بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار دنیا را ببین ! تپش های قلبم هم شده مثل تبلیغ پفیلا ! یکی واسه تو ! یکی واسه من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگه از چشم افتادي . منظورم رو که مي فهمي؟ .............. صاف افتادي وسط قلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که میگفت دوستم دارد، عاشقی نبود که به عشق دیدار من آمده باشد فقط یک رهگذر بود، رهگذری که روی برگ های خشک پاییزی قدم بر می داشت صدای خش خش برگ ها همان آوازی بود که من گمان می کردم میگوید: دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر هنگام خداحافظی انرژی بزرگی از من می گیرد تا در پیش چشمانت اشک از گونه هایم سرازیر نگردد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتی است که در پی یک کلیک راست می گردم می خواهم از خودم یک کپی بگیرم تا در کنار خودم paste کنم بس که تنهایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این آماری که اعلام کرده اند اعتراض دارم . . . جمعیت دنیای من فقط دو نفـــر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین حس هنگامی به آدمی دست می دهد که پیشانی کسی را که قلبش به نام وی سند خورده را ببوسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر موقعی که دلت شکست همیشه خودت تیکه هاشو جمع کن تا هیچ کس منت دستای زخمیشو رو سرت نذاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سکوت خدا را در برابر عبادت خود دیدی، نگو خداوند با من قهر کرده است. او به همه چیز فرمان سکوت داده، سکوت... تا حرف دل تو را گوش دهد... تا همه ساکت باشند و تو بگویی پس معطل نکن، بگو هر آن چه باید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"زندگی" بـه من یاد داد... این را به من آموخت آدمها نـه " دروغ " می گویند نه زیر " حرفشان " می زنند . اگر " چیزی " را بیان می کنند . . . صرفا "حس آن ها" درهمان لحظه است هرگز رو آن " حساب " نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها... مانند شیشه هستم… زود میشکنم…. اما……؟!؟! تیزم، بد می برم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم! لباسم را بالا بزن… کمر من را دیدی؟ نترس چیزی نیست…! اینها فقط جای زخم هستند، من نفهمیدم در رفاقت چه شد! “تو مواظب باش”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزان تر از آنچه گمان می بری بودی ؛ امـــا واسه من... گـــــران تمــام شــــدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه آید به سرم باز بگویم گذرد وای از این عمر که با “میگذرد” میگذرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گرم است ، مزاحم تو نمى شوم اما یادت باشد حرارت سرگرمی های تو وجودم را مى سوزاند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد هم که باشی زمانی که دستان عشقت را می گیری تازه به این قضیه پی می بری که مردانگی در میان دستان یک زن احساس می شود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار دنیا را ببین ! تپش های قلبم هم شده مثل تبلیغ پفیلا ! یکی واسه تو ! یکی واسه من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگه از چشم افتادي . منظورم رو که مي فهمي؟ .............. صاف افتادي وسط قلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که میگفت دوستم دارد، عاشقی نبود که به عشق دیدار من آمده باشد فقط یک رهگذر بود، رهگذری که روی برگ های خشک پاییزی قدم بر می داشت صدای خش خش برگ ها همان آوازی بود که من گمان می کردم میگوید: دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر هنگام خداحافظی انرژی بزرگی از من می گیرد تا در پیش چشمانت اشک از گونه هایم سرازیر نگردد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتی است که در پی یک کلیک راست می گردم می خواهم از خودم یک کپی بگیرم تا در کنار خودم paste کنم بس که تنهایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این آماری که اعلام کرده اند اعتراض دارم . . . جمعیت دنیای من فقط دو نفـــر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین حس هنگامی به آدمی دست می دهد که پیشانی کسی را که قلبش به نام وی سند خورده را ببوسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر موقعی که دلت شکست همیشه خودت تیکه هاشو جمع کن تا هیچ کس منت دستای زخمیشو رو سرت نذاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سکوت خدا را در برابر عبادت خود دیدی، نگو خداوند با من قهر کرده است. او به همه چیز فرمان سکوت داده، سکوت... تا حرف دل تو را گوش دهد... تا همه ساکت باشند و تو بگویی پس معطل نکن، بگو هر آن چه باید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"زندگی" بـه من یاد داد... این را به من آموخت آدمها نـه " دروغ " می گویند نه زیر " حرفشان " می زنند . اگر " چیزی " را بیان می کنند . . . صرفا "حس آن ها" درهمان لحظه است هرگز رو آن " حساب " نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها... مانند شیشه هستم… زود میشکنم…. اما……؟!؟! تیزم، بد می برم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم! لباسم را بالا بزن… کمر من را دیدی؟ نترس چیزی نیست…! اینها فقط جای زخم هستند، من نفهمیدم در رفاقت چه شد! “تو مواظب باش”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزان تر از آنچه گمان می بری بودی ؛ امـــا واسه من... گـــــران تمــام شــــدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه آید به سرم باز بگویم گذرد وای از این عمر که با “میگذرد” میگذرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گرم است ، مزاحم تو نمى شوم اما یادت باشد حرارت سرگرمی های تو وجودم را مى سوزاند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد هم که باشی زمانی که دستان عشقت را می گیری تازه به این قضیه پی می بری که مردانگی در میان دستان یک زن احساس می شود