بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه که دل تخته سیاه نیست که هرکی اومد روش بنویسه و هرکس هم رفت بشه اسمشو پاک کرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید “تکراری” باشم اما شک نکن ؛ تکرار نمیشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مثل شهربازی شده ، جایزه بازی با آدما ، یه عروسک دیگس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت چیزی نیست که من بخورم ، حسرت اون چیزیه که به دلت میذارم … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک مورد نظرت این روزها کیست که دیگر در دسترس بودن یا نبودن من برایت مهم نیست ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی ، اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی … به همین راحتی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش انسانها همانقدر که از ارتفاع میترسیدند ، کمی هم از پستی هراس داشتند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی فکر میکردم هدیه ای هستی از طرف خدا اما امروز فهمیدم تقاص اشتباهاتم بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دسترس بودنت دیگر برایم ارزش ندارد اکنون نه مشترک هستی نه مورد نظر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همیشه میگفتی : من یه تار موی تو را به هیچکس نمیدهم ! اینقدر تارهای موی من را به این و آن دادی تا کچل شدم ! حالا برو دست از سر کچلم بردار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر خودت رو اذیت نکن … اونی که بودنت رو قدر ندونست لایق حضور در فکرتم نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیها یار نیستن بارن !!! وقتی که میرن آدم احساس میکنه سبک شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگیا هرکی میگه دوسِت دارم ، خندم میگیره ! بی اراده میگم : تو دیگه چی میخوای ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها اگه کسی گفت : “من عاشقتم” …بپرس : تا ساعت چند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکی ازم سراغت رو میگیره نمیگم وجود نداری ، میگم وجودش رو نداشتی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو روت خندیدم به خاطر این بود که نخواستم تو روت بالا بیارم ، اینو بفهم !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه که دل تخته سیاه نیست که هرکی اومد روش بنویسه و هرکس هم رفت بشه اسمشو پاک کرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید “تکراری” باشم اما شک نکن ؛ تکرار نمیشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مثل شهربازی شده ، جایزه بازی با آدما ، یه عروسک دیگس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت چیزی نیست که من بخورم ، حسرت اون چیزیه که به دلت میذارم … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک مورد نظرت این روزها کیست که دیگر در دسترس بودن یا نبودن من برایت مهم نیست ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی ، اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی … به همین راحتی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش انسانها همانقدر که از ارتفاع میترسیدند ، کمی هم از پستی هراس داشتند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی فکر میکردم هدیه ای هستی از طرف خدا اما امروز فهمیدم تقاص اشتباهاتم بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دسترس بودنت دیگر برایم ارزش ندارد اکنون نه مشترک هستی نه مورد نظر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همیشه میگفتی : من یه تار موی تو را به هیچکس نمیدهم ! اینقدر تارهای موی من را به این و آن دادی تا کچل شدم ! حالا برو دست از سر کچلم بردار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر خودت رو اذیت نکن … اونی که بودنت رو قدر ندونست لایق حضور در فکرتم نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیها یار نیستن بارن !!! وقتی که میرن آدم احساس میکنه سبک شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگیا هرکی میگه دوسِت دارم ، خندم میگیره ! بی اراده میگم : تو دیگه چی میخوای ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها اگه کسی گفت : “من عاشقتم” …بپرس : تا ساعت چند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکی ازم سراغت رو میگیره نمیگم وجود نداری ، میگم وجودش رو نداشتی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو روت خندیدم به خاطر این بود که نخواستم تو روت بالا بیارم ، اینو بفهم !!!