بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا نباشد این جدایی ها، کس نداند قدر یاران را، کویر خشک می داند، بهای قطره باران را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم بمیرم و سیاه پوشت کنم، دوست ندارم بمانم و فراموشت کنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما می رویم، عشق می ماند، پس عاشق باش تا بمانی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زائیده ی تنهایی است و تنهایی نیز زائیده ی عشق!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوترم، لانه ی من بام توست، کجا روم؟ مرغ دلم رام توست، پادشه کشور عشقم ولی، نگین انگشتری ام نام توست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم هر کسی که باشی خوش به حال روزگارش، آخه پاییز و زمستونش میشه رنگ بهارش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو ، مردن بهانه نمی خواهد ، وقت نبودنت خود مرگیست برای خودش  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی   من یه موبایل دارم که صدای زنگش رو یادم نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! من را در برابر بعضی از دوستانم محافظت کن   خودم از عهده تمام دشمنانم بر میآیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فرغون میره بالای ساختمون میگه : تا به من نگید پژو پایین نمیام...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامت زیبا ، مرامت بی همتا ، دوستیمون پا برجا ، به یادتم همه جا..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو میره نون وایی می پرسه این نونا چنده  شاطر بهش قیمت میده یارو میگه حالا ما بریم یه دوری بزنیم، مزاحم میشیم دوباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک سؤال به سئوالات مراسم ازدواج اضافه شد: عروس خانم روزانه  چه مقدار نان می‌خورند!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان سوم جایی است که در آن کنجد روی نان بربری ” آپشن ” محسوب می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی فرش دلم جوهری از عشق توریخت آمدم پاک کنم بدتر شد خلاصه با اون عشقت ر..دی به فرش ما رفت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــچه پـــررو کیست ؟ موجودی بسیار محترم که حجم حرفهایش از دوبرابر مساحت دهانش نیز بیشتر است!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا نباشد این جدایی ها، کس نداند قدر یاران را، کویر خشک می داند، بهای قطره باران را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم بمیرم و سیاه پوشت کنم، دوست ندارم بمانم و فراموشت کنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما می رویم، عشق می ماند، پس عاشق باش تا بمانی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زائیده ی تنهایی است و تنهایی نیز زائیده ی عشق!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوترم، لانه ی من بام توست، کجا روم؟ مرغ دلم رام توست، پادشه کشور عشقم ولی، نگین انگشتری ام نام توست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم هر کسی که باشی خوش به حال روزگارش، آخه پاییز و زمستونش میشه رنگ بهارش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو ، مردن بهانه نمی خواهد ، وقت نبودنت خود مرگیست برای خودش  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی   من یه موبایل دارم که صدای زنگش رو یادم نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! من را در برابر بعضی از دوستانم محافظت کن   خودم از عهده تمام دشمنانم بر میآیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فرغون میره بالای ساختمون میگه : تا به من نگید پژو پایین نمیام...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامت زیبا ، مرامت بی همتا ، دوستیمون پا برجا ، به یادتم همه جا..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو میره نون وایی می پرسه این نونا چنده  شاطر بهش قیمت میده یارو میگه حالا ما بریم یه دوری بزنیم، مزاحم میشیم دوباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک سؤال به سئوالات مراسم ازدواج اضافه شد: عروس خانم روزانه  چه مقدار نان می‌خورند!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان سوم جایی است که در آن کنجد روی نان بربری ” آپشن ” محسوب می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی فرش دلم جوهری از عشق توریخت آمدم پاک کنم بدتر شد خلاصه با اون عشقت ر..دی به فرش ما رفت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــچه پـــررو کیست ؟ موجودی بسیار محترم که حجم حرفهایش از دوبرابر مساحت دهانش نیز بیشتر است!