نخود جمله بساز ؛ میگه بلد نیستم. خب چیه مگه حتما باید بلد باشه!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: با باقی جمله بساز میگه: ما دیشب کوبیده خوردیم میگن باقیش کو؟ میگه: تو یخچاله