بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : عزیزم ، من کارگردان همون فیلمیم که تو داری واسم بازی میکنی … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوط ؛ تاوان پریدن با بعضی هاست … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها بودنم راضی نیستم اما خوشحالم که با خیلی ها نیستم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای پاک کردن اشک هایتان آن هایی که باعث گریه تان می شوند را پاک کنید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرمردانند در عالم مدد آن زمان کافغان مظلومان رسد بانگ مظلومان ز هرجا بشنوند آن طرف چون رحمت حق میدوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه افکار غریبی داشت کرم ابریشم ؛ تمام عمر قفس میساخت ولی فکر پریدن داشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان حرفیست زده می شود ، خوانده می شود ، ترانه می شود ، به یاد می ماند … ولی گاه ناله ایست که تنها خاک خوب می فهمدش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان برگی بود و با نسیمی افتاد یا درختی بود و با داغ هزاران برگ تا رسیدن بهار ایستاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهی قضاوتم کنی ؟ کفش هایم را بپوش راهم را قدم بزن دردهایم را بکش سال هایم را بگذران بعد قضاوت کن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد مثل پاک کن میمونه ؛ هر دفعه کوچیک تر و کوچیک تر میشه بعد از هر اشتباه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه زن تو رو اونقدر دوس داشته باشه که از آرزوهاش به خاطرت بگذره ، از خدا یه عمر تازه بخواه … یه عمر واسه خوشبخت کردنش خیلی کمه !.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراژدى زندگى مرگ نیست بلکه آنچه درون تو به هنگام زنده بودن میمیرد تراژدى است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابلو نقاش را ثروتمند کرد شعرِ شاعر به چند زبان ترجمه شد کارگردان جایزه ها را درو کرد و هنوز سر همان چهارراه واکس میزند کودکی که بهترین سوژه بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ ورزشی برای قلب بهتر از خم شدن و گرفتن دست افتادگان نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت با تایر رفتارت روی دل کسی ترمز نکن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ی فکری مهم تر از رابطه ی خونیه ! بعضی آدم ها در ذهن آدم یک بار برای همیشه خلق می شوند …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : عزیزم ، من کارگردان همون فیلمیم که تو داری واسم بازی میکنی … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوط ؛ تاوان پریدن با بعضی هاست … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها بودنم راضی نیستم اما خوشحالم که با خیلی ها نیستم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای پاک کردن اشک هایتان آن هایی که باعث گریه تان می شوند را پاک کنید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرمردانند در عالم مدد آن زمان کافغان مظلومان رسد بانگ مظلومان ز هرجا بشنوند آن طرف چون رحمت حق میدوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه افکار غریبی داشت کرم ابریشم ؛ تمام عمر قفس میساخت ولی فکر پریدن داشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان حرفیست زده می شود ، خوانده می شود ، ترانه می شود ، به یاد می ماند … ولی گاه ناله ایست که تنها خاک خوب می فهمدش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان برگی بود و با نسیمی افتاد یا درختی بود و با داغ هزاران برگ تا رسیدن بهار ایستاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهی قضاوتم کنی ؟ کفش هایم را بپوش راهم را قدم بزن دردهایم را بکش سال هایم را بگذران بعد قضاوت کن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد مثل پاک کن میمونه ؛ هر دفعه کوچیک تر و کوچیک تر میشه بعد از هر اشتباه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه زن تو رو اونقدر دوس داشته باشه که از آرزوهاش به خاطرت بگذره ، از خدا یه عمر تازه بخواه … یه عمر واسه خوشبخت کردنش خیلی کمه !.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراژدى زندگى مرگ نیست بلکه آنچه درون تو به هنگام زنده بودن میمیرد تراژدى است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابلو نقاش را ثروتمند کرد شعرِ شاعر به چند زبان ترجمه شد کارگردان جایزه ها را درو کرد و هنوز سر همان چهارراه واکس میزند کودکی که بهترین سوژه بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ ورزشی برای قلب بهتر از خم شدن و گرفتن دست افتادگان نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت با تایر رفتارت روی دل کسی ترمز نکن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ی فکری مهم تر از رابطه ی خونیه ! بعضی آدم ها در ذهن آدم یک بار برای همیشه خلق می شوند …