بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک ها با اینکه افرادشون خیلی زیاده باز هم هم رو میشناسند اما نمیدونم توی دنیا چند تا مثل من هست که تو منو فراموش کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک رنگ بمان ... حتی اگر جایی هستی که ... آدم ها برای پر رنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین هم برای من کافی است . . .  هنگامی که یک قاصدکی را فوت می کنی و بوی عطر نفس هایت به مشامم می رسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو تعادل دنیــا را بر هم می زند  . . . . تو بخنــد . . . . . من دنیا را از نو می سازم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حکایتی است زیبا . . . شب را می گویم . . . آدمی را به این وادار می کند که به عزیزانش فکر کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی یک بار هم نتونستم درست حسابی دعوا کنم باهاش ... وسط دعوا همش می زنم زیر گریه میرم تو بغلش فوشش میدم !! میگه : دیوونه ای بخدا آره دیوونه ام دیوونه تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسی زیباتر از این اصن وجود نداره که وقتی قهری باهاش.... نصف های شب یک هو یک اس ام اس ازش بیاد که نوشته : اصلا معلوم هست چرا این وقت شب بغل من خالیه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی کوتاه و مختصر بهت میگم که " دوست دارم " اما از دوست داشتنت کوتاه نمیام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا به معنای واقعی عشق فک کردی ؟ ؟ ؟ معنی واقعی عشق اینه که بهت میگه : یا یه راهی پیدا می کنیم که با هم باشیم . . . یا یه راهی می سازیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار هم بودن نهایت زندگی نیست!!! زندگی کردن معنی های زیباتری هم دارد!!! همین که بخاطر این که اذیتش نکنی کنار می کشی، شاید که نه،قطعا زیبا ترین لحظه زندگی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز جلوی آدم تنها از عشقت صحبت نکن از این که همیشه با همید این که باهم میرید بـیـرون از این که بـاهم خوش میگذرونید از این که باهم خاطره میسازید هیچی نگو آخه می دونی!بـغـض آدم تنهـا، از اشک یتیم بدتره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا خيلي واسه آدم سخته که کسی رو دوستش داشته باشي ولي اون تو رو داداشي صدا کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که همه وجودمان به هم گره می خورد قرار نبود طوفان بیاید و برگ برگ بریزیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگیجه بهانه بود میخواستم با همه وجودم احساس کنم محل تکیه من تویی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــن، بدون تــو زنـده هستم ولـی یـــه زنده بــــه گـــور!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامی گل های قرمز دنیا مال تو و تمامی گل های سفید مال من، اگر تو فراموشم کردی گل های قرمزت پرپر بشود و اگر من فراموشت کردم گل های سفید کفنم شود!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک ها با اینکه افرادشون خیلی زیاده باز هم هم رو میشناسند اما نمیدونم توی دنیا چند تا مثل من هست که تو منو فراموش کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک رنگ بمان ... حتی اگر جایی هستی که ... آدم ها برای پر رنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین هم برای من کافی است . . .  هنگامی که یک قاصدکی را فوت می کنی و بوی عطر نفس هایت به مشامم می رسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو تعادل دنیــا را بر هم می زند  . . . . تو بخنــد . . . . . من دنیا را از نو می سازم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حکایتی است زیبا . . . شب را می گویم . . . آدمی را به این وادار می کند که به عزیزانش فکر کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی یک بار هم نتونستم درست حسابی دعوا کنم باهاش ... وسط دعوا همش می زنم زیر گریه میرم تو بغلش فوشش میدم !! میگه : دیوونه ای بخدا آره دیوونه ام دیوونه تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسی زیباتر از این اصن وجود نداره که وقتی قهری باهاش.... نصف های شب یک هو یک اس ام اس ازش بیاد که نوشته : اصلا معلوم هست چرا این وقت شب بغل من خالیه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی کوتاه و مختصر بهت میگم که " دوست دارم " اما از دوست داشتنت کوتاه نمیام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا به معنای واقعی عشق فک کردی ؟ ؟ ؟ معنی واقعی عشق اینه که بهت میگه : یا یه راهی پیدا می کنیم که با هم باشیم . . . یا یه راهی می سازیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار هم بودن نهایت زندگی نیست!!! زندگی کردن معنی های زیباتری هم دارد!!! همین که بخاطر این که اذیتش نکنی کنار می کشی، شاید که نه،قطعا زیبا ترین لحظه زندگی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز جلوی آدم تنها از عشقت صحبت نکن از این که همیشه با همید این که باهم میرید بـیـرون از این که بـاهم خوش میگذرونید از این که باهم خاطره میسازید هیچی نگو آخه می دونی!بـغـض آدم تنهـا، از اشک یتیم بدتره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا خيلي واسه آدم سخته که کسی رو دوستش داشته باشي ولي اون تو رو داداشي صدا کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که همه وجودمان به هم گره می خورد قرار نبود طوفان بیاید و برگ برگ بریزیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگیجه بهانه بود میخواستم با همه وجودم احساس کنم محل تکیه من تویی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــن، بدون تــو زنـده هستم ولـی یـــه زنده بــــه گـــور!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامی گل های قرمز دنیا مال تو و تمامی گل های سفید مال من، اگر تو فراموشم کردی گل های قرمزت پرپر بشود و اگر من فراموشت کردم گل های سفید کفنم شود!