بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواستم تصویر با تو بودن را طراحی کنم دیدم فاصله میان ما در ورق جا نمی شود کمی جلو تر بیا ، هوای آن دارم که با تو بودن را لمس کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی در نهایت بی حوصلگیش و کلافگیش وقتی صداش کردی بگه جانم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارها به تو گفته ام: چشم ها برای نگاه کردن است ولی ... تو هرروز با آن ها .. حادثه ها می آفرینی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخواد ببیندت کسی که بخواد باهات باشه دنبال وقت خالی نیست! وقتش رو برات خالی می کنه! به شرطی که واقعا دوستت داشته باشه آدم ها رو از روی زمان بندی هاشون بشناس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هم که فاصله گرفتیم ، هر دو به یک احساس رسیدیم تو به فراغت و من به فراقت یک "حرف" که اهمیتی ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند هایم بزرگ ترین دروغ دنیا هستند وقتی که تو نباشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ می شوند ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺍﮔﺮ تصمیم ﺑﺮگشت ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چیز غریبی نیست ، عزیزکم! تنها همین است که تو دلت بگیرد و من هم نفسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخشید مهرتون تو دلم جا مونده بود گفتم اس ام ای بدم یه وقت دنبالش نگردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها برنامه ای که تکرارش آرزوی من است پخش زنده نگاه توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که داشتند عشق و حال را تقسیم می کردند عشق را به من دادند و حالش را به تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد تو روزگارت / تو بهار موندگارت / من باشم دار و ندارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو این دنیا سه تا دوست دارم خورشید ؛ ماه و تو اولی رو واسه روزام دومی رو واسه شبام ولی تو رو واسه واسه تک تک لحظه هام می خوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز از می چشمان سیاهت مستم باخبر باش که هر لحظه به یادت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من آزرده مشو ؛ می روم از خانه تو ؛ قبل رفتن تو بدان عاشق و بی تقصیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کی به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواستم تصویر با تو بودن را طراحی کنم دیدم فاصله میان ما در ورق جا نمی شود کمی جلو تر بیا ، هوای آن دارم که با تو بودن را لمس کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی در نهایت بی حوصلگیش و کلافگیش وقتی صداش کردی بگه جانم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارها به تو گفته ام: چشم ها برای نگاه کردن است ولی ... تو هرروز با آن ها .. حادثه ها می آفرینی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخواد ببیندت کسی که بخواد باهات باشه دنبال وقت خالی نیست! وقتش رو برات خالی می کنه! به شرطی که واقعا دوستت داشته باشه آدم ها رو از روی زمان بندی هاشون بشناس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هم که فاصله گرفتیم ، هر دو به یک احساس رسیدیم تو به فراغت و من به فراقت یک "حرف" که اهمیتی ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند هایم بزرگ ترین دروغ دنیا هستند وقتی که تو نباشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ می شوند ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺍﮔﺮ تصمیم ﺑﺮگشت ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چیز غریبی نیست ، عزیزکم! تنها همین است که تو دلت بگیرد و من هم نفسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخشید مهرتون تو دلم جا مونده بود گفتم اس ام ای بدم یه وقت دنبالش نگردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها برنامه ای که تکرارش آرزوی من است پخش زنده نگاه توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که داشتند عشق و حال را تقسیم می کردند عشق را به من دادند و حالش را به تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد تو روزگارت / تو بهار موندگارت / من باشم دار و ندارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو این دنیا سه تا دوست دارم خورشید ؛ ماه و تو اولی رو واسه روزام دومی رو واسه شبام ولی تو رو واسه واسه تک تک لحظه هام می خوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز از می چشمان سیاهت مستم باخبر باش که هر لحظه به یادت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من آزرده مشو ؛ می روم از خانه تو ؛ قبل رفتن تو بدان عاشق و بی تقصیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کی به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه