بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلایی تر از آنیم که بیرنگ بمیریم. سرخآبی نبودیم که با ننگ بمیریم. تقصیر نود هست که اینگونه غریبیم شاید که خدا خواست سپاهانی بمیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم معروف شدی ! انقدر که یه شبکه مــــــاهــــــــ.واره ای از زندگیت فیلم برداری کرده و پخش میکنه اسم شبکه اش هم اینه animals tv !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشت به این خوبی ، بهش میگن سویا   . . . . . چیه؟توقع داری تو این بازار کــساد اس ام اس که یا قطعه یا تحریم من اس ام اس جدید داشته باشم؟ ایششششش مردم چه توقع هایی دارن از آدم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن از چه لبی خوشت میاد؟ میگه از لب جوب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام گفت : عشق كشكه ! منم جواب دادم : زندگی هم آشه ، بدون كشك بی مزه میشه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر سوار مترو میشه تفنگ در میاره به راننده مترو میگه برو دبی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو شاخه گل ، دو جام مستی به قربانم بری هرجا که هستی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتم عاشقتم ؛ اگه گفتم دیوونتم اگه گفتم فقط تو رو می خوام   داشتم خواب براد پیت رو می دیدم ! توهم فانتزی نزنی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همسفر عشق شدی... قربونت کرایه ما رو هم حساب کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمین عشقی نیست که زمینت نزند، آسمان را دریاب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن عاشقا عشقشون رو زیبا می بینن. این دفعه که دیدمت خیلی زیبا شده بودی. نمی دونم تو هر دفعه داری زیباتر میشی یا من عاشقتر؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره با باباش رفته بیرون پلیس پدره رو گرفته گفته خانم کی باشن ؟:)) دختراااااااااااا لاییییییییییک یادتون نرهههههههههههههه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزا خبری از شاخا نیست .. انگار ب ارواح جدشون معدلشون نبود در حدشون!! وموبایلاشون رفته از دستشون!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خود هیچم را در مخرج کسر تـــــــــــــــــو می گذارم .. با تو که باشم ... عشق من بی نهایت می شود ....  به دل نگیرین !!!!!!!! آثار خرخونیه *^_^*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نکنین فقط تو ایرانه که ملت از درخت توت آویزون میشنا !! . . . . . . . . . . من تو اروپا و آمریکا هم دیدم ایرانیا از درخت توت آویزونن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر میگه :سکوتم را ندانستی ، نگاهم را نفهمیدی نگفتم گفتنی ها را تو هم هرگز نپرسیدی... . . . . . ._کاملا مشخصه طرفش آدم بیشعوری بوده...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلایی تر از آنیم که بیرنگ بمیریم. سرخآبی نبودیم که با ننگ بمیریم. تقصیر نود هست که اینگونه غریبیم شاید که خدا خواست سپاهانی بمیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم معروف شدی ! انقدر که یه شبکه مــــــاهــــــــ.واره ای از زندگیت فیلم برداری کرده و پخش میکنه اسم شبکه اش هم اینه animals tv !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشت به این خوبی ، بهش میگن سویا   . . . . . چیه؟توقع داری تو این بازار کــساد اس ام اس که یا قطعه یا تحریم من اس ام اس جدید داشته باشم؟ ایششششش مردم چه توقع هایی دارن از آدم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن از چه لبی خوشت میاد؟ میگه از لب جوب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام گفت : عشق كشكه ! منم جواب دادم : زندگی هم آشه ، بدون كشك بی مزه میشه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر سوار مترو میشه تفنگ در میاره به راننده مترو میگه برو دبی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو شاخه گل ، دو جام مستی به قربانم بری هرجا که هستی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتم عاشقتم ؛ اگه گفتم دیوونتم اگه گفتم فقط تو رو می خوام   داشتم خواب براد پیت رو می دیدم ! توهم فانتزی نزنی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همسفر عشق شدی... قربونت کرایه ما رو هم حساب کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمین عشقی نیست که زمینت نزند، آسمان را دریاب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن عاشقا عشقشون رو زیبا می بینن. این دفعه که دیدمت خیلی زیبا شده بودی. نمی دونم تو هر دفعه داری زیباتر میشی یا من عاشقتر؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره با باباش رفته بیرون پلیس پدره رو گرفته گفته خانم کی باشن ؟:)) دختراااااااااااا لاییییییییییک یادتون نرهههههههههههههه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزا خبری از شاخا نیست .. انگار ب ارواح جدشون معدلشون نبود در حدشون!! وموبایلاشون رفته از دستشون!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خود هیچم را در مخرج کسر تـــــــــــــــــو می گذارم .. با تو که باشم ... عشق من بی نهایت می شود ....  به دل نگیرین !!!!!!!! آثار خرخونیه *^_^*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نکنین فقط تو ایرانه که ملت از درخت توت آویزون میشنا !! . . . . . . . . . . من تو اروپا و آمریکا هم دیدم ایرانیا از درخت توت آویزونن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر میگه :سکوتم را ندانستی ، نگاهم را نفهمیدی نگفتم گفتنی ها را تو هم هرگز نپرسیدی... . . . . . ._کاملا مشخصه طرفش آدم بیشعوری بوده...