بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های ساده را احمق فرض نکنید ؛ باور کنید آنها خودشان نخواستند که “هفت خط” باشند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه گمشده را بیخیال شو لطفا ، اگر سهم تو بود که گم نمی شد !!! همین نیمه ای که هستی رو پیدا کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی میاد که بعدش دیگه مهم نیست فردایی در کار هست یا نه ؟ اون روز یا خیلی خوشبختی یا خیلی بدبخت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار را باور کن و دوباره آغاز کن ؛ شکوفه خواهی زد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جرم اینکه بهشت زیر پایشان بود دنیا را برای خود جهنم کردند ! به سلامتی مادرها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه میز هرچقدرم که گرون قیمت و شیک و سلطنتی باشه اگه ۴تا پایه ش مثل هم و یه اندازه نباشن میز نمیشه … کسی رو پیدا کن که پایه ت باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخ به نخ همه ی روزهای ما مثل سیگاری بر لب های زندگی دود می شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جایی که همه زغال فروش شده اند و دیگران را سیاه میکنند بیا کمی از مد افتاده باشیم ! سپید بمانیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا دروغ خوبه ! به مادر کم طاقت باید دروغ گفت : باید بهش بگی حالم خوبه غذا خوبه هوا خوبه دلمون خوشه وقتی مادر خوب باشه یعنی همه چیز خوبه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودمون که همیشه اونی شدیم که بقیه میخواستن ، اما هیشکی اونی نشد که ما میخواستیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو گفتی از رگ گردن به من نزدیک تری، این حرفا در سطح درک و شعور من نیست، یه دقیقه بیا پایین بغلم کن...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر باشی یعنی! فقط تا اخر دبستان بابا مامان پشت سرتن هستن بعدش جامعه بزرگت میکنه فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول نشی! بعد ۱۸ دیگه یا سربازی یا سربار! استرس سربازی و حسرت درس خوندنه بدون استرس!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با کامیون چیه ؟ کامیون بار میبره ولی تو دل میبری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با ابر چیه ؟ از ابر بارون میباره ، از تو معرفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با باد چیه ؟ باد نفس آسمونه ولی تونفس منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با روز چیه ؟؟؟ روز ۳۰تاش باید جمع بشه تا ماه بشه ولی تو همین جوری ماهی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های ساده را احمق فرض نکنید ؛ باور کنید آنها خودشان نخواستند که “هفت خط” باشند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه گمشده را بیخیال شو لطفا ، اگر سهم تو بود که گم نمی شد !!! همین نیمه ای که هستی رو پیدا کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی میاد که بعدش دیگه مهم نیست فردایی در کار هست یا نه ؟ اون روز یا خیلی خوشبختی یا خیلی بدبخت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار را باور کن و دوباره آغاز کن ؛ شکوفه خواهی زد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جرم اینکه بهشت زیر پایشان بود دنیا را برای خود جهنم کردند ! به سلامتی مادرها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه میز هرچقدرم که گرون قیمت و شیک و سلطنتی باشه اگه ۴تا پایه ش مثل هم و یه اندازه نباشن میز نمیشه … کسی رو پیدا کن که پایه ت باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخ به نخ همه ی روزهای ما مثل سیگاری بر لب های زندگی دود می شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جایی که همه زغال فروش شده اند و دیگران را سیاه میکنند بیا کمی از مد افتاده باشیم ! سپید بمانیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا دروغ خوبه ! به مادر کم طاقت باید دروغ گفت : باید بهش بگی حالم خوبه غذا خوبه هوا خوبه دلمون خوشه وقتی مادر خوب باشه یعنی همه چیز خوبه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودمون که همیشه اونی شدیم که بقیه میخواستن ، اما هیشکی اونی نشد که ما میخواستیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو گفتی از رگ گردن به من نزدیک تری، این حرفا در سطح درک و شعور من نیست، یه دقیقه بیا پایین بغلم کن...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر باشی یعنی! فقط تا اخر دبستان بابا مامان پشت سرتن هستن بعدش جامعه بزرگت میکنه فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول نشی! بعد ۱۸ دیگه یا سربازی یا سربار! استرس سربازی و حسرت درس خوندنه بدون استرس!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با کامیون چیه ؟ کامیون بار میبره ولی تو دل میبری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با ابر چیه ؟ از ابر بارون میباره ، از تو معرفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با باد چیه ؟ باد نفس آسمونه ولی تونفس منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با روز چیه ؟؟؟ روز ۳۰تاش باید جمع بشه تا ماه بشه ولی تو همین جوری ماهی